Den seneste opdatering af Børne- og Undervisningsministeriets covid19-retningslinjer fra d. 8. januar understreger betydningen og og konkretiserer de tidligere anbefalinger. Det gælder bl.a. det med at børnene helst skal være i små grupper med det samme personale hver dag, hvis der er mulighed for det. Desuden anbefales det stadig, at forældre henter og bringer udendørs, og at der bæres mundbind, hvis man som forælder kommer indendørs. Læs den fulde ordlyd HER

BUPLs formand, Elisa Rimpler, havde gerne set, at det var blevet formuleret mere som et “skal” end  et “bør.” Dette da det, ifølge hende, ikke er alle kommuner, der fortolker dette ens. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil udtaler følgende til BUPL om dette:

Jeg synes, det er fuldstændig uhørt, hvis en anbefaling ikke overholdes, fordi det ikke er et krav. Jeg har en krystalklar forventning om, at når der foreligger en anbefaling midt i en global pandemi, som går ud på at passe på personalet og gøre, at de kan gå trygt på arbejde, så sørger man selvfølgelig for som kommune og daginstitution at leve op til den.

Børne- og Undervisningsministeriet har i dag fulgt op på de skærpede restriktioner, der blev meldt ud på pressemødet d. 5. januar 2020. På deres hjemmeside står der nu:

Sundhedsmyndighederne vurderer, at dagtilbud fortsat kan holdes åbne, da de mindre børn ikke driver smitteudviklingen i epidemien. Ud fra et forsigtighedsprincip vil der dog i den kommende tid være et skærpet fokus på ekstra smitteforebyggende tiltag i dagtilbud mv. med følgende tiltag:

  • Dagtilbuddene er i udgangspunkt åbne, men pasning af børn foregår i mindre, faste grupper, hvor det er muligt
  • Opfordring til at holde børn hjemme, hvis man kan.
  • Skærpet opfordring til, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, samt at forældre opfordres til at bære mundbind eller visir ved aflevering og afhentning inden døre, hvis det er vanskeligt at holde afstand.
  • Modeller for test af personale i dagtilbud udvikles, fx kviktest.

Afstandsanbefalingen øges ud fra et forsigtighedsprincip fra 1 til mindst 2 meter i en afgrænset periode. Der gælder visse undtagelser fra anbefalingen, blandt andet i dagtilbud og ved undervisning af sårbare personer.

De skærpede tiltag gælder fra fredag den 8. januar til og med 17. januar 2021.

Lyset, foråret og optimismen er på vej (håber vi). Med den sidste smule lametta  på vej i støvsugeren og forårsbebudere i urtepotter, vil vi gerne introducere Gentofte Børnevenners nye folder. Den kom fra trykkeriet lige inden jul. Det var egentligt tanken, at den skulle have indgået i en masse forskellige aktiviteter i anledning af vores 75 års jubilæum i 2020. Det blev, som så meget andet, aflyst og skubbet til 2021.

Vi har lagt en del arbejde i den nye folder, der er et genoptryk af en af vores gamle foldere fra 1956, med fine tegninger af Henry Thelander. Den gamle folder har vi ét eneste eksemplar af i vores arkiv. Folderen har fået ny tekst, der gerne skulle forklare, hvad Gentofte Børnevenner er, hvad selveje går ud på, men også hvem vores nye samarbejdspartnere er m.m.

Inden jul blev den delt ud til alle vores medlemsinstitutioner og man kan altid bestille flere eksemplarer ved at skrive til organisationskonsulent Annemarie Elvstrøm-Vieth på [email protected]

Se folderen i pdf HER

 

Så blev restriktionerne forlænget til 17. januar, det meste er lukket, men daginstitutionerne er fortsat åbne. Det nye er dog denne opfordring til forældre fra Børne- og undervisningsministeriet: “Forældre, der har mulighed for det, kan dog overveje at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode.” Læs mere på ministeriets hjemmeside HER

Hvad mener BUPL om det?

BUPL havde dog gerne set, at der var indført nødpasning, ifølge et indlæg d. 4. januar på deres hjemmeside.

Alternativt ville en løbende tilpasning i børnetallet være at foretrække, for som BUPLs formand Elisa Rimpler udtaler: ”Det har kommunerne slet ikke været gode nok til indtil nu. Når der er for mange kolleger syge eller til testning, så skal man justere i børnetallet.”

Desuden opfordres der til, at siden pædagoger nu varetager en så vigtig en samfundsfunktion, at de kommer frem i vaccinationskøen.

Gentofte kommune – en status

Gentofte kommune følger til punkt og prikke regeringens og sundhedsmyndighedernes anvisninger og ud fra de oplysninger, vi har fået fra kommunen, så er der i 75 % af institutionerne mødt ml. 90 og 100 % af børnene ind. I de resterende 25 % af institutionerne er der mødt ml. 70 og 90 % af børnene ind efter juleferien.