Dagtilbudschef i Gentofte Kommune, Sanne Nielsen, præciserer i en mail til de selvejende dagtilbud , hvordan de nye retningslinjer for at begrænse smittespredning skal forstås. Hun skriver bl.a.:

Som I alle har fået orientering om i nedenstående CoronaNyt, skal vi alle ud fra et forsigtighedsprincip virkelig overveje hvilke fysiske møder, der er nødvendige, og hvis det vurderes nødvendigt at gennemføre, så sikre, at der er maksimalt 10 deltagere.

Overvej allerede nu, om der er personalemøder, bestyrelsesmøder eller lign., der var planagt til afholdelse frem til og med 22. november, og som kan udskydes, afholdes udendørs eller digitalt, og forhold jer til deltagerantallet. Og hvis det er nødvendigt med et fysisk møde, så vær sikker på, at alle krav om afstand m.v. overholdes.

Det er virkelig vigtigt, at vi alle i disse dage gør alt hvad vi kan for at bryde smittekæder. Ingen forældre på institutioner, følg retningslinjer for rengøring, afspritning af flader, rengøring af legetøj, så meget udeliv som muligt, faste grupper osv.

CoronaNyt

Herunder kan man læse Gentofte Kommunes præcisering af retningslinjerne, som beskrevet i den seneste CoronaNyt:

Forsamlingsforbud

Forsamlingsforbuddet sænkes fra mandag den 26. oktober fra 50 til 10 personer. For at minimere spredningen af coronavirus skal ledere og medarbejdere i Gentofte Kommune:

1. Begrænse deltagelsen i fysiske møder i videst muligt omfang. Dette gælder både interne og eksterne møder.

2. Nødvendige fysiske møder må maksimalt have 10 deltagere og skal kunne opfylde sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Dispensation fra dette skal aftales med en direktør. Dette gælder både interne møder og møder med ekstern deltagelse.

3. Medarbejdere og ledere skal afstå for at deltage i konferencer, kurser og arrangementer med mindre det er nødvendigt for at opretholde driften.

Arrangementer kan desuden med fordel afholdes digitalt eller evt. helt/delvist udendørs, hvis det skønnes nødvendigt at mødes fysisk. Sociale arrangementer på eller i tilknytning til arbejdspladsen skal helt aflyses.

De skærpede regler gælder foreløbigt frem til den 22. november

Hjemmearbejde

Frem til den 2. januar 2021 skal der fortsat arbejdes hjemme i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets udførelse.

Der er ikke lagt op til en nedlukning af de kommunale tilbud, hvorfor den enkelte leder i alle tilfælde skal vurdere, om opgaven kan løses hjemmefra. Der vil derfor typisk være tale om øget hjemmearbejde for kontorarbejdspladser med fx udviklingsmedarbejdere og administrativt personale uden direkte borgerkontakt.

Mundbind

Fra torsdag den 29. oktober indføres nye retningslinjer om brug af mundbind både på sundheds- og ældreområdet og i visse lokaler på kultur-, fritids- og uddannelsesområdet. Vi afventer pt. nærmere retningslinjer vedr. dette og vender tilbage hurtigst muligt med de konkrete krav og anbefalinger.

Ud over ovenstående beder vi naturligvis stadig alle om at have stort fokus på at forebygge smitte og overholde alle af eksisterende regler, restriktioner og anbefalinger vedr. afstand, hygiejne, rengøring, sygdom m.m.

Pga. det stigende antal smittede beder vi om, at alle voksne bærer mundbind eller visir ved besøg hos Gentofte Børnevenner og Ludika på Smakkegårdsvej. Det gælder:

  • Når man afleverer eller henter børn
  • Hvis man som voksen skal være med til fx. Leg og bevægelse, så bruger man mundbind, indtil man er inde i salen og klar til at gå i gang
  • Når man går til og fra et møde i bygningen

Konferencesal og gangarealer må ikke benyttes til ophold

Pga. forsamlingsforbuddet beder vi desuden om, at man IKKE opholder sig i vores sal eller gangarealer i eventuel ventetid, med mindre der er behov for særlig støtte til en barn. Planlagte kurser, hold mv. kan selvfølgelig bruge salen, som aftalt med Gentofte Børnevenner.

Pas på jer selv og hinanden – mens vi venter på bedre tider.

Socialstyrelsen har netop udgivet en ny udgave af corona-retningslinjerne til medarbejdere i socialområdet.

Der er primært foretaget ændringer i disse afsnit i retningslinjerne:

  • 2.0     Genoptagelse af indsatser og aktiviteter på sociale tilbud
  • 2.2.2  Behov for test uden samtykke
  • 2.3     Brug af værnemidler
  • 2.4     Besøg

Læs hæftet HER

Gentofte Kommune anbefaler, at alle forældremøder i kommunale dagtilbud bliver afholdt digitalt via Teams pga. smitterisikoen, og at man benytter Doodle, hvis der er kampvalg om posterne i forældrebestyrelsen. Hvis man ønsker at gennemføre med fysisk fremmøde anbefales det, at man mødes udendørs.

Alle de selvejende dagtilbud er ikke pålagt at følge kommunens anbefalinger, men det er deres helt klare anbefaling – også for de selvejende – i en tid med stigende smittetal. Kommunen har desuden gjort klart, at selvom der ikke står noget om, at man kan afholde digitale forældremøder i institutionens vedtægter, så tolker de reglerne sådan, at et fremmøde godt kan være digitalt og at det tæller på lige fod med fysisk fremmøde.

Læs meget mere om anbefalingerne her: Forældremøder og valg

Sundhedstyrelsen har lavet en række fornyede kampagne-plakater, der kan tilpasses de enkelte kommuner. Gentofte kommune har netop sendt de tilpassede plakater ud og opfordrer til, at de bliver hængt op alle steder, hvor der kommer mange mennesker igennem.

Hent dem her:

Hold fast plakat A3 farve med GK

Hold fast plakat A3 sort hvid med GK

Poster A3 The number of people infected with novel coronavirus has increased in your local area

Så er der ansat ny leder i Æblegården. Malene Bangsvig begynder sit arbejde d. 14. september. Hun har 20 års erfaring fra dagtilbud og har de seneste 14 år været leder af en daginstitution.

Æblegården er en af Gentofte Børnevenners ældste institutioner, der åbnede som en privat halvdagsbørnehave i 1948 til aflastning af kvarterets møde “med mangelfuld hjælp i hjemmet”. Ellers var Gentofte Børnevenners primære fokus at oprette og drive pasningstilbud til enlige mødre, der måtte arbejde. I æblegården kom der ét hold børn fra kl. 9-13 og et andet hold fra kl. 14-17. Det var dog svært at få børnehaven til at løbe rundt uden offentlige tilskud og derfor blev børnehaven dog også ret hurtigt godkendt at Socialministeriet og fik tilskud fra 1951/52. I 1961 køber Børnevennerne villaen efter at have lejet den siden åbningen.

Før Gentofte Børnevenner overtog børnehaven, havde Fru Vilma Sveistrup haft både privat børnehave og i en periode også privatskole i huset siden 1. august 1932. I Villabyernes blad averterer samme Fru Sveistrup med ledige børnehavepladser, men på en anden adresse, allerede i 1925. Fru Sveistrup annoncerer i Villabyerne til og med 1942. Sammesteds kan man læse, at børnehaven er en Montessori-Børnehave, og at der var foredrag om Montessori-principper og børneernæring i huset. I 1946 søges der efter hjælp til børnehaven, så den er formentligt fortsat i en tid uden Fru Vilma Sveistrup.

Kender nogen til noget mere om Fru Vilma Sveistrup og hendes børnehave, må de meget gerne kontakte Annemarie Elvstrøm-Vieth hos Gentofte Børnevenner på [email protected]

Er du medlem af en forældrebestyrelse? Så har du nu chancen for at være med til at præge udviklingen af Gentofte Kommunes biblioteker.

Der mangler nemlig en forældrerepræsentant i et opgaveudvalg sammen med andre borgere og lokalpolitikere under overskriften: ”Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse”.

Udvalget skal bl.a. arbejde med disse spørgsmål:

  •  Hvordan skal borgere i alle aldre møde biblioteket i deres hverdag?
  •  Hvad skal kendetegne det gode kulturhus, når det samtidig er et bibliotek?
  •  Og er der noget, du savner – og som andre også savner?

Med dig som interesseret i opgaveudvalget her:  www.gentofte.dk/bibkulturhus

Efter en udbredt forvirring hos de danske kommuner om snotnæser var tilladt eller ej i skoler og dagtilbud, kommer Sundhedsstyrelsen nu, ifølge dr.dk, med en præcisering af retningslinjerne: “Ellers raske børn med klart snot kan sagtens komme i institution og skole.”

Konstitueret vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst, siger desuden, at det måske er på tide med en generel kulturændring, i forhold til hvornår man tager på arbejde eller sender sit barn i institution.

“Jeg tror, mange er taget på arbejde eller har sendt sine børn i institution, hvis man bare har været lidt forkølet. Men det skal man altså lade være med, for vi vil rigtig gerne holde corona ude af institutionerne.”

Læs hele artiklen HER

 

Bostedet Østerled har netop taget hul på Fremfærdsprojektet. Det handler om tidlig opsporing af demens hos mennesker med funktionsnedsættelser. Østerled afprøver og udvikler indsatser for mennesker med udviklingshæmning og demens sammen med 5 andre kommuner. Socialt Udviklingscenter (SUS) og Københavns Professionshøjskole (KP) står for
gennemførelsen af projektet. Der vil blive arbejdet tre spor:

1. Kompetenceudvikling, som KP står for
2. Afprøvning og udvikling, som KP og SUS sammen står får
3. Erfaringsopsamling, som Socialt Udviklingscenter SUS står for

Afprøvningen og udviklingen af indsatserne foregår på Østerled. SUS’ opgave er at støtte op om Østerleds forudsætninger for at gøre det, og løbende trække erfaringer ud på tværs, så der i sidste ende kommer nogle gode bud på, hvordan man styrker indsatsen på dette område.

På en solrig 1. september var der gensynsglæde blandt alle os i sekretariatet samt ledere og mellemledere i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner. Det var første gang siden februar at vi mødtes til ledelsesforum. Netværksmøder er noget af det, der røg i svinget i corona-krisen for de fleste, men tiden er heldigvis kommet til at mødes igen.

Over sunde sandwich og frisk frugt holdt Anders Bering fra CopenhagenCoachingCenter et oplæg med øvelser om Protreptik. Det er et af verdens ældste lederudviklingsprogrammer, udviklet af ingen ringere end Aristoteles i Grækenland tilbage i 4 årh. f.Kr.

Ledelsesforum sluttede af med, at direktør Sabina Holm Larsen orienterede om bl.a. rengøringsudbuddet og kommunens økonomi. Gitte Øst orienterede om, hvordan de nye midler til minimumsnormeringer skal beregnes og tastes ind korrekt – med en opfordring til at ringe til Gitte for at få hjælp til dette.

Vi glæder os til at se jer alle igen til ledelsesforum i november.