Børne- og Undervisningsministeriet, BUPL, FOA og KL er gået sammen om at lave en pris for at fejre og anerkende det pædagogiske personales store og vigtige arbejde. Alle daginstitutioner og dagplejere/dagplejegrupper, der arbejder med 0-6-årige børn, kan indstilles til Årets Dagtilbud. Og ikke nok med det, alle kan indstille en daginstitution eller dagpleje til Årets Dagtilbud. Det kan f.eks. være forældre og bestyrelser, medarbejdere og ledere, konsulenter og forskere. Læs mere HER

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har netop udgivet et magasin med viden om og gode råd til at styrke den trygge tilknytning i dagtilbud. På EVA har de fokus på tilknytning i flere undersøgelser det kommende år. I dette nummer af EVA Tema kan man læse mere om, hvad forskningen siger om tryg tilknytning, og hvordan man i dagtilbuddet kan arbejde med tilknytning.

Læs magasinet her: 8230 EVA TEMA Tilknytning_5_WEB_NY (1)

Københavns Professionshøjskole har fået dispensation til at lempe kravene på meritpædagoguddannelsen af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Fremover behøver man kun have to års relevant erhvervserfaring – i stedet for 5 år – for at søge ind på uddannelsen.

Dette hænger sammen med regeringens planer for børneområdet med bl.a. minimumsnormeringer inden 2025. Det er dog svært at skaffe nok pædagoger og antallet af ansøgere til pædagoguddannelsen falder.

Læs mere på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside HER

Et stort studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Københavns Universitet og Trygfondens Børneforskningscenter viser nu, at en særlig sprogindsats i børnehaven mindsker sociale forskelle i folkeskolen. Det betyder, at børn uden forældre med lange uddannelser, bliver fagligt stærkere i folkeskolen, når de er blevet målrettet sprogligt stimuleret i børnehaven. I studiet har man set på effekten af sprog-kampagnen “Fart på sproget” og fulgt børnegruppen ind i folkeskolen og sammenholdt resultaterne med en omhyggeligt udvalgt kontrol-gruppe, der ikke tog del i “Fart på sproget.” Læs mere om studiet HER

Om “Fart på sproget”

“Fart på sproget” var et forskningsprojekt, der kørte fra 2012-2015, støttet af bl.a. Tryg Fonden. Det var et læringsforløb med pædagog-styrede lege, der havde som formål at stimulere børns sprog. Indsatsen bestod af en række aktiviteter som vendespil, sanglege og fortællebold. Pædagogerne modtog en beskrivelse af legeaktiviteterne og forslag til, hvordan de kan gennemføres. De lærte også hvilke læringsmål den enkelte aktivitet havde fokus på. I den efterfølgende evaluering så man det største sproglige løft i den gruppe, hvor en pædagog arbejdede med en lille gruppe børn (typisk 5 børn) og selv kunne udvælge hvilke af aktiviteterne, de ville benytte hvornår – i modsætning til et mere stramt tilrettelagt forløb. Læs mere om det HER

 

Der er en vigtig opdatering vedrørende rejser og karantæne: Rejser du udenfor Norge, Tyskland og Island eller til storbyer med over 750.000 indbyggere i disse lande, bør du gå i 14 dages karantæne, når du kommer hjem. Er de 14 dage uden for din ferie, så er det uden løn.

Gentofte Kommune skriver:

“Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige-rejser frem til 31. august i alle lande undtagen Norge, Tyskland og Island, som det igen er muligt at besøge fra d. 15. juni. De fraråder samtidigt alle rejser til storbyer med mere end 750.000 i alle lande. I Gentofte Kommune opfordrer vi kraftigt til, at alle ansatte følger Udenrigsministeriets anbefalinger og rejsevejledninger – ikke mindst for minimere enhver risiko for at bringe unødig smitte blandt kollegaer eller vores borgere.

Hvis du vælger ikke at følge anbefalingerne og rejsevejledningerne, skal du oplyse din leder om, at du planlægger eller har været på en sådan rejse, hvis den efterfølgende 14 dages karantæneperiode er længere end din resterende ferieperiode. De 14 dages karantæne gør sig gældende uanset ansættelsesområde og vil være uden løn.”

Lige før Store Bededag sendte vi en kort undersøgelse ud til ledere, mellemledere samt medarbejdere i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner.

71 medarbejdere har været besvaret medarbejderundersøgelsen og 14 ledere og mellemledere har besvaret ledelses-undersøgelsen. Vi er rigtig glade for så mange besvarelser – særligt fra medarbejderne, det sætter vi stor pris på. Vi vil gerne dele resultaterne med jer, ligesom vi også har valgt at dele dem med Børneudvalget i Gentofte Kommune samt dagtilbudschef Sanne Nielsen.

Overordnet set positive tilbagemeldinger

Tilbagemeldingerne er overordnet positive, hvilket blandt andet viser sig ved, at i alt ca. 90% af de adspurgte medarbejdere samt 100 % af de adspurgte ledere/mellemledere har oplevet stemningen omkring genåbningen som meget god/god, ligesom næsten 100 % af de adspurgte har oplevet, at deres genåbning er gået rimelig godt eller decideret har været en succes. Mange medarbejdere og ledelsen oplever samtidig, at der er styr på situationen, at der knokles, at de er motiverede dog samtidig med, at der man fortsat er afventende og håbefuld. Langt hovedparten af medarbejderne (75,71%) og samtlige ledere/mellemledere (100%) oplever desuden, at børnene er trygge og glade.

I kan se spørgsmål samt svar herunder:

Trivselsundersøgelsen – ledere og mellemledere

Trivselsundersøgelsen – personale

Se også BUPLS trivselsundersøgelse herunder

BUPL har lavet en trivselsundersøgelse om hvordan genåbningens første fase oplevedes for personale og ledelse i dagtilbud. Den viser bl.a. at

  • 76 pct. af pædagogerne er enige i, at normeringen er bedre i genåbningen end normalt, mens 12 pct. er uenige.
  • 44 pct. af pædagogerne er enige i, at der er bedre muligheder for pædagogisk arbejde med børnene i genåbningen end normalt, mens 36 pct. er uenige.
  • 60 pct. af pædagogerne synes, at genåbningen fungerer godt set fra børnenes perspektiv, mens 16 pct. synes, det fungerer dårligt.
  • 41 pct. af pædagogerne er enige i, at der er ressourcer nok til både at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lave pædagogisk arbejde med børnene, mens 44 pct. er uenige i, at der er ressourcer nok.

Se en opsummering af resultaterne HER.

 

Den 3. juni klokken 12-15 afholdtes en virtuel AULA KICK-OFF for dagtilbudsledere og pædagogiske superbrugere på Gentofte Rådhus. Ud over en generel introduktion til AULA og information om datasikkerhed i AULA holdt sociolog og forsker Maria Akselvoll et oplæg med titlen ”Det digitale forældresamarbejde – i forskellige forældres perspektiver.”

På trods af corona ser tidsplanen for AULA på dagtilbudsområdet ud til at holde, hvilket betyder at uddannelse for kontaktnetværk og en pædagogisk superbruger pr. dagtilbud finder sted i sensommeren.

Se videomaterialet om AULA HER

Slides fra Maria Akselvolls oplæg HER

Slides fra mødet HER

 

2019 har været et travlt år for Grøn Guide, der har afholdt et imponerende antal arrangementer med ca. 3.000 deltagere i alt. Arrangementerne er blevet til med Grøn Guide Karen Stevnbak Andersen i spidsen og med god hjælp fra mange frivillige. Fokus har været på bl.a. biodiversitet, grøn omstilling, klima og verdensmål. Læs Grøn Guides årsberetning HER.

Om foreningen Grøn Guide:

Foreningen Grøn Guide Gentofte blev stiftet i 2000. Foreningens formål er at rådgive, koordinere og oplyse borgere, foreninger, organisationer og virksomheder i Gentofte om natur- miljø- og ressourcespørgsmål samt at igangsætte aktiviteter, der kan virkeliggøre et bæredygtigt samfund lokalt i Gentofte.

Gentofte Børnevenner støtter også Grøn Guide

Gentofte Børnevenner har støttet foreningen fra starten for at styrke “miljøpædagogiske og grønne driftstiltag i skoler, børne- og ungdomsinstitutioner.” (citat fra Gentofte Børnevenners årsberetning 2000-2001)

Gentofte Børnevenner er en forening og foreninger lever af fællesskab. I anledning af foreningens 75års jubilæum vil vi gerne fejre fællesskabet ved at profilere vores ledere og bestyrelsesformænd, så vi alle kan lære hinanden endnu bedre at kende. Maria Elkjær er bestyrelsesformand i Solstrålen.

Kort om Solstrålen:

Solstrålen består af 2 afdelinger på Jægervangen og Tjørnestien. Det var oprindeligt to institutioner, der begge var oprettet af Gentofte Børnevenner i samarbejde med Gentofte Kommune, der opførte bygningerne: Jægervangens Vuggestue fra 1988 og Børnehaven Tjørnegården fra 1967. Begge institutioner blev omdannet til integrerede institutioner i 1989. Sammenlagt i 2004, og optræder som Solstrålen Nord og Syd i Gentofte Børnevenners årsberetninger fra 2006 og fremefter.

Hvilken børnebog skal alle børn have læst højt – efter din mening – og kan du sætte lidt ord på hvorfor?

Martin Strids “Da Lille Madsens hus blæste væk” er en fantastisk billedbog. Man føres ind i en lille by, der er kendetegnet ved sammenhold og det nære, hvor alle har deres roller, da de mister en beboer. Det synes jeg er vigtigt at vise vores børn ved eget eksempel og gennem bøgernes verden: Stå sammen – alle har en rolle der er vigtig. Den har også en fantasiverden, hvor et helt hus kan flyttes bare på grund af et enkelt nys. Tegningerne er på en gang enkle og fyldt med humoristiske detaljer for både børn og voksne. Så jeg synes der er garanti for god underholdning og sagligt indhold.

Hvad var en af dine yndlingslege, da du selv var i børnehavealderen og hvor var det bedst at lege?

Det bedste var at lege udenfor på legepladsen i børnehaven – som dengang syntes markant større end den egentlig er. Vandkamp om sommeren hvor de voksne “skød” efter os med have slangen og alle vi børn løb rundt hvinende mellem hinanden i fryd og spænding over at blive ramt af det iskolde vand en lun sommerdag.

Kan du sætte lidt ord på, hvorfor du valgte at blive bestyrelsesformand i din institution?

Jeg valgte at blive bestyrelsesformand af to årsager – jeg så et behov og en mulighed. For mig var det en mulighed for at bidrage til at Solstrålen fortsætter som hidtil ved at være den institution, jeg sætter så utrolig stor pris på, er en del af vores børns hverdag. Jeg tror, det er essentielt for den moderne families trivsel at føle sig tryg og i gode hænder, når man afleverer sine børn. Det gør vi, når vi ser hvor meget de lærer og udvikler sig i trygge omgivelser ved hjælp af omsorgsfulde voksne med en stærk pædagogisk tilgang. Det er kun muligt, hvis vi som forældre støtter op omkring institutionen. Det er netop i det gode samarbejde og opbakning behovet for arbejdet i bestyrelsen opstår og derfor ville jeg gerne være en del af det.

Hvad har været den bedste oplevelse indtil nu i arbejdet som bestyrelsesformand i din institution?

Der er mange. Men som samlet oplevelse er det den periode, hvor vi ikke havde nogen leder, en konstitueret leder trådte til og en ny fast leder blev ansat – midt i en Covid-19 krise. Det jeg har oplevet undervejs er en vilje til at få tingene til at lykkes, hvor der samtidig udvikles faglige kompetencer og et godt samarbejde på tværs af institutioner og Gentofte Børnevenner. Det bekræfter for mig, at Solstrålen har et godt fundament, vi kan være stolte af og jeg glæder mig til at være en del af det også fremover.

Hvad har overrasket dig mest ved arbejdet som bestyrelsesformand i din institution?

Det har overrasket mig hvor godt et netværk vi som selvejende institution har. Samtidig også hvor vigtigt det netværk er i mange sammenhænge.

Kan du fortælle lidt om, hvad du ser som den vigtigste opgave lige nu for dig som bestyrelsesformand?

Den vigtigste opgave for mig lige nu er fortsat at understøtte Solstrålen ved at bidrage til rammen for den gode arbejdsplads og det gode børne liv anno 2020.

Hvad har været din største udfordring i coronakrisen som bestyrelsesformand?

Den største udfordring har været at sikre en god introduktion/on-boarding af en ny leder, der startede i april midt i nedlukningen. Coronakrisen har været en stor mundfuld for erfarne ledere, så som ny leder kan man kun forestille sig de kræfter, det kræver. Heldigvis har vi haft et godt netværk at støtte os op ad og jeg synes, det er imponerende det stykke arbejde, der er blevet gjort, for at give vores børn en god hverdag under krisen.

Var det et bevidst valg, at du søgte ind i en selvejende institution? Og er der nogen fordele eller ulemper ved det selvejende, som du vil dele med os?

Det var ikke et bevidst valg at søge ind i en selvejende institution i sin tid. Fordelen ved den selvejende struktur er, at vi i nogen grad kan sætte præg på fokus og profil for institutionen. Jeg ved, det for mange forældre er vigtigt at kunne vælge netop den institution, de synes understøtter deres værdier, deres barns trivsel og forestilling om det gode børne liv. Vi er forskellige og derfor er det for mig vigtigt, der er et forskelligartet udbud af daginstitutioner, som understøtter det behov.

Hvad betyder det for dig i dit hverv som bestyrelsesformand, at institutionen er medlem af Gentofte Børnevenner?

Det betyder utrolig meget. Jeg har altid kunnet mærke Gentofte Børnevenners opbakning omkring børnene og institutionerne – alt fra udbud af motorik hold, støtte til at finde en konstitueret leder, samarbejde med kommunen, opbygning af netværk i forbindelse med rekruttering osv. Der er til dags dato ikke noget Gentofte Børnevenner har sagt nej til at kunne være behjælpelige med. Som organisation værdsætter jeg samtidig den repræsentation, vi har samlet via Gentofte Børnevenner, da jeg mener det forenkler kommunikationen mellem de selvejende institutioner og kommunen og gør den mere frugtbar.

Hvad håber du vil lykkedes for din institution inden for det næste år?

Jeg ved, vi ser hen imod et år, hvor den Styrkede Læreplan for alvor er en integreret del af hverdagen i Solstrålen – og det synes jeg bliver spændende både for medarbejdere, børn og forældre!

Corona-tiden har betydet, at vi har måttet ændre på rutinerne i forhold til forældresamarbejdet i daginstitutionerne og vi har gjort os nye erfaringer. Det er en god ide at reflektere over de erfaringer nu, så man ved hvad der skal holdes fast i og hvad der skal ændres på, når rammebetingelserne og de sundhedsfaglige anbefalinger igen ændrer sig.

Hvordan du kan gøre det, kan du læse mere om i artiklen “Hvordan vi kommer videre med forældresamarbejdet efter coronatiden” HER.

Se også et optaget webinar med Kirsten Birk Lassen HER.

Slides fra webinaret kan hentes HER.