Det er en svær tid for mange familier, og de fleste børn trives ikke med isolationen – de er vant til at være sammen med andre børn. Der har været forskellige udmeldinger omkring, hvad man må og ikke må lige nu vedr. især legeaftaler. Sundhedsstyrelsen har derfor lavet en kort video, der skal afklare de spørgsmål, mange sidder med. Den varer under 2 minutter og kan ses HER.

De samme råd findes også som en pjece  – se den HER

Dagtilbudschef ved Gentofte Kommune, Sanne Nielsen, sendte 13. marts følgende ud om kriterier for nødpasning:

Alle opfordres til at holde deres børn hjemme, medmindre man har brug for nødpasning. Nødpasning gælder børn i dagtilbud og skole til og med 3. klassetrin:

  • hvor begge forældre har særligt kritiske arbejdsopgaver i det private og offentlige
  • hvor forældrene ikke kan finde anden pasning, fx børn af enlige forældre
  • hvor der er en bekymring for, at forældrene ikke kan varetage børnenes daglige behov, fx børn med forebyggende foranstaltninger efter serviceloven eller pædagogisk friplads efter dagtilbudsloven
  • og i udsatte positioner ældre end 3. klasse

De endelige retningslinjer for nødpasning foreligger endnu ikke. Så snart vi ved mere, hører I fra mig.

Sanne Nielsen beder endvidere om en ekstra opmærksomhed overfor sårbare familier, der pga. deres sårbarhed, har behov for nødpasning, der således falder udenfor de opstillede kriterier..

Deadline for at melde behovet for nødpasning ind var d. 13/3 kl. 12. Dette kan ikke overholdes af alle forældre. Derfor bedes I opdatere Gentofte Kommune løbende efterhånden som behovet for nødpasning ændrer sig. Skemaet til forældrene findes HER

 

Kom og hør, hvad Gentofte Børnevenner arbejder med – og planlægger at arbejde med fremover. Som medlem er du med til at tage vigtige beslutninger omkring fastsættelse af kontingent, stemme de rigtige mennesker ind i bestyrelsen.

Se hvad der er på den foreløbige dagsorden her: Foreløbig indkaldelse Generalforsamling 2020 

Vi ses d. 4. maj 2020 kl. 19 på Smakkegårdsvej 71.

EVA har offentliggjort 5 punkter fra den landsdækkende kvalitetsvurdering af læringsmiljøet i de kommunale børnehaver. Godt nyt er, at det også handler om, hvad børnehaverne gør rigtig godt. Men, som med alting, er der også anbefalinger til nogle indsatspunkter. Her er listen:

1. De fleste børnehaver er gode til at organisere dagen

2. Sprog og samtale trives i mange børnehaver

3. Nærværende voksne ved grovmotoriske lege savnes

4. Samspil mellem voksne og børn blomstrer, men arbejdet med børnefællesskabet kan styrkes

5. Fysisk læringsmiljøer mangler materialer, men understøtter børns udfoldelse

Læs en uddybning af punkterne HER.

Søndag d. 1. marts 2020 fejrede vi forårets komme ved at slå katten af tønden. De 0-3 åriges paptønde krævede mange, mange slag – og til sidst hjælp fra en storebror – for at blive slået ned. Ved tønden for de 3-6 årige manglede der nok lidt flere store søskende, men efter en lang og sej kamp blev den basket ned. Undervejs var der maskeworkshop i glasgangen og til sidst var fastelavnsboller til alle.

I disse corona- og influenzatider har Statens Seruminstitut og Sundhedsstyrelsen sendt følgende retningslinjer ud:

Så husk – for din egen og alle andres skyld – at overholde følgende råd:

  • God håndhygiejne, primært håndvask, evt hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre
  • Undgå kontakt med personer der har symptomer på forkølelse og eller luftvejsinfektioner
  • Host eller nys i engangslommetørklæder, alternativt i albuebøjningen.

Print gerne disse plakater ud og hæng op i jeres institutioner:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/SST-Coronavirus-poster-A3-DK.ashx?la=da&hash=EFF3D46999A369B37BB4A33AD40F5C66D6B8B524

https://www.ssi.dk/-/media/arkiv/dk/aktuelt/sygdomsudbrud/forebyg-smitte-mod-virus.pdf?la=da

 

 

DLO kritiserer i skarpe vendinger, at regeringen og deres støttepartier, har valgt IKKE at give støtte til de private dagtilbud, når de 500 mio. kr. til ekstra personale skal fordeles. DLO skriver endvidere: “Forskellen på børnene tager ikke hensyn til, at omkring 90% af de institutioner der er godkendt som ‘private’ reelt er forældre-drevne, non profit små daginstitutioner, som er lavet for at bevare små nære enheder i landdistrikter, hvor de kommunale institutioner er lukket.”

Læs hele indlægget HER

 

I det seneste nummer af DLO’s blad, Børns Hverdag, er der en artikel om Gentofte Børnevenners kunstprojekt om “Folk og røvere i Kardemommeby.

Projektet var en del af en aktivitetspakke, der udover teaterbilletter, kreamaterialer, et eksemplar af bogen også indeholdt et hæfte for pædagogisk personale, der bl.a. beskrev et kunstprojekt for børn, inspireret af forfatter Thorbjørn Egners malerklub for børn.

Børnehaven Brobækhus deltog også i en udstilling på Gentofte Hovedbibliotek, og det er deres flotte tegninger, der illustrerer artiklen.

Læs den på side 28 og 29 HER

Igen i år sponsorerer Gentofte Børnevenner børne t-shirts til familieløbet arrangeret af DGI Storkøbenhavn og Gentofte Løbeklub.

Det sker d. 19. april  kl. 10 og starten går fra Café Jorden Rundt og så skal der ellers løbes på den afspærrede Strandvej.

Man vælger i mellem 1 mile (1,6 km) eller 5 kilometer.

Det koster 150 kr. at deltage – og alle børn under 12 år får en t-shirt – læs mere og meld jer til HER

Så står julen atter for døren og de sidste dage af 2019 suser afsted. Her hos Gentofte Børnevenner kan vi se tilbage på endnu et travlt og spændende år. Læs videre og find ud af, hvad vi har brugt tiden på:

FAMILIEAKTIVITETER: Vi har netop holdt en hyggelig julekoncert for familier med Sille og Palle. Små som store både sang og svajede med til de stemningsfulde julesange og -salmer. Både forår og efterår har vi tilbudt ”Leg og Bevægelse” om søndagen med Fie Illum og Paula Martinez. I februar holdt vi som altid fastelavnsfest, hvor både børn og voksne mødte op i flotte udklædninger og fik givet tønderne nogen velfortjente tæsk.

UDDANNELSE OG KURSER: I løbet af året har vi fortsat udbudt moduler i vores egen Diplomuddannelse i Ledelse, tilrettelagt i samarbejde med CopenhagenCoachingCenter. Dette tilbud er støttet af Gentofte Børnevenners uddannelsesfond. Uddannelsesfonden har ligeledes i år støttet forskellige personaledage med fokus på enten læreplansarbejdet eller trivsel. En tilbagevendende prioritering er også de obligatoriske bestyrelseskurser, der underviser nye bestyrelsesmedlemmer i, hvad det indebærer at sidde i bestyrelsen i en selvejende institution.

ÅRSKONFERENCE: 30. marts holdt vi en helt udsolgt årskonference på Schæffergården: Stephan Hermann talte om faglig stolthed i   pædagogfaget, Imran Rashid leverede en brandtale om vores (mis)brug af mobiltelefoner og hvad det egentlig gør ved børns og voksnes hjerner. Til sidst var der masterclass med musiker Rasmus Kærså og det blev de voksnes tur til at give den gas på en bongotromme.

FÆLLESSKAB OM LEDELSESOPGAVEN: Hver 2. måned inviteres alle ledere, souschefer og afdelingsledere til Ledelsesforum. Her drøftes lokale spørgsmål og der inviteres oplægsholdere ind. Bl.a. havde vi besøg af velfærdspolitisk chef fra Cepos, Mia Amalie Holstein. Hun er forfatter til et notat, der viser, at ja, det nytter faktisk at stå sammen i en lokal forening som os. Her i Gentofte går 43 % af de 0-5 årige børn i en selvejende institution. Landsgennemsnittet er på sølle 14 %.* Dette skyldes naturligvis også, at Gentofte Børnevenner har et godt og konstruktivt samarbejde med Gentofte Kommune igennem snart 75 år.

TEATER OG AKTIVITETSPAKKER: Brobækhus Børnehave udstiller i december fine portrætter på Hovedbiblioteket. De er inspireret af ”Folk og Røvere i Kardemomme By” og er en del af en aktivitetspakke for vores medlemsinstitutioner. Pakken indeholdt teaterbilletter, bogen, materialer til portrætterne, et inspirationshæfte om Thorbjørn Egners kunstpædagogik og den kreative proces bag Kardemomme By samt en invitation til at deltage i udstillingen. I april udbød vi et lignende forløb om ”Cykelmygggen Egon,” også med teaterbilletter, et hæfte ominsekter lavet sammen med Grøn Guide Karen Stevnbak Andersen, en motorikdans af motorikkonsulent Paula Martinez m.m. A propos teater, så var vi her i efteråret så heldige at have dramapædagog Ylva Norberg i praktik i 3 måneder. Hun havde i den periode 8 ugentlige hold i vores institutioner. Her blev blev talt om venskab med Pindsvin og Abe, improviseret eventyr, øvet sig i at tale højt foran andre m.m. Tilbagemeldingerne fra institutionerne har været meget positive.

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER: Vi fejrede Børnenes Grundlovsdag i maj. Dagens aktiviteter var tilrettelagt sammen med Kirsten Birk Lassen fra Følgeskabet, Vivi Fischer, leder af Børn og Miljø og Ulla Qvist Engberg, leder af Ribisgården. I år var temaet ”Børns ret til forskellighed” og det blev der arbejdet med i eventyrteltet, portrætværkstedet, med smagsoplevelser, med planter og insekter og samtaler om tolerance, omsorg, mod og respekt.   Vi glæder os til næste år, hvor dagen fejres for 25. gang i Danmark. Alle børn har også ret til førstehjælp, og derfor er vi meget trygge ved vores samarbejde med RedMitBarn, der har undervist personalet i førstehjælp i de af vores institutioner, der er tilmeldt ordningen. Dette er en stor tryghed for både personale og forældre.

BØRN MED SÆRLIGE UDFORDRINGER: 2019 bød også på en ny klub under Gentofte Børnevenner: Vennernes Klub, der er blevet til på initiativ af Kathrine Zaballos – med os og Huset for Inklusion som medstiftere. Den er et tilbud for børn med særlige udfordringer og deres familier. Klubben har inviteret til fællesspisning, påskeæggejagt, hukommelsestræning, dans, dramaleg m.m. Der er nu 33 familier meldt ind i klubben. Huset for Inklusion var med på Folkemødet i juni, hvor Gentofte Børnevenner stod for en paneldebat om ”Nye veje til bedre kvalitet og trivsel for børn i dagtilbud,” sammen med Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og FOBU. Debatten drejede sig om arbejdet med og valget af pædagogiske metoder og tilgange til børn med diagnoser.

Med de ord har vi været året rundt i Gentofte Børnevenner og der er kun tilbage at ønske:

Glædelig jul og et lykkebringende nytår

Med venlig hilsen

Sabina Holm Larsen

Direktør for Gentofte Børnevenner