Det russiske angreb på Ukraine går hårdt ud over hele den ukrainske befolkning, der er tab af menneskeliv, massive materielle ødelæggelser og endnu større frygt og utryghed. Det går hårdt ud over børnene. Den danske befolkning er godt i gang med indsamlinger, så meget at bl.a. Røde Kors nu beder om økonomiske bidrag i stedet for ting, da det bliver meget vanskeligt at få fragtet ned til Ukraine. Læs mere HER 

Gentofte Børnevenner har ikke holdt fastelavnsfest i år og har derfor valgt at donere pengene, der var afsat på budgettet til Unicef, Røde Kors og Red Barnet, da de alle har et særligt fokus på børnene.

Disse nødhjælpsorganisationer har øremærkede indsamlinger til Ukraine:

Unicef: Ukraine er under angreb | UNICEF Danmark

Røde Kors: Røde Kors katastrofeberedskab | Røde Kors (rodekors.dk)

Dansk Flygtningehjælp: DRC | Ukraine lige nu

Folkekirkens Nødhjælp: Ukraine har brug for din hjælp – Støt familier på flugt – Folkekirkens Nødhjælp (noedhjaelp.dk)

Red Barnet: Ukraines børn har ret til en sikker fremtid 

Caritas Danmark: Hjælp befolkningen i Ukraine – Caritas Danmark

Læger Uden Grænser: Ukraine | Læger uden Grænser (msf.dk)

SOS Børnebyerne: Hjælp børn i Ukraine ramt af krig og konflikt (sosbornebyerne.dk)

Som bekendt er corona ikke længere en samfundskritisk sygdom pr. 1. februar 2022, der gælder dog stadig en række restriktioner for daginstitutioner – det meste er dog ændret til opfordringer. Det er lidt en jungle for personalet at navigere i, men her kommer et forsøg på en kort gennemgang:

Test, visir og coronapas for personalet

Det gælder, at personalet opfordres til 2 ugentlige selvtest samt at kommunerne kan udlevere disse. Ligeledes kan personalet lokalt få lov til at bære visir. Det kan ikke længere kræves, at personalet har et gyldigt coronapas.

Skal forældre bære mundbind og hente/bringe udendørs?

Det skal de ikke, men institutionen må gerne opfordre til at forældre bruger mundbind og henter/bringer udenfor. Der er endnu ikke lavet en plakat med en venlig opfordring til brug af mundbind.

Corona i hjemmet – må barnet så komme i institution?

Daginstitutioner må ikke afvise børn, der har familiemedlemmer med corona derhjemme, medmindre de har symptomer på corona. Personalet må gerne spørge, om barnet er blevet testet. De må dog ikke spørge om barnet er tidligere smittet. Forældre har stadig pligt til at fortælle institutionen, hvis deres barn har fået corona.

Hvad må institutionen gøre, hvis der er mange syge blandt personalet?

Daginstitutioner, der har et større smitteudbrud, kan søge rådgivning hos kommunens sundhedstjeneste, der kan få rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed, om ekstra tiltag til at dæmpe smitten. Ligeledes kan kommuner i forlængelse af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed skulle lukke en institution midlertidigt, men er så forpligtet til at etablere nødpasning. BUPL har flere gange plæderet for at institutionerne skal kunne skære i åbningstid og antallet af børn uden at blive straffet for at bryde pasningsgarantien – senest i denne artikel.

Stadig masser af rengøring og frisk luft

For at dæmpe smitten opfordres stadig til at følge Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse af smittespredning – herunder afstand mellem medarbejdere, hyppig udluftning fx en gang i timen, undgå sammenstimling indenfor, fastholde gode rutiner med god håndhygiejne, hyppig rengøring af kontaktpunkter mv.

Vi henviser til Børne- og Undervisningsministeriets side med spørgsmål og svar og også coronasmitte-hjemmesidens oversigt.

Vil du være med til at dele erfaringer om integration fra et børnefamilieperspektiv?

Er du formand for en bestyrelse i et af kommunens dagtilbud og interesserer du dig samtidig for, hvordan integrationen af nye borgere med ikke-vestlig baggrund foregår, så læs endelig videre:

Gentofte Kommune har et Integrationsråd, som består af flygtninge/indvandrerepræsentanter og udpegede medlemmer fra skoler og dagtilbud, og fra forskellige foreninger i kommunen. Rådet mødes 4 gange om året til møder, der varer to timer. I december holder Integrationsrådet et stort julearrangement for alle interesserede med kager fra hele verden, underholdning og juleklip. Integrationsrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i spørgsmål om integration.

Til februar 2022 skal der sammensættes et nyt råd som skal virke i det næste 4 å. Vi mangler en repræsentant, der skal være formand for en bestyrelse i en daginstitution til at være med i Integrationsrådet, og dele erfaringer med integration fra jeres hverdag i daginstitutionerne til gavn for flere.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til rådets arbejde, er du velkommen til at ringe eller skrive til sekretæren for Integrationsrådet, Ida Juhler, tlf. 20 48 88 68 eller [email protected]

 

Der er nu så mange coronasyge lærere og pædagoger, at BUPL og Danmarks Lærerforening skarpt kritiserer både regering og sundhedsmyndigheder, der ,ifølge dem, bør komme dem i møde med værktøjer til løsning af det meget store problem.

De mange syge samtidigt gør det svært at holde skoler og institutioner åbne på normal vis. En løsning kunne være at give kommunerne større frihed til at løse problemet lokalt ved f.eks. at kunne beslutte at gå over til nødundervisning eller dispensere pasningsgarantien. Læs hele artiklen på Altinget.dk HER

BUPLs formand Elisa Rimpler kommer med en bøn til politikerne: Giv mulighed for at det på lokalt plan, i den enkelte institution, bliver muligt at tilsidesætte pasningsgarantien, som ellers forpligter kommunerne til at sørge for dagtilbud til alle børn i målgruppen.

”Hvis personalet er lagt ned med corona mandag, er de det nok ugen ud. Det har institutionerne brug for at kunne planlægge ud fra, så både børn, forældre og pædagoger kan være trygge ved, at det bare hænger nogenlunde samme. Som det er i dag, kan de hverken tilpasse åbningstid eller antal børn til virkeligheden, når smitten blandt personalet er løbet løbsk,” mener hun. Læs mere HER

Udmeldingen kommer på baggrund af bl.a. Kommunernes Landsforenings undersøgelse af sygefraværet blandt det pædagogiske personale i perioden 3.-5.- januar. 79 af landets kommuners tilbagemeldinger viser et gennemsnitligt fravær blandt det pædagogiske personale på 14 procent.

I 5 % af daginstitutionerne var mere end 1/3 af det pædagogiske personale fraværende, uden at der var mulighed for at erstatte med vikarer eller overflytning af personale. Læs KLs pressemeddelelse HER

Lige inden jul blev restriktionerne ændret for dagtilbuddene og det nye er bl.a.:

  • Forældre igen skal bære mundbind, når de er indendørs i institutionen.
  • Personalet har ret til at bære visir.
  • Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19.
  • Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.
  • Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

Læs mere her: Nye tiltag på børne- og undervisningsområdet som følge af stigende smitte med COVID-19 | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

BUPL kommer med en opfordring

Inden jul var hverdagen allerede meget presset af sygdom blandt personalet, mangel på vikarer og af sløje halvsyge børn. BUPL mener på baggrund, at der er behov for en nødbremse i de hårdest ramte institutioner. Derfor opfordrer pædagogernes fagforening til at genindføre dimensionering – altså muligheden for lokalt at begrænse antallet af børn i en institution.

 

Forældre til børn i alle kommunale og selvejende vuggestuer og børnehaver  kan nu deltage i Bolig- og Indenrigsministeriets brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Undersøgelsen af brugernes oplevelse af og tilfredshed med dagtilbuddene vil blive brugt som et værktøj til at fremme en god lokal dialog om udviklingen af kvalitet og service på området.

Informationsbrev til ledere om Bolig- og Indenrigsministeriets brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Dagtilbudschef i Gentofte Kommune, Sanne Nielsen, har skrevet ud til alle dagtilbud i kommunen.  Hun beder om, at alle dagtilbud forholder sig til de sociale arrangementer for børn og forældre, der typisk finder sted på denne tid af året. Smitten er høj  – og stigende – i Gentofte Kommune.

Alle ledere er blevet bedt om at tage en dialog med bestyrelserne om, hvilke arrangementer det er forsvarligt at gennemføre. Kan de afholdes i mindre skala, kan de gennemføres med begrænset mulighed for at begge forældre og søskende deltager, om hele eller dele af et arrangement kan gennemføres udenfor?

Dagtilbuddene i Gentofte har forskellige fysiske rammer, og det vil derfor være forskel på hvilke arrangementer på tværs af familier og stuegrupper, det vil være muligt og fornuftigt at gennemføre og i hvilken form i de forskellige huse.

Gentofte Børnevenner ønsker,  at vores institutioners retsstilling er så klar som muligt. Dette i lyset af sagen fra Hvidovre Kommune, hvor de selvejendes administrationsbidrag er blevet mere end halveret. Vi har derfor været med til at initiere en henvendelse til Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil omkring lige netop det. Vi venter i spænding på svaret fra Børne- og Undervisningsministeren.

Se brevet her: Brev til Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkratz-Theil fra Selveje Danmark

I Storkøbenhavn er flere kommuner over eller lige på grænsen til at have høj lokal smitte – det vil sige flere end 500 aktuelle tilfælde pr. 100.000 indbyggere. Se om det gælder din kommune HER.

Flere børn i daginstitutions- og grundskolealder bliver smittet ifølge Statens Seruminstitut. Ifølge den landsdækkende oversigt fra 3. november er over 600 børn i alderen 0-5 år og næsten 2.000 børn i alderen 6-11 år blevet smittet de seneste syv dage.

Derfor er corona-retningslinjerne blevet opdateret af Børne- og Undervisningsministeriet opdateret corona-retningslinjerne for kommuner med høj lokal smitte.

Ikke-vaccinerede ansatte bør blive testet ugentligt

Ministeriet anbefaler fortsat, at ansatte i daginstitutioner landet over, som ikke er tidligere smittet eller ikke er vaccineret mod COVID-19, bliver testet en gang om ugen. Retningslinjerne indeholder dog intet krav om, at kommunen skal stille testfacilitet til rådighed i umiddelbar nærhed af arbejdspladsen.

Hvis dit barn er nær kontakt?

Alle børn på en stue er nære kontakter til en smittet person i samme stue.  Men børnene behøver ikke længere blive hjemme. De bør lade sig teste hurtigst muligt og derefter på 4. og 6. dagen efter sidste kontakt til den smittede. Børn under 3 år behøver ikke blive testet. Institutionerne kan opfordre til, at børn, som er nære kontakter til smittede, bliver hjemme. Men børnene kan ikke afvises, hvis de ikke har symptomer på sygdom.

Bland ikke stuerne med hinanden

I områder med høj lokal smitte anbefaler Børne- og Undervisningsministeriet, at børnene så vidt muligt holder sig indenfor egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling. Desuden opfordres til, at aflevering og afhentning af børn igen foregår udendørs, hvis det er muligt.