Gentofte Kommune har netop lanceret en spændende ny mad- og måltidspolitik, der gælder for alle børn, unge, voksne og ældre – raske som syge – der får tilberedt, serveret eller køber mad i Gentofte Kommunes institutioner, skoler, tilbud og på arbejdspladserne. Læs kommunens folder HER. Eller læs en forkortet udgave herunder.

Man kan stadig lave sin egen mad- og måltidspolitik

Mad- og Måltidspolitikken skal danne grundlag for arbejdet med mad og måltider i kommunens institutioner, skoler, tilbud osv. Det er tanken, at politikken kan danne grundlag for lokale mad- og måltidspolitikker – altså at den enkelte institution selv fortolker og formulerer deres politik indenfor de givne rammer:

 • Lokale mad- og måltids-politikker skal tage afsæt i Mad- og Måltidspolitikken.
 • De lokale politikker skal desuden følge Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer i forhold til indhold, sammensætning, tilberedning og rammer for måltidet.
 • De lokale politikker skal være tilgængelige for såvel borgere som ansatte.

Borgere med særlige behov

Mad og måltidet kan være en udfordring, hvis man er syg eller har en funktions-nedsættelse, derfor skal måltidet tilpasses de særlige behov. Det er også en målsætning, at madens sanselige indtryk skal prioriteres ved servering, og borgerne bør så vidt muligt indgå aktivt i måltidet. Målsætningerne er som følger:

 • Måltidet bør tilpasses individuelle behov for samvær, tilberedning, servering og kostsammensætning.
 • Der skal være fokus på gode madoplevelser for borgerne.
 • Ansatte skal have de nødvendige faglige kompetencer til at tilberede og servere mad for borgere med særlige behov.

Bæredygtighed og økologi er tænkt ind også

FN’s verdensmål om at handle klimaansvarligt og bæredygtigt er også med i politikken. Miljø- og klimaansvarlighed skal indtænkes i forhold til planlægning, indkøb, opbevaring, tilberedning, servering og forebyggelse af madspild. De centralt indgåede indkøbsaftaler skal understøtte Mad- og Måltidspolitikken.

 • Maden skal i størst muligt omfang tilberedes af råvarer i sæson
 • Der skal arbejdes aktivt for at undgå madspild
 • Der skal være fokus på at anvende de mindst klima-belastende animalske fødevarer som fx fjerkræ og fisk samt plante-baserede proteinkilder
 • Tilsætningsstoffer bør så vidt muligt undgås.
 • Inden for Social & Sundheds område anvendes min. 30 % økologi inden 2023 og min. 60 % inden 2027.
 • Inden for Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritids område anvendes min. 30 % økologi inden 2023, min. 60 % inden 2027 og min. 90 % økologi inden 2030.

Så er retningslinjerne for dagtilbudsområdet netop blevet justeret. Ændringer gælder fra d. 1.3.2021.

Her er en kort oversigt over ændringerne:

 • Fristen for udarbejdelse af og evaluering af den pædagogiske læreplan er rykket til d. 1.7. 2021
 • Test af personale – personale i dagtilbud mv. opfordres til at lade sig teste to gange om ugen. Det gælder både offentlige og private tilbud.
 • Der bør være god udluftning enten ved et velfungerende ventilationsanlæg eller ved hyppig manuel udluftning, så vidt muligt 5-10 minutter 4-5 gange dagligt, se Sundhedsstyrelsen anbefalinger om udluftning.
 • I forhold til håndtering af smittetilfælde henvises nu kun til Sundhedsstyrelsens ”Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser” og Sundhedsstyrelsens ”Har dit barn symptomer på COVID-19?
 • Der er fortsat fritagelse for at indrapportere på dimensionering

Se hele udgivelsen her, hvor ændringerne er markeret med gult.

 

Fastelavnstønden blev for nyligt banket ned på Østerled og snart kan dørene ud til verden åbnes igen. Halvdelen af de ansatte fik i sidste uge første skud af vaccinen og beboerne er begyndt at få tilbud om vaccination i deres e-boks. Østerleds ledelse er i dialog med Gentofte Kommune om muligheden for at få vaccinerne givet på Østerled, som det er også er sket på plejehjem landet over. Det er i forvejen utrygt for mange beboere at skulle stikkes og det vil lette situationen meget, hvis det kan ske i vante rammer.

På vej tilbage til hverdagen

Fra på mandag begynder beboerne igen i deres dagtilbud/beskæftigelse, hvis de ellers er åbne. Det skyldes at smitten er lav, faktisk lige nu ikke-eksisterende, blandt de ansatte i dagtilbuddene, så det vurderes også at være sikkert for beboerne.

Fra d. 1. marts 2021 får Gentofte Børnevenner et nyt medlem: Eksperimental Institutionen. Det er en dobbelt nyhed, da det også er vores første institution uden for Gentofte Kommune. Vi glæder os meget til samarbejdet med denne meget spændende institution.

Hvad er Eksperimental Institutionen?

Det er en vuggestue og børnehave, normeret til omkring 60 børn. Cirka halvdelen af børnene har særlige behov og er anvist via Københavns Kommune. Af samme grund har institutionen en højere personalenormering og ansætter udelukkende uddannede pædagoger. Desuden er der både ude og inde flere kvadratmeter pr. barn end i de fleste institutioner. Navnet, Eksperimental Institutionen, kommer af at den i en periode var forskningsinstitution under Københavns Universitet. Læs mere om institutionen på deres hjemmeside.

Er der en særlig pædagogik tilknyttet?

Pædagogerne arbejder med at løfte alle børn med udgangspunkt i blandt andet teorien Theraplay og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Desuden har hvert barn både en primær og sekundær pædagog. Den sekundære pædagogs rolle benyttes bl.a. til at have en løbende sparring og evaluering kørende af måden barnet mødes på af primærpædagogen. Dette er beskrevet i denne artikel fra Børns Hverdag i december 2020.

 

Regeringen har meldt en omprioritering ud om kviktests de næste uger. Der bliver færre faste teststeder og flere mobile testenheder, der skal køre rundt til – i prioriteret rækkefølge – plejehjem, sociale institutioner og dernæst daginstitutioner mv. Målet er at personale på plejehjem skal testes hver dag, hvorfor en rigtig stor del af kapaciteten er optaget af dette. For Gentofte Kommune meddeler dagtilbudschef Sanne Nielsen, at det derfor lige nu er usikkert om alle daginstitutioner vil kunne få besøg hver uge, men at de arbejder på at få puslespillet til at gå op.

 

BUPL opfordrer ansatte i dagtilbud til at anmelde corona-sygemelding som en arbejdsskade, hvis de mener, de er blevet smittet på jobbet. Det er især på grund af bekymringen for at få senfølger, at pædagogerne henvender sig, siger Stephanie Rana, advokat i BUPLs arbejdsskadeafdeling. Hun siger endvidere, at man skal kunne sandsynliggøre at man er smittet på jobbet, men at der ikke er tale om, at der skal kunne peges på en konkret smittekilde.  Dette har dog indtil videre heller ikke været et problem i de godkendte arbejdsskadesager, da pædagoger hverken kan holde 2 meters afstand til børnene eller benytte værnemidler hele tiden – og derfor er det ofte mere sandsynligt, at de smittes på jobbet end i fritiden. Læs hele artiklen HER

Så er vi næsten igennem den første måned med det nye og udvidede Gentofte Børnevenner, hvor regnskabskonsulenterne er blevet ansat her i stedet for hos Spia. Løn bliver ordnet hos Høgsbro+Caspersen og jura hos Dansk Erhverv. Men hvordan har opstarten været? Det har jeg ringet til Marianne Callaby, leder af Børnehuset Højgården, og Karina Carstensen, leder af Børnehuset Dalgården, for at høre mere om.

Hvordan er det gået med lønindberetningen?

Helt overordnet set, er tilbagemeldingen, at der er lidt forventelige opstartsvanskeligheder, men at de regner med, at det nok skal komme til at køre fint. Herudover nævner begge ledere, at de er gået fra at kende deres lønkonsulenter hos Spia rigtig godt, til at skulle lære både nye lønkonsulenter at kende og samtidigt også et nyt system. ”Tidligere fik jeg altid lige en mail, der bekræftede, at en medarbejder var oprettet. Det gør jeg ikke mere, nu skal jeg regne med at intet nyt er godt nyt.” siger Karina. Marianne fortæller, at hun havde problemer med at komme på OneDrive, men at hun ringede til Høgsbro+Caspersen op og fik hjælp med det samme, ”så jeg har ikke følt mig ladt i stikken.”

Og de nye kontrakter?

Her er der enslydende ytringer om, at de første kontrakter er alt for omfattende og skrivetunge. ”Jeg anede ikke, hvordan jeg skulle angribe det med de første skabeloner. Der blev jeg noget frustreret. Men jeg kontaktede Sabina og Dansk Erhverv og bad om, at der bl.a. blev mere tekst fortrykt. Det bliver der så nu, så det er godt, at der bliver handlet på det og at der bliver lyttet,” siger Marianne. Karina finder også, at det er for tidskrævende, hvis der skal findes alt for mange oplysninger forskellige steder i forhold til, hvordan de lavede kontrakter før – ”men jeg er fortrøstningsfuld til, at det nok skal gå. Det er en tilvænningssag.”

Har der været en forskel at spore i forhold til regnskab?

Her svarer de begge, at det har været guld værd, at det er de samme gode, dygtige folk, som hidtil.” Gitte er jo en stjerne, at hun er der, det giver mig en rigtig god ro.” siger Marianne. En stor forskel, der bliver nævnt er, at før var jura, løn og regnskab samlet i et firma og det gav en rød tråd og synergieffekt, som der ikke er (endnu) i den nye ordning. Vi må håbe, at den kan komme hen ad vejen.

 

Sanne Nielsen, dagtilbudschef i Gentofte Kommune, har meldt ud, at der i disse dage arbejdes på en konkret plan for kviktest af personalet i daginstitutionerne. Alle institutioner skulle være blevet kontaktet direkte af kommunen i begyndelsen af uge 4. Podeholdet vil begynde deres arbejde i uge 5.

Socialpædagog Camilla Simonsen (billedet) fortæller om sit arbejde på Østerled i denne artikel, hvor de screener for demens allerede fra beboer fylder 30 år.

Projekt om demens og udviklingshæmning

Bostedet Østerled er med et projekt, der sætter fokus på udviklingshæmning og demens. Mennesker med udviklingshæmning har 3-4 gange så stor risiko for at udvikle demens som andre, og de første tegn på demens ses ofte allerede i 40-års alderen. På Østerled gennemsnitsalderen over 50 år.

Tryghed også for de pårørende

Ligeledes fortæller forstander Kit Rønholm mere overordnet om projektet “Mennesker med udviklingshæmning og demens,” i denne artikel. om bl.a. opkvalificeringen af de ansatte og også om det vigtige ved at være i tæt og tryg dialog med de pårørende.

7 ud af 10 ledere siger, at de ønsker corona-tests på arbejdspladsen. DR Nyheder har lavet en rundspørge d. 15. – 18. januar 2021, hvor 624 daginstitutioner har deltaget. Rundspørgen udspringer af at statsminister Mette Frederiksen d. 5. januar sagde, at der skal udvikles modeller for, hvordan personalet på daginstitutioner skal testes for corona. Falck melder sig klar til at løse opgaven, da de allerede kører rundt på arbejdspladser med pode-bussen. Læs hele artiklen på DRs hjemmeside HER