Gentofte Børnevenner er glade for af at kunne tilbyde DRAMALEG med Ylva Norberg i efteråret 2019.

HVAD LAVER MAN TIL DRAMALEG?
Til DRAMALEG vil børnene arbejde med at lege lyd-, bevægelses- og sproglege, danse og lave rytmelege, improvisere og lege eventyr, spille rollelege, samt øve fokus, afslappelse og koncentration. Efter hver DRAMALEG-time vil Ylva, sammen med de deltagende pædagoger og uden børnene, evaluere dagens undervisning – dette for at støtte op om det pædagogiske læringsmiljø, der stilles krav om i Den styrkede pædagogiske læreplan. Der vil ikke komme en teaterforestilling ud af undervisningen, fokus er på den fordybede, drama-inspirerede leg og at møde børnene på deres niveau til kreativ leg uden krav om præstation. Forældrene velkomne til at overvære den sidste dramalegstime, hvis de har mulighed for det.

HVAD FÅR BØRNENE UD AF DET?
Ved at gå til DRAMALEG kan børnene få styrket deres opmærksomhed og koncentration, mange børn bliver ofte mere selvsikre og modige, da de øver sig på at stille sig op foran andre og optræde. Der trænes i lytte til andre og at vise og modtage omsorg, sætte ord på følelser samt øve socialt samspil og afkodning gennem leg.

DRAMALEG OG DEN STYRKEDE PÆDAGOGISKE LÆREPLAN
DRAMALEG støtter op om de fleste områder af Den styrkede pædagogiske læreplan, da Kultur, æstetik og fællesskab, Alsidig personlig udvikling, Social udvikling, Kommunikation og sprog, Krop, sanser og bevægelse alle kommer i spil. Det fælles pædagogiske grundlag er også godt med, da måden områderne bliver inddraget på, er gennem leg og læring i et børnefællesskab. For at støtte hjemmelæringsmiljøet vil Gentofte Børnevenner, i samarbejde med Ylva Norberg, producere et materiale som alle deltagende børn får med hjem, så der også kan arbejdes med elementer af DRAMALEG derhjemme.

Praktiske detaljer:

Holdet for de 3-4årige: Maks. 10 børn og min. 2 pædagoger. Forløbet består af 45 min. dramaleg med børnene og 20-30 min. feedback og evaluering med pædagogerne bagefter.

Holdet for de 5-6årige: Maks. 12 børn og min. 1 pædagog. Forløbet består af 60 min. dramaleg med børnene og 20-30 min. feedback og evaluering med pædagogerne bagefter. Her vil der især arbejdes med skoleparathed.

Lokale: Dramaleg-holdet skal bruge et aflukket lokale, hvor de kan være uforstyrret.

Pris: 10 undervisningsgange koster 1100 kr. inkl. Moms.

Dato: Fra d. 9. september til 22. november. Ingen undervisning i uge 42

Vi tilbyder følgende hold:

  1. Mandag kl. 10-11.30 (3-4årige)
  2. Mandag kl. 12.30-14 (5-6årige)
  3. Tirsdag kl. 10-11.30 (3-4årige)
  4. Tirsdag kl. 12.30-14 (5-6årige)
  5. Onsdag kl. 10-11.30 (3-4årige)
  6. Onsdag kl. 12.30-14 (5-6årige)
  7. Torsdag kl. 10-11.30 (3-4årige)
  8. Torsdag kl. 12.30-14 (5-6årige)
  9. Fredag kl. 10-11.30 (5-6årige)

OBS! Det vil ikke være muligt at rykke rundt på tiderne fra gang til gang, da Ylva har et fuldt skema. Der kan desværre ikke tilbydes erstatningsgange ved aflysning, da Ylva kun er ansat hos Gentofte Børnevenner i perioden september-november 2019.

OM YLVA NORBERG

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommer fra Sverige, 47 år
Mor til tvillinger på 13 år, bor i Hellerup
Under uddannelse til dramapædagog ved Malmø universitet
Cand. mag i fransk, med spansk og historie som bifag, 17 år i dansk oversættelsesvirksomhed som Relations Manager
Skuespillererfaring fra Calle Flygares teaterskola, Stockholm; Cours Florent, Paris; Tensta Teaterensemble, Stockholm.
Frivillig hos Dansk Flygtningehjælps Leg og Læringsgruppe.