Events

Gentofte Børnevenner holder i løbet af året en række populære aktiviteter på Smakkegårdsvej.

  • Strategiseminar for hovedbestyrelsen hvert år i januar/februar. I år d. 2. februar.
  • Fastelavnsfest en uge før eller efter den “rigtige” fastelavn. I år d. 24. februar.
  • Årskonference for ledere, souschefer, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i marts/april. I år d. 30. marts.
  • Børnenes Grundlovsdag i maj. I år d. 29. maj.
  • Generalforsamling i maj. I år d. 8. maj kl 19.30
  • Juletræsfest i december. I år d. 8. december.

Derudover afholdes løbende undervisningsdage på vores Lederuddannelse, pædagogiske konferencer for medarbejderne i vores institutioner samt obligatoriske bestyrelseskurser for alle bestyrelsesmedlemmer i vores institutioner

Som medlem af Gentofte Børnevenner bliver man automatisk inviteret til mange af disse aktiviteter.