,

Fyraftensmøde med Tina Brandt om professionel relationskompetence

Den 24. maj 2022 udkommer Louise Klinge og Tina Brandts bog Pædagogens relationskompetence – Kendetegn og betingelser. Den vil Tina Brandt komme og holde oplæg om, hvor vi vil få formidlet forskningsbaseret viden om og inspiration til relationskompetent praksis.

I oplægget vil Tina Brandt bl.a. komme ind på:

  • Relationers betydning for trivsel og udvikling.
  • Kendetegn ved relationskompetent praksis.
  • Forudsætninger for at pædagogisk personale kan agere professionelt relationskompetent i hverdagen.
  • Hvordan vi som ledere, lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere kan træffe valg i vores dagligdag, som giver udviklingsstøttende relationer gode betingelser på skolen, stuen og i institutionen.

Der vil være masser af eksempler fra dagligdagen fra Tinas egen og også andres praksis. Mange af pointerne vil ikke være nye for dygtige lærere og pædagoger, men kan medvirke til, at man bliver mere bevidst kompetent. Og som personalegruppe får et fælles sprog for den praksis, der bidrager til børns trivsel og udvikling.

Hvornår? 15. september kl. 17.15-19.00

Hvor? Hos Gentofte Børnevenner, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte

Hvem? For personale i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner – men personale fra de kommunale er også velkomne

Hvor meget? 80 kr. (inkl. moms og en sandwich)

Tilmeld jer senest 6. september.

 

Om Tina Brandt: Pædagog, familierådgiver og tidligere daginstitutionsleder, arbejder tæt sammen med Louise Klinge, hvor hun formidler viden om professionel relationskompetence, primært til pædagogisk personale og forældre. Er desuden fast medlem af panelet på Hjælp jeg er forælder på Radio4.