Gentofte Børnevenner i dag

I dag er foreningens hovedfokus stadig driften af de 23 dag- og specialinstitutioner, der hører under Gentofte Børnevenner.

I den sammenhæng er vi opmærksomme på vigtigheden af, at vi gennem rådgivning, videreuddannelse og uddannelse er med til at forbedre såvel det ansatte personale som bestyrelsesmedlemmernes grundlag for at kunne drive institutionerne på bedst mulig måde.

Nøgleordene er tryghed, synlighed og mangfoldighed. Disse nøgleord udgør en ny grobund for foreningens fremtid.

I Gentofte Børnevenner er der en lang og stærk tradition for forældreengagement og forældredeltagelse. Gennem de selvejende institutioner er vi med til at sikre forældrene størst mulig indflydelse på, hvordan dagligdagen i institutionerne skal udfolde sig.

For det første er de selvejende institutioner kendetegnet ved et ekstraordinært højt niveau af forældredeltagelse. Det er forældrene selv, der sidder i bestyrelserne i vores institutioner. Det er forældrene selv, der sidder i Gentofte Børnevenners hovedbestyrelse og i Institutionsrådet, der er nedsat af hovedbestyrelsen.

For det andet er der tale om, at alt arbejde i de enkelte institutionsbestyrelser samt i foreningens hovedbestyrelse foregår som frivilligt og ulønnet socialt arbejde, hvilket vi også mener, udgør et vigtigt karaktertræk ved de selvejende institutioner.

At drive selvejende daginstitutioner i Gentofte Kommune foregår i nært samarbejde med de forskellige forvaltninger i Gentofte Kommune. Gentofte Børnevenner har et mangeårigt og velfungerende samarbejde med Gentofte Kommune bag sig.

Gentofte Børnevenner har eksisteret siden 1945 og har været begunstiget af en kolossal frivillig indsats fra mange tusinde Gentofteborgere, dels som forældrerepræsentanter, dels som foreningsudpegede repræsentanter, og dels som medlemmer af hovedbestyrelsen samt diverse udvalg herunder. Bestyrelsesmedlemmerne udfører – lidt i det skjulte – en kæmpeindsats for børnene og institutionerne, og derved ikke mindst for Gentofte Kommune.