Kom og hør Benny Schytte holde et inspirerende webinar om legepladsens pædagogik. Få ny inspiration – eller genfind den gamle!

Det vil handle om:

  • Børns leg og legeformer
  • Personalets rolle og funktion
  • Pædagogiske aktiviteter og metoder
  • Ideer til indretning af legepladsen – for små midler
  • Bæredygtighed i børnehøjde
  • Leg og læring på legepladsen
  • Inklusion/eksklusion
  • Pædagogisk kvalitet på legepladsen
  • Vaner, struktur og regler

Hvornår? 13. april 2021 kl. 17.15-19.00 (pause 18-18.15)
Hvem? Alle ansatte i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner samt de kommunale dagtilbud i Gentofte Kommune
Hvor meget? Det er gratis
Hvordan? Aftal det med din leder, der sender en liste med mailadresser til Annemarie på
[email protected] eller bare skriv direkte til Annemarie (senest d. 12. april kl. 12)

Om Benny Schytte:

Kultursociolog, tidligere formand for Dansk Legeplads Selskab, forfatter til en række bøger om udendørs lege- og læringsmiljøer. Mange års erfaring med idéudvikling og design af udendørs lærings- og legemiljøer samt en række pædagogiske udviklingsprojekter om leg, bevægelse og uderum. I efteråret 2020 udkom hans nye bog LEGEPLADSENS PÆDAGOGIK – om leg, legepladser og pædagogik. Se mere på www.bennyschytte.dk