Organisation

Gentofte Børnevenner er organiseret som en forening, der tegnes af en hovedbestyrelse og en direktør, hvor generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Hovedbestyrelsens medlemmer vælges blandt foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling i maj, og hovedbestyrelsen konstituerer sig selv.

Gentofte Børnevenners hovedbestyrelse har nedsat Institutionsrådet som tænketank til aktiviteter der kan komme både børn, forældre og medarbejdere i vores institutioner til gavn i løbet af året.

Under foreningen hører en stor gruppe selvejende daginstitutioner og en specialinstitution. I den enkelte institutionsbestyrelse sidder der i alt 5 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de 3 er valgt blandt forældregruppen og de 2 er udpeget af Gentofte Børnevenner.