Retningslinier for ansøgning om tilskud

Under Gentofte Børnevenner er der oprettet ialt 5 fonde, der har til formål at uddele støtte til aktiviteter, projekter m.v., der falder inden for de enkelte fondes støtteformål. Der kan uopfordret indsendes ansøgninger om støtte fra fondene. Der er ansøgningsfrist to gange om året hhv. d. 1. april kl. 12 og 1. oktober kl. 12.

GERTIE WANDELFONDEN

Støttemidler fra denne fond gives fortrinsvis til små, overskuelige og hyggelige aktiviteter, projekter m.v. til glæde for børnene i institutioner organiseret under Gentofte Børnevenner. Det prioriteres ved tildeling af midler, at de skal gavne børnene så direkte som muligt og også gerne så mange børn som muligt pr. kr. brugt. De institutioner, der søger for første gang, vil ofte have fortrinsret. Der kan desuden tages hensyn til institutionens økonomiske tilstand. Der tildeles højest kr. 2.500 til hel eller delvis dækning. Tildelte støttemidler udbetales, når der er fremsendt dokumentation for projektets/aktivitetens gennemførelse.

UDDANNELSESFONDEN

Støttemidler fra denne fond gives til efteruddannelse samt anden relevant kursusaktivitet for ledere/souschefer/afdelingsledere og personale i dag- og specialinstitutioner organiseret under Gentofte Børnevenner. Der tildeles højest kr. 15.000 til hel eller delvis dækning af sådanne aktiviteter. Tildelte støttemidler udbetales, når der er fremsendt dokumentation for projektets/aktivitetens gennemførelse.
P.t. er det kun muligt at søge midler i uddannelsesfonden, hvis midlerne går til implementering og understøttelse af Stærke Dagtilbud, da de resterende midler går til lederuddannelse, bestyrelseskurser samt seminarer for medarbejdere i vores institutioner.

JUBILÆUMSFONDEN

Støttemidler fra denne fond gives til at markere væsentlige jubilæumsår for foreningen Gentofte Børnevenner samt de dag- og specialinstiutioner, der er tilknyttet foreningen. Tildelte støttemidler udbetales, når der er fremsendt dokumentation for jubilæets gennemførelse.

BØRN- OG NATURFONDEN

Støttemidler fra denne fond gives til aktiviteter/projekter, der styrker relationen mellem børn og natur i institutioner organiseret under Gentofte Børnevenner. Det prioriteres ved tildeling af midler, at de skal gavne børnene så direkte som muligt og også gerne så mange børn som muligt pr. kr. brugt. De institutioner, der søger for første gang, vil ofte have fortrinsret og har ligeledes mulighed for at få hele beløbet, de søger om. Hvis der gives støtte til ture og oplevelser i naturen for børnene, gives som udgangspunkt hele beløbet op til 5000 kr. Ved ansøgninger ml. 5-10.000 kr. gives 2/3 dele af beløbet. Ved støtte til indretning gives der tilskud på op til 50 % af det ansøgte beløb, dog maks. 7.500 kr. Der kan desuden tages hensyn til institutionens økonomiske tilstand. Projekter indenfor Gentofte Børnevenners fokuspunkter vil blive prioriteret, hvis der er mange ansøgninger. Tildelte støttemidler udbetales, når der er fremsendt dokumentation for projektets/aktivitetens gennemførelse.

ØSTERLEDFONDEN

Støttemidler fra denne fond gives til aktiviteter, der relaterer sig til projekter/aktiviteter for støttekrævende personer i specialinstitutioner organiseret under Gentofte Børnevenner.

Alle fondsansøgninger behandles på Hovedbestyrelsesmøder i april og oktober, og der gives svar umiddelbart herefter.

Ansøgninger sendes til:
Annemarie Elvstrøm-Vieth
T: 39 65 11 06
M: 23 43 89 24
E: aev@gbv.dk