,

Foreløbig indkaldelse til generalforsamling

Hermed den foreløbige indkaldelse til generalforsamling i Gentofte Børnevenner. I henhold til foreningens vedtægter § 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling: Torsdag den 11. maj 2023 kl. 17.00, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte. Af hensyn til vores planlægning, skal vi bede om, at man tilmelder sig til generalforsamlingen senest 3. maj 2023 på Billetto:

DAGSORDEN:
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til foreningens hovedbestyrelse
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Valgperioden udløber for bestyrelsesmedlem Anne Busk Ebbesen, der ønsker genvalg. Valgperioden udløber ligeledes for suppleant Margit Stich, der ønsker genvalg. Caroline Ellegaard Madsen og Nadia Ulendorf Thomsen er udtrådt af bestyrelsen hhv. 1. juni 2022 og 1. februar 2023. Suppleant Tane Nikqi indtrådte derfor som bestyrelsesmedlem pr. 1. juni 2022.

Der er herudover 1 ledig hovedbestyrelsespost samt 1 ledig suppleantpost i Hovedbestyrelsen.  Hovedbestyrelsen opstiller Esben Lykkeskov Jensen, pædagog og tillidsrepræsentant i Åkanden, til suppleantposten.

I henhold til vedtægterne skal forslag til dagsorden være foreningen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen

Bo Baltzersen, Formand