Søg vores fonde

Under Gentofte Børnevenner er der oprettet ialt 5 fonde, der har til formål at uddele støtte til aktiviteter, projekter m.v., der falder inden for de enkelte fondes støtteformål. Der kan uopfordret indsendes ansøgninger om støtte fra fondene. Der er ansøgningsfrist to gange om året hhv. d. 1. april kl. 12 og 1. oktober kl. 12.

GERTIE WANDELFONDEN
Støttemidler fra denne fond gives fortrinsvis til små, overskuelige og hyggelige aktiviteter, projekter m.v. til glæde for børnene i institutioner organiseret under Gentofte Børnevenner.

Det prioriteres ved tildeling af midler:

 • At det styrker sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.
 • De skal gavne så mange børn som muligt.
 • De institutioner, der søger for første gang, vil ofte have fortrinsret.
 • Der kan desuden tages hensyn til institutionens økonomiske tilstand.
 • Der tildeles højest kr. 5.000.

UDDANNELSESFONDEN
Støttemidler fra denne fond gives til efteruddannelse samt anden relevant kursusaktivitet for ledere/souschefer/afdelingsledere og personale i dag- og specialinstitutioner organiseret under Gentofte Børnevenner. Der tildeles højest kr. 15.000 til hel eller delvis dækning af sådanne aktiviteter. Tildelte støttemidler udbetales, når der er fremsendt dokumentation for projektets/aktivitetens gennemførelse.
P.t. er det kun muligt at søge midler i uddannelsesfonden, hvis midlerne går til implementering og understøttelse af Stærke Dagtilbud, herunder den styrkede pædagogiske læreplan, da de resterende midler går til lederuddannelse, bestyrelseskurser samt seminarer for medarbejdere i vores institutioner.

JUBILÆUMSFONDEN
Støttemidler fra denne fond gives til at markere væsentlige jubilæumsår og mærkedage, f.eks. afskedsreceptioner eller runde fødselsdage, for foreningen Gentofte Børnevenner samt de dag- og specialinstitutioner, der er tilknyttet foreningen. Tildelte støttemidler udbetales, når der er fremsendt dokumentation for jubilæets gennemførelse.

FONDEN FOR NATUR-, KULTUR- & BEVÆGELSESAKTIVITETER

Støttemidler fra denne fond gives til aktiviteter/projekter, der styrker det pædagogiske arbejde med Natur, Udeliv og Science samt Kultur, Æstetik og Fællesskab såvel som Krop, Sanser og Bevægelse.

Det prioriteres ved tildeling af midler:

 • At det styrker sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.
 • At de skal gavne så mange børn som muligt.
 • De institutioner, der søger for første gang, vil ofte have fortrinsret.
 • Der tildeles i udgangspunktet højest 10.000 kr. til aktiviteter og projekter.
 • Hvis der ansøges om støtte til aktiviteter og projekter på op til 5000 kr. tildeles institutionen som udgangspunkt hele beløbet. Ved ansøgninger på op til 10.000 kr. gives som udgangspunkt op til 2/3 dele af beløbet.
 • Hvis der ansøges om støtte til indretning gives der tilskud på op til 50% af det ansøgte beløb, dog maks. 7.500 kr.
 • Der kan desuden tages hensyn til institutionens økonomiske tilstand.
 • Projekter indenfor Gentofte Børnevenners fokuspunkter vil blive prioriteret, hvis der er mange ansøgninger.

ØSTERLEDFONDEN

Støttemidler fra denne fond gives til aktiviteter, der relaterer sig til projekter/aktiviteter for støttekrævende personer i specialinstitutioner organiseret under Gentofte Børnevenner.

Alle fondsansøgninger behandles på Hovedbestyrelsesmøder i april og oktober, og der gives svar umiddelbart herefter.

Ansøgninger sendes til:

Annemarie Elvstrøm-Vieth
M: 23 43 89 24
E: [email protected]