Hvad er en selvejende institution?

De selvejende institutioner er med til at sikre en stor mangfoldighed i tilbuddene indenfor dag- og specialtilbud. I Gentofte Kommune har selvejet det særdeles godt, da ca. 40 % af alle institutionsbørn i kommunen går i en af de selvejende institutioner under Gentofte Børnevenner. Landsgennemsnittet ligger 13 % af børnene går i selvejende institution. De selvejende institutioner har ca. 50 børn i gennemsnit, hvor de kommunale har ca. 100.

Hvorfor vælge en selvejende institution?

To af de mest fremtrædende fordele ved at vælge en selvejende daginstitution er den store grad af frihed for institutionens ledelse i forhold til organisation, pædagogik og økonomi og den høje grad af forældreindflydelse, der er til stede.

Bestyrelsens indflydelse

Forældrene sidder som arbejdsgiver i bestyrelsen i den selvejende institution, og derfor har du som forælder direkte indflydelse på eksempelvis:

  • hvornår institutionen skal holde åbent (i dagligdagen og i ferieperioderne)
  • hvem der ansættes som leder
  • hvilke politikker man skal have i institutionen, såsom kostpolitik, personalepolitik m.v.
  • værdigrundlaget for institutionen og dens udvikling
  • det endelige budgetansvar
  • det endelige juridiske ansvar
  • normering og selvstændighed

Forskellen på kommunale og selvejende

I de kommunale institutioner er det forvaltningspersonalet, der endeligt bestemmer, hvordan institutionen skal drives, men den mulighed har de ikke i de selvejende institutioner. Der er det bestyrelsen og forældrene selv, der – i nært samarbejde med lederen og personalet – tilrettelægger institutionens virke og daglige drift. Det er vigtigt at holde denne kompetencefordeling for øje.

Driftsoverenskomsten forpligter dog også

Selvfølgelig skal en selvejende institution sørge for at driften afvikles indenfor det driftstilskud, som er aftalt med kommunen. Desuden skal den pædagogiske linje falde indenfor den overordnede pædagogiske målsætning, som er vedtaget på området. Men derudover er det alene op til institutionens bestyrelse – i nært samarbejde med lederen –  at tage stilling til, hvordan man ønsker at tilrettelægge institutionens virke og drift.

Bestyrelsen er den øverste myndighed

I den selvejende institution er bestyrelsen den øverste myndighed. Det vil sige, at bestyrelsen i institutionen har arbejdsgiverkompetencen. Bestyrelsen ansætter typisk lederen, og leder og souschef ansætter det øvrige personale. Det er også bestyrelsen, der har det endelige juridiske og økonomisk ansvar for institutionen, da en selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed, hvor bestyrelsens funktion er at varetage det formål, der er beskrevet i vedtægterne for institutionen.

Selvejet er non-profit

Den selvejende institutions penge er bundet af sit formål – derfor kan der ikke tages penge ud af institutionens midler til en ejer, værende en person eller en organisation. Den økonomiske og juridiske struktur er lidt ligesom i en fond; det er institutionen og det formål der står skrevet i vedtægterne, der ejer institutionen – deraf navnet selvejende institution.

Hvad er et udpeget medlem af bestyrelsen?

I Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner er der typisk 2 foreningsudpegede medlemmer af hver bestyrelse. Disse medlemmer vælges af bestyrelsen selv blandt bestyrelsens medlemmer. De udpegede medlemmer har en længere valgperiode (4 år) og har mulighed for at blive i bestyrelsen også uden at have børn eller anden tilknytning i institutionen stadigvæk. Dette er en stor fordel for institutionen, da det kan skabe mere kontinuitet i bestyrelsesarbejdet, så man ikke risikerer, at samtlige medlemmer stopper samtidigt. De udpegede medlemmer skal desuden være personlige medlemmer af Gentofte Børnevenner og har en særlig forpligtelse til at være bindeled mellem Gentofte Børnevenner og institutionen. Gentofte Børnevenner tilbyder kurser og rådgivning om bestyrelsesarbejdet. I yderst sjældne tilfælde, hvor en bestyrelse er gået i opløsning og institutionen derfor ikke kan træffe væsentlige beslutninger, da kan Gentofte Børnevenner udpege 2 bestyrelsesmedlemmer, der så kan sikre institutionens fortsatte drift.