Hvad er en selvejende institution?

De selvejende institutioner er med til at sikre en stor mangfoldighed i tilbuddene til børnene i kommunen, og ca. 40 % af alle institutionsbørn i kommunen går i en af de selvejende institutioner under Gentofte Børnevenner. Landsgennemsnittet er 13 %.

De selvejende institutioner har ca. 50 børn i gennemsnit, hvor de kommunale har ca. 100.

Hvorfor vælge en selvejende institution?

To af de mest fremtrædende fordele ved at vælge en selvejende daginstitution er den store grad af frihed for institutionens ledelse i forhold til organisation, pædagogik og økonomi og den høje grad af forældreindflydelse, der er tilstede.

Forældrene sidder som arbejdsgiver i bestyrelsen i den selvejende institution, og derfor har du som forælder direkte indflydelse på eksempelvis:

  • hvornår institutionen skal holde åbent (i dagligdagen og i ferieperioderne)
  • hvem der ansættes som leder
  • hvilke politikker man skal have i institutionen, såsom kostpolitik, personalepolitik m.v.
  • værdigrundlaget for institutionen og dens udvikling
  • det endelige budgetansvar
  • det endelige juridiske ansvar
  • normering og selvstændighed

I de kommunale institutioner er det forvaltningspersonalet, der endeligt bestemmer, hvordan institutionen skal drives, men den mulighed har de ikke i de selvejende institutioner. Der er det bestyrelsen og forældrene selv, der – i nært samarbejde med lederen og personalet – tilrettelægger institutionens virke og daglige drift. Det er vigtigt, at holde denne kompetencefordeling for øje.

Selvfølgelig skal en selvejende institution sørge for at driften afvikles indenfor det driftstilskud bestyrelsen og ledelsen har aftalt med kommunen, og den pædagogiske linie i daginstitutionen falder indenfor den overordnede pædagogiske målsætning kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune har vedtaget på området. Men derudover er det alene op til institutionens bestyrelse, at – i nært samarbejde med lederen – tage stilling til, hvordan man ønsker at tilrettelægge institutionens virke og drift.

Bestyrelsen er den øverste myndighed

I den selvejende institution er bestyrelsen den øverste myndighed. Det vil sige, at al personale er ansat af bestyrelsen – det er bestyrelsen i institutionen har arbejdsgiverkompetencen. Det er også bestyrelsen, der har det endelige juridiske og økonomisk ansvar for institutionen. Dette hænger sammen med at en selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed, hvor bestyrelsens funktion er at varetage det formål, der er beskrevet i vedtægterne for institutionen.

Den selvejende institutions penge er bundet af sit formål – derfor kan der ikke tages penge ud af institutionens midler til en ejer, værende en person eller en organisation. Den økonomiske og juridiske struktur er lidt ligesom i en fond; det er institutionen og det formål der står skrevet i vedtægterne, der ejer institutionen – deraf navnet selvejende institution.

Da det er forældrene selv, der sidder i den selvejende institutions bestyrelse, betyder det at forældrenes engagement og deltagelse i bestyrelsesarbejdet kan være til konkret og faktuelt påvirke forholdene og dagligdagen i institutionen.