Hovedbestyrelsen

Gentofte Børnevenner er organiseret som en forening, der tegnes af en hovedbestyrelse og en direktør, hvor generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Hovedbestyrelsens medlemmer vælges blandt foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling i maj, og hovedbestyrelsen konstituerer sig selv.

Bo Baltzersen

Bo er formand for Hovedbestyrelsen og også formand i bestyrelsen på Østerled. Medlem af hovedbestyrelsen siden 1998.

Anne Busk Ebbesen

Anne er næstformand for hovedbestyrelsen. Hun er leder i Adelaide Vuggestue og Børnehave og medlem af hovedbestyrelsen siden 2014.

Caroline Ellegaard Madsen

Caroline har været pædagog i Ribisgården og medlem Hovedbestyrelsen siden årsskiftet 2019.

Margit Stich

 Margit er bestyrelsesformand i Gentofte Børnehave og har været medlem af hovedbestyrelsen siden 2018.

Vivi Fischer

Vivi er leder af Børn & Miljø og har været medlem af hovedbestyrelsen siden maj 2019.

Anja Godsk Pedersen

Anja er teamleder på Østerled og medlem af hovedbestyrelsen siden maj 2019.

Kathrine Zaballos

Kathrine er medstifter af Vennernes Klub og suppleant i Hovedbestyrelsen siden maj 2019 og medlem siden juni 2021.

Nadia Ulendorf Thomsen

Nadia er bestyrelsesformand i Helleruphøj og suppleant i Hovedbestyrelsen siden maj 2021.