Hovedbestyrelsen

Gentofte Børnevenner er organiseret som en forening, der tegnes af en hovedbestyrelse og en direktør, hvor generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Hovedbestyrelsens medlemmer vælges blandt foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling i maj, og hovedbestyrelsen konstituerer sig selv.

Bo Baltzersen

Bo er formand for Hovedbestyrelsen og også formand i bestyrelsen på Østerled. Medlem af hovedbestyrelsen siden 1998.

Anne Busk Ebbesen

Anne er næstformand for hovedbestyrelsen. Hun er leder i Adelaide Vuggestue og Børnehave og medlem af hovedbestyrelsen siden 2014.

Christina Bjørn Thomsen

Christina er leder af Fuglebakken og medlem af Hovedbestyrelsen siden siden maj 2022.

Tane Nikqi

Tane er souschef i Åkanden og medlem af Hovedbestyrelsen siden maj 2022.

Kathrine Zaballos

Kathrine er medstifter af Vennernes Klub og medlem af Hovedbestyrelsen siden siden maj 2019.

Anja Godsk Pedersen

Anja er souschef på Østerled og medlem af hovedbestyrelsen siden maj 2019.

Esben Lykkeskov Jensen

Esben er pædagog i Åkanden og medlem af Hovedbestyrelsen siden maj 2023.

Jeppe Klestrup Fabrin Andersen

Jeppe er bestyrelsesformand i Ribisgården og suppleant Hovedbestyrelsen siden maj 2023.

Margit Stich

 Margit er tidl. bestyrelsesformand i Gentofte Børnehave og har været medlem af hovedbestyrelsen siden 2018  og er suppleant fra 2022.