Psykologordning

I Gentofte Børnevenner tilbyder vi vores medlemsinstitutioner at melde sig ind i en helt særlig psykologordning ved psykolog  Helle Scheele, der er specialist i børnepsykologi/klinisk psykologi. Det er en ordning som gør det muligt at få hurtig og anonym psykologhjælp både til børn, forældre, personale og ledelse.

Hvem kan bruge ordningen?

Det pædagogiske personale og ledelsen kan henvende sig direkte til Helle. Forældre kan henvende sig til Helle efter aftale med institutionens leder. Møder foregår enten i institutionen eller i Helles samtalerum i Gentofte Børnevenner afhængigt af situationen.

Kontakt

Tlf: 24 48 69 62

E-mail: [email protected]

Læs mere om Helle Scheele på hendes hjemmeside: www.institutionspsykologen.dk

Hvordan foregår det, hvis der er brug for psykologhjælp til et barn?

Når det drejer sig om et barn, hvor personalet er i tvivl om, hvorvidt der er brug for psykologhjælp, foregår rådgivningen uden at der nævnes personlige data og sagen behandles som en generel problematik (anonym supervision).

Hvis der er indgået en aftale med forældrene til et barn om at Helle skal observere og rådgive om et barn, skal forældrene forinden udfylde en samtykkeerklæring. Den kan hentes HER 

I samarbejde med forældrene og personalet på stuen lægges en plan for det videre forløb.

Hvordan foregår det, hvis forældre har brug for psykologisk rådgivning?

Forældre kan henvende sig til Helle efter aftale med institutionens leder. Det kan være rådgivning i forbindelse med kriser i familien, f.eks. skilsmisse, sygdom, dødsfald eller andet. Det kan også omhandle helt almindelige udviklings- og ”opdragelsesmæssige” spørgsmål.

Supervision af personale samt ledersparring:

Personalet kan henvende sig for at få hjælp til at forstå og håndtere svære pædagogiske situationer, få råd og vejledning vedr. familier i krise, få vejledning i forbindelse med skriftligt materiale om et barn med mere.

Problemerne behøver ikke at være store for at man kan henvende sig. Indsatsen er netop tænkt som en forebyggende indsats, der kan være med til at højne det pædagogiske niveau og øge arbejdsglæden for personalet og ledelsen.

Personlig hjælp og støtte til personale og ledelse i krise

Ved problemstillinger, hvor en medarbejder er i krise på grund af noget, der vedrører arbejdet eller hvor en privat begivenhed gør det svært at passe sit arbejde, tilbyder Helle op til tre afklarende samtaler.

Ved samarbejdsproblemer på en stue eller i hele personalegruppen tilbydes samtaler med enkelte medarbejdere, som er særligt berørt af problematikken.

Ledere kan henvende sig om udfordringer vedrørende lederrollen  og om problematikker i børne- og personalegruppen eller i forhold til forældre.