Om Gentofte Børnevenner

Gentofte Børnevenner har siden 1945 har spillet en signifikant rolle på dag- og specialinstitutionsområdet i Gentofte Kommune. Først som social-filantropisk iværksætter, der samlede midler ind til at oprette mange nye dag- og specialinstitutioner og siden som interesseorganisation og administrationsselskab.

Ca. 40 % af alle institutionsbørn i kommunen går i en af Gentofte Børnevenners selvejende institutioner, hvilket er med til at sikre en stor mangfoldighed i tilbuddet til institutionsbørnene og deres forældre i kommunen.

Drivkraften er de mange frivillige medlemmer, der bidrager og deltager i driften og udviklingen af de mange selvejende institutioner under Gentofte Børnevenner. Samtidigt er medlemmerne også med til at påvirke formuleringen og synliggørelsen af børn- og ungepolitikken i Gentofte Kommune.