Debatindlæg fra Dansk Erhverv vifter fanen for selvejet

Dansk Erhverv har dette debatindlæg i AvisenDanmark, hvori Branchedirektør Tony Bech roser regeringens visioner for fremtidens velfærd med større selvbestemmelse og udvidet valgfrihed for borgerne. Han opfordrer derfor til at frisætte både ældre- og børneområdet.

“Ved at have et varieret udbud af selvejende, private og offentlige tilbud, skaber vi et mere mangfoldigt og kvalitetsorienteret børneområde,” skriver Tony Bech. Han skriver yderligere, at det varierede udbud svækkes, fordi de offentlige institutioner favoriseres frem for de private og selvejende.

Gentofte kommune nævnes også, da Dansk Erhverv undrer sig over, at kommunen, der har iværksat en kapacitetstilpasningsproces, hvor der lægges op til at lukke en stor del af de selvejende daginstitutioner i kommunen, “Gentofte Kommune skal selvfølgelig tilpasse deres vifte af tilbud i forhold til antallet af børn. Men det er dybt problematisk, at tilpasningen sker i så åbenlys favør til kommunens egne tilbud.”