Indlæg af Annemarie Elvstrøm-Vieth

Pædagoger og lærere kræver handling fra Christiansborg

Der er nu så mange coronasyge lærere og pædagoger, at BUPL og Danmarks Lærerforening skarpt kritiserer både regering og sundhedsmyndigheder, der ,ifølge dem, bør komme dem i møde med værktøjer til løsning af det meget store problem. De mange syge samtidigt gør det svært at holde skoler og institutioner åbne på normal vis. En løsning […]

Bøn fra BUPL: Tilsidesæt pasningsgarantien lokalt

BUPLs formand Elisa Rimpler kommer med en bøn til politikerne: Giv mulighed for at det på lokalt plan, i den enkelte institution, bliver muligt at tilsidesætte pasningsgarantien, som ellers forpligter kommunerne til at sørge for dagtilbud til alle børn i målgruppen. ”Hvis personalet er lagt ned med corona mandag, er de det nok ugen ud. […]

Forældre skal bære mundbind igen

Lige inden jul blev restriktionerne ændret for dagtilbuddene og det nye er bl.a.: Forældre igen skal bære mundbind, når de er indendørs i institutionen. Personalet har ret til at bære visir. Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19. Opfordring om, at dagtilbud […]

Julebrev fra Gentofte Børnevenner

Det blev endnu et usædvanligt år. Evnen til at omstille sig er blevet grundigt trænet ude i institutionerne i forbindelse med de mange skiftende restriktioner. Så sent som i november, hvor de indendørs julefester igen i år blev aflyst de fleste steder. MEN inden vi nåede december måneds smitteeksplosion, skete der trods alt noget her […]

Husk at deltage i brugerundersøgelsen om dagtilbud

Forældre til børn i alle kommunale og selvejende vuggestuer og børnehaver  kan nu deltage i Bolig- og Indenrigsministeriets brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Undersøgelsen af brugernes oplevelse af og tilfredshed med dagtilbuddene vil blive brugt som et værktøj til at fremme en god lokal dialog om udviklingen af kvalitet og service på området. Informationsbrev til ledere om […]

Er arrangementet fornuftigt at gennemføre?

Dagtilbudschef i Gentofte Kommune, Sanne Nielsen, har skrevet ud til alle dagtilbud i kommunen.  Hun beder om, at alle dagtilbud forholder sig til de sociale arrangementer for børn og forældre, der typisk finder sted på denne tid af året. Smitten er høj  – og stigende – i Gentofte Kommune. Alle ledere er blevet bedt om […]

Sådan er de nye restriktioner for dagtilbud

Høj lokale smitte er sat ned til 400 smittede pr. 100.000 indbyggere af Epidemikommissionen. Det betyder, at der er 38 kommuner i landet, der har høj lokal smitte. Dvs. at mere end hver tredje danske kommunes dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber er nu omfattet af retningslinjerne for lokalområder med høj lokal smitte. Dagtilbud: Nærkontakter må […]

Nyt projekt om inklusion af børn med autisme

Gentofte Børnevenner modtog  i 2017 og 2018 midler fra OAK Foundation, som blev brugt til at stifte Huset for Inklusion samt iværksætte et projekt i Gentofte Børnehave. Projektet i Gentofte Børnehave handlede om at implementere  Anvendt Adfærdsanalayse (ABA) som pædagogisk redskab til at kunne støtte børn med autisme spektrum forstyrrelser (ASF). Projektet er nu afsluttet […]