Indlæg af Annemarie Elvstrøm-Vieth

Farvel til Hellerup Vuggestue

I 101 år har de yngste børn haft en tryg ramme i huset på Sofievej 26. Men 1. august 2024 er det slut, da Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse har besluttet, at Hellerup Vuggestue skal lukke som et som et led i en kapacitetstilpasning, der lukker 5 institutioner i kommunen. Fra Hellerup Vuggestue skal 25 børn passes […]

Grøndalshuset dokumenterer barnets stemme

Antallet af krav om dokumentation i dagtilbud er steget de sidste mange år og oplevelsen hos institutionsledere og pædagoger er ofte, at det kan være svært at finde tiden, og at den går fra andre aktiviteter og samvær med børnene. Dette viser bl.a. en stor undersøgelse  udført af VIVE. Men Grøndalshuset i Charlottenlund har fundet […]

,

Kom til en workshop om pædagogisk massage

Kom til en praksisnær workshop for pædagogisk personale i at anvende berøring, pædagogisk massage og bevægelsesleg til at skabe udviklende samspil med alle børn 0-5 år. Vekslen mellem teori, øvelser på gulvet og refleksion over udviklingspotentialerne i egen praksis i forhold til berøring og bevægelse. Underviseren er Mie Hørbo, pædagogisk konsulent og indehaver af kursusvirksomheden […]

Hurra for den nye hovedbestyrelse

Vi har afholdt generalforsamling og valg til hovedbestyrelsen i Gentofte Børnevenner 8. maj 2024. Herefter konstituerede den nye hovedbestyrelse og ser nu således ud: Bo Baltzersen, formand (Tidligere forælder) Anne Busk Ebbesen, næstformand (Tidl. leder i Adelaide) Anja Godsk Petersen, medlem (Souschef på Østerled) Kathrine Zaballos medlem (medstifter af Vennernes Klub) Tana Nikqi, medlem (Souschef […]

Pædagog søges til Brobækhus Børnehave

Brobækhus Børnehave søger en pædagog til en 3o timers stilling pr. 1. august 2024. I børnehaven er børn og voksne ude i al slags vejr, året rundt, i hele åbningstiden. Alle aktiviteter forgår på den store legeplads med Gentofte Sø og Brobæk mose i baghaven. Se hele opslaget her: Brobækhus Børnehave søger pædagog Stuerne er […]

Ingen rekrutteringskrise her

Velfærdssamfundets undergang på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft og ”varme hænder” er hermed aflyst. I hvert fald på bostedet Østerled i Charlottenlund. Her bor 29 voksne med varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, der har brug for støtte og hjælp døgnet rundt. Det er samtidigt arbejdsplads for omkring 60 personer inklusive vikarer. Det fleksible […]

Æblegården til salg

Efter 92 år som børnehave lukker Æblegårdens børnehave på Baunegårdsvej til august 2024. Børnehaven er en af de 5 institutioner, der desværre blev udpeget til lukning af Gentofte Kommune sidste år. Derfor har Gentofte Børnevenner sat det fine gamle hus fra 1913 til salg: Baunegårdsvej 82, 2900 Hellerup | Ejendomsmægler Bjørn & Byskov (bjornbyskov.dk) ”Vid, […]

Mere fokus på de selvejendes vilkår

Gentofte Børnevenners direktør Sabina Holm Larsen og bestyrelsesformand Bo Baltzersen var i dag på besøg i Helleruphøj, en selvejende institution med 7 vuggestue og børnehavegrupper på Bregnegårdsvej i Hellerup. Med på besøg var politisk konsulent Anders Nyberg Olesen fra Dansk Erhverv. Mødet var kommet i stand for at Anders kunne høre mere om vilkårene for […]

Nyt gratis materiale om børneperspektiver på leg i børnehaven

Spændende indsigter om børnehavebørns lege og muligheder for at lege i børnehaven. Hvilken rolle spiller hverdagens rutiner og input fra det pædagogiske personale for mulighederne for at lege godt og længe? Læs om det og meget mere i dette spændende og relevante materiale fra Danmarks Evalueringsinstitut: Børneperspektiver på leg i børnehaven | EVA