Indlæg af Annemarie Elvstrøm-Vieth

,

Foreløbig indkaldelse til generalforsamling

Hermed den foreløbige indkaldelse til generalforsamling i Gentofte Børnevenner. I henhold til foreningens vedtægter § 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling: Torsdag den 11. maj 2023 kl. 17.00, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte. Af hensyn til vores planlægning, skal vi bede om, at man tilmelder sig til generalforsamlingen senest 3. maj 2023 på Billetto: DAGSORDEN: Valg […]

Østerled fremhævet for deres sundhedstjek

Bostedet Østerled er med i en artikel i nyhedsbrevet Kommunal Sundhed. Artiklen handler om, at voksne med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne på bosteder for et år siden fik krav på et sundhedstjek mindst en gang hvert andet år. Dette er nu implementeret også på  Østerled, hvor de allerede havde en fastansat […]

Fokus på ledelsesrollen i kapacitetstilpasningsprocessen

Kirsten Birk Lassen stod for en workshop på Gentofte Børnevenners Ledelsesforum d. 21. februar 2023. Her var 21 ledere og souschefer mødt frem for at arbejde med ledelses- og bestyrelsesrollen i relation til kapacitetsprocessen i Gentofte Kommune. Der blev arbejdet med at indkredse og definere den ledelsesmæssige opgave, som man i en kommunal tilpasningsproces står […]

Hjemmeside om kapacitetstilpasningen i Gentofte

Hvis du gerne vil følge med i processen omkring kapacitetstilpasningen på dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune, så har kommunen oprettet en underside om emnet med netop det formål: https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/budget-planer-og-politikker/planer-politikker-og-indsatser/et-godt-boerne-og-ungeliv/fysisk-kapacitetstilpasning-paa-dagtilbudsomraadet/ Hjemmesiden indeholder bl.a. en FAQ med svar på nogle af de mest stillede spørgsmål samt en overordnet tidsplan. Siden opdateres løbende.

,

Vuggestuen Mariehønen fylder 75 år

1. februar 2023 var det 75 år siden, at Gentofte Børnevenner overtog driften af Vuggestuen Mariehønen, der hed Vuggestuen Lundehus frem til 2010. På samme adresse var der siden 1935 en privat drevet vuggestue. Med Gentofte Børnevenner kom der hjælp til at tilpasse stedet, så det levede op til kravene fra Socialministeriet. Dette for at […]

Nyeste forskning om sprogudvikling, naturpædagogik, inklusion og meget mere

BUPL har netop udgivet et forskningskatalog med omtale af de nyeste forskningsprojekter, der vedrører det pædagogiske arbejdsområde. Man kan læse om legeforskning, flygtningepædagogik, autismespektret m. m. Flere artikler har interviews med forskerne, men der er også et interview med en pædagog, der har været med til at indføre nogle nye evalueringsmetoder i sin institution. Til […]

En hjertevarmer fra Dalgårdens børnehave

Elisabeth Fabricius, souschef i Børnehuset Dalgården i Vangede, fortæller: “Forleden morgen stoppede en mor mig på parkeringspladsen for at fortælle, hvor meget farvelmappen, vi laver til børnene, når de skal i skole, betyder. Hendes søn startede i skole sidste år, og han var lige, som den eneste dreng, blevet inviteret til fødselsdag af en pige, […]