Børnehaven Børn & Miljø på Skovvej har et helt særligt fokus på udeliv og naturoplevelser. Som et led i deres naturpædagogik har børn og voksne sammen set på fugle i børnehaven og i nærområdet. Med udgangspunkt i disse oplevelser har børnehaven netop lavet et meget fin lille fuglebog, som alle børn har fået med hjem. Bogen hedder Børn & Miljøs fuglebog og har  fotos af hele 47 forskellige arter! Alle fotos i bogen er taget af Niels Priergaard-Møller, der er pædagog i institutionen. Da børnehaven også arbejder meget med samskabelse – forbindelsen mellem børnehave og hjem – giver bogen også rigtig fin mulighed for, at børnene kan fortsætte med at observere fugle sammen med deres forældre.

Se hele bogen her: Børn & Miljøs Fuglebog med fotos af Niels Priergaard-Møller

Mindre bureaukrati og mere plads til omsorg og relationer skal – ifølge regeringens nye udspil Danmark kan mere – være med til at sikre, at der i fremtiden er pædagoger, sygeplejersker og sosu-assistenter nok.

Regeringen vil løse rekrutteringsproblemet med trepartsforhandlinger, hvor regeringen, arbejdsgiverne og arbejdstagerne sætter sig sammen og prøver at finde en løsning. I første omgang forestiller regeringen sig en trepartsaftale på ældreområdet, derefter på dagtilbuds- og folkeskoleområdet.

Regeringen foreslår følgende tiltag til at skaffe flere medarbejdere:

  • Fælles forpligtende mål for kommunerne om, at antallet af fuldtidsansatte skal øges.
  • Alle nye stillinger skal slås op som fuldtidsstillinger. Fuldtidsstillinger skal være standarden.
  • Ret til fuldtid. Alle deltidsansatte, der ønsker at arbejde fuldtid, får tildelt en fuldtidsstilling.
  • Sygefraværet skal nedbringes gennem bedre arbejdsmiljø og ledelse.
  • Bedre muligheder for opkvalificering og sporskifte for personale i dagtilbud og folkeskoler samt bedre overgange fra uddannelse til praksis.
  • Lokale løsninger, så flere seniorer får lyst til at blive i velfærden.
Læs hele BUPLs artikel om udspillet HER

I Tved Børnehus i Svendborg Kommune havde pædagogerne observeret, at der kom flere og flere udfordrede børn – de oplevede bl.a. at en del børn:

  • havde svært ved at starte en leg uden voksenhjælp
  • havde svært ved skift og overgange i løbet af dagen
  • var udfordret på opmærksomhed og udholdenhed
  • var sværere at få med i gruppeaktiviteter

Kommunens kasse var tom

Men da børnehuset søgte om midler til videreuddannelse af deres personale, så de bedre kunne håndtere dette, var kommunens kasse tom. Derfor søgte leder Anjamarie Kønig og souschef Karoline Aarup efter andre muligheder og kom med i et forskningsprojekt, som – udover at dele viden om og pædagogiske redskaber til at arbejde med problemstillingerne – også skal give mere klarhed over, hvordan pædagoger i praksis bliver bedre til at håndtere børn i forskellige udfordringer.

Forskningsprojekt der bygger bro ml. almen- og specialpædagogik

Forskningsprojektet i Tved Børnehus er ledt af Ida Danneskiold-Samsøe og støttet af Oak Foundation. Hun er post.doc ved afdeling for pædagogisk sociologi på Aarhus Universitet, og er sammen med lektor Bjørg Kjær i gang med et forskningsprojekt under titlen “Inklusion af børn med autisme i almene dagtilbud – Veje til brobygning mellem special- og almenpædagogik i dagtilbud”.

Legestationer træner udholdenhed og fokus

Tilbage i Tved Børnehus oplevede det pædagogiske personale at få mange nye redskaber til glæde og gavn for alle børn, ikke kun de særligt udfordrede. Souschef Karoline Aarup fortæller, “vi har eksempelvis lavet en legestation med fem aktiviteter eller lege. Børnene skal lave aktiviteten i et bestemt tidsrum, inden de må gå videre. Det træner udholdenhed og fokus.”

Læs hele den inspirerende artikel her: Kommunens hjælpekasse til udfordrede børn var tom: Så skred Tved Børnehus selv til handling | faa.dk

Eller kender du måske nogen, der kunne være interesseret i jobbet? Børnehaven Æblegården, der ligger i et hyggeligt gammelt hus fra 1913, søger en ny leder, der både brænder for ledelse og også har et stort hjerte for at være “på gulvet” med husets 34 børn. Æblegården er i netværk med 2 mindre vuggestuer, der har dygtige og erfarne ledere, som man vil kunne sparre med i opstarten. Læs mere om jobbet her, der er ansøgningsfrist 21. september 2022:

Nærværende leder til lille selvejende børnehave i Gentofte | Jobindex

Glade børn på adressen gennem 90 år

Der har været børnehave i huset siden 1932, hvor den lokale Fru Sveistrup flyttede sin private børnehave dertil. I 1948 overtager Gentofte Børnevenner driften af børnehaven i første omgang som en privat halvdagsbørnehave til aflastning af kvarterets husmødre. Siden 1976 har børnehaven været selvejende og er administreret af Gentofte Børnevenner. Igennem Gentofte Børnevenner har man som leder adgang til et lokalt ledelsesnetværk med 21 andre ledere, der er desuden mulighed for lederuddannelse, bestyrelseskurser og andre faglige og sociale arrangementer.

Bostedet Østerled har tre ledige stillinger som enten socialpædagog eller sosu-assistent.  Se jobannoncen HER

Østerled er et botilbud med 29 voksne borgere der alle har deres egen lejlighed. Kerneopgaven er at skabe livskvalitet for borgerne, som alle har varigt nedsat psykisk funktionsniveau og er i alderen 25-82 år.  Bostedet er et selvejende botilbud med en aktiv bestyrelse under Gentofte Børnevenner samt driftsoverenskomst med Gentofte kommune.

Bostedet Østerled åbnede i 1976 i bygninger tegnet af Arne Jacobsen. Forud gik over 10 år med projektering og indsamling af midler samt sikring af de nødvendige offentlige tilskud. Gentofte Børnevenners velgørenhedsballer på Gentofte Rådhus havde flere år i træk indsamling af midler til at bygge bostedet, som sit hovedformål.