Spændende projekt, der styrker forbindelsen mellem hjemmet og vuggestuen,  i Gentofte Børnevenners medlemsinstitution Helleruphøj, der er et selvejende børnehus for ca. 90 børn i 0-5års alderen.

Vuggestuebesøg før opstart

Her har de i mange år arbejdet med tidlig relatering i vuggestuen. Det betyder, at de kommende vuggestuebørn sammen med deres forældre inviteres på besøg en gang om ugen, ca. to måneder før de starter. Souschef Louise Højbjerg Munch fortæller: ”Det giver børn og forældre muligheden for at opleve hverdagen i vuggestuen, vænne sig til lyde og lugte, samt kunne stille spørgsmål til personalet. Vores erfaring er, at børn og forældre på den måde hurtigere bliver trygge ved vuggestuen, hvilket gør indkøringen nemmere.”

Pilotprojekt med hjemmebesøg

Helleruphøj har i det sidste års tid haft et pilotprojekt, der bygger ovenpå besøgene i vuggestuen. Her tilbyder de at komme på hjemmebesøg inden opstarten, hvor en pædagog besøger familien hjemme. Til det formål er der udarbejdet et samtalepapir, så forældrene på forhånd ved, hvad der skal snakkes om, og pædagogen får stillet de spørgsmål, som er vigtige, når der skal tages imod et nyt barn i vuggestuen. ”Formålet med hjemmebesøgene er, at vi får mulighed for at se børnene i deres hjemlige trygge miljø og derved en anden side af barnet end det, vi ser i vuggestuen. Vi oplever, at forældrene også er mere trygge, hvilket giver mulighed for nogle gode snakke om deres barn. Forældrene føler sig set og hørt, hvilket er med til at skabe tillid og tryghed,” siger Louise Højbjerg Munch.

Længe leve selvejet og det frivillige arbejde, der former vores fælles velfærd. Længe leve de mennesker, der bruger deres fritid, ganske gratis, på at være med til at lede selvejende institutioner.

Mennesker som Lisbeth Jensen, der efter 6 år som formand for bestyrelsen i Vuggestuen Mariehønen, har valgt at takke af d. 2. november 2023.

Og mennesker som Jonathan Fraenkel Kærn, der tidligere har været forældrevalgt i bestyrelsen i en periode på 3 år, og som nu har takket ja til at komme tilbage som vuggestuens nye formand.

Jonathan ser frem til at fortsætte samarbejdet med ledelsen i Mariehønen og at kunne understøtte de mange gode pædagogiske initiativer, som medarbejderne tager i institutionen. Som bestyrelsesformand vil han ligeledes arbejde for at fastholde det trygge og udviklende miljø for børn og medarbejdere. Udover sit frivillige arbejde i Mariehønens bestyrelse er Jonathan til daglig ansat som advokat hos Ørsted.

Lisbeth Jensen har i sit arbejdsliv arbejdet i flere af Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner. Hun var leder i Tranegårdens legestue (forløber for GFO’en), var en årrække i Regnbuen (nu en del af Børnehuset Ved Fortet), hvor hun udviklede en metode til at støtte socialt udsatte familier, kaldet ”Mild specialisering” og var også leder af Bøgegårdens Børnehave (i dag en del af Elmegården). Ligeledes har Lisbeth i mange år lagt en stor frivillig indsats i bl.a. Gentofte Børnevenners Hovedbestyrelse og også Gentofte Håndarbejdsværksted, i dag Værkstedshuset, hvor hun fortsat er formand.

Så tusind tak for den store indsats til Lisbeth og velkommen til Jonathan. Gentofte Børnevenner ser frem til samarbejdet.