Det nye multirum på Bofællesskabet Østerled er netop blevet færdigt og det blev festligt fejret torsdag d. 22. juni. Der var taler ved formanden for Østerleds Boligers bestyrelse, Torben Liborius, og også Østerleds samt Gentofte Børnevenners bestyrelsesformand Bo Baltzersen. Østerleds beboere mødte op og tog del i festlighederne med lyserøde bobler og lækkerier. Torben takkede alle bidragsydere for de helt væsentlige tilskud til multirummet, herunder Gentofte Børnevenner og Gentofte Kommune. Multirummet var aldrig blevet realiseret uden disse, da det var vigtigt at beboerne ikke skulle have en huslejestigning, som ellers ville have været en væsentlig belastning for deres økonomi.

Hvad skal multirummet bruges til?

Multirummet er et større lokale med køkken og også en stor tv-skærm. Det bruges til aktiviteter for især de pensionerede beboere, som er hjemme i dagtimerne, men mon ikke der også skal ses en landskamp eller to på storskærmen? Det skal også bruges til personalemøder for Østerleds 40 ansatte. Et så stort fællesrum fandtes ikke i forvejen på stedet, så det er en meget stor forbedring af faciliteterne. Til multirummet hører en lille atriumgård, hvor der bl.a. er planlagt krydderurtebede.

Hvad er Østerled?

Østerled er et bofællesskab for op til 29 beboere med udviklingshæmning, der bor i hver sin lille lejlighed på 35-37 m2 med eget bad/toilet og køkken. Men hver lejlighed hører til en ”levegruppe”, hvor man har en fælles dagligstue og køkken, som man kan bruge i hverdagen. Der er et stort fokus på at støtte beboernes ønsker, behov og retten til at leve deres egne liv. Østerleds personale bliver løbende efter- og videreuddannet, så de kan støtte og udvikle beboernes færdigheder, så de kan være så selvhjulpne som muligt. Dette for at kunne opnå størst muligt frihed. Efterhånden er en del beboere blevet pensionerede, hvorfor Østerled nu har et særligt tilbud, der hedder ”Ældreliv på tværs,” som tilbyder en helt række aktiviteter i dagtimerne. Derfor får særligt denne gruppe stor glæde og gavn af det nye multirum.

Østerleds historie

Bostedet Østerled åbnede i 1976 i bygninger tegnet af Arne Jacobsen. Gentofte Børnevenner havde på dette tidspunkt arbejdet på at få det realiseret i over 10 år. Planen opstod ved at mange af de børn, som havde gået i Gentofte Børnevenners andre specialinstitutioner var blevet voksne og havde brug for et godt sted at bo. Som der står i årsberetningen fra 1964-65: ”Desuden arbejdes der med tanken om at oprette et opholdshjem for de svært handicappede unge, der har mulighed for at skabe sig en tilværelse på et beskyttet værksted, hvis blot deres boligproblem kan løses. Bestyrelsen er klar over, at det er en opgave, der kun kan løses på lang sigt, men da problemet til stadighed rejses overfor foreningen, efterhånden som de unge vokser til, vil man arbejde med spørgsmålet allerede nu.

I den seneste udgave af Villabyerne er der trykt et læserbrev med stor ros til Helleruphøj, det er skrevet af en familie med 3 børn, der alle har gået i Helleruphøj. Læs det HER

Hvad er Helleruphøj for et sted?

Helleruphøj er en integreret institution, der ligger på Bregnegårdsvej 28 A+B i Helleruphøj. Den er selvejende og medlem af Gentofte Børnevenner, der varetager deres regnskab, løn, juridisk rådgivning m.m. Den er ledet af et meget engageret og velfungerende team bestående af Helle Sørensen som leder og Louise Højbjerg Munk som souschef. Der er 18 uddannede pædagoger, 2 pædagogiske assistenter, 3 medhjælpere, 1 kok ansat og det faglige niveau er meget højt, da kurser og videreuddannelse prioriteres. Helleruphøj har bl.a. speciale i at modtage de præmature børn. Læs mere HER 

Helleruphøjs historie

Helleruphøj har eksisteret i sin nuværende form siden 2015, hvor Phistergården, Maglehøj og Bregnehøj blev lagt sammen. Phistergården begyndte som en legestue ved Maglegårdsskolen i 1983 – en forløber for fritidsordningerne, som Gentofte børnevenner stod for, indtil de alle blev kommunale i 1999. Phistergården blev dog allerede i 1992 omdannet til en børnehave. Maglehøj og Bregnehøj var oprindeligt en del af Frie Børnehaver og Fritidshjem, der desværre gik konkurs i maj 2015.

15. juni 2023 inviterede Vuggestuen Mariehønen til 75 års jubilæum i deres dejlige have på Lundeskovsvej 9. Børn, forældre og venner af huset var inviteret til Babyjazzkoncert med Sille og Palle, hvorefter der var hotdogs, hygge og leg. Inden koncerten holdt leder Birgitte Torp Boussnina en kort velkomsttale og Gentofte Børnevenners organisationskonsulent, Annemarie Elvstrøm-Vieth, fortalte ganske kort om vuggestuens historie.

75 år hos børnevennerne, men der er mere…

Tilbage i 1948 overtog Gentofte Børnevenner driften af Vuggestuen Mariehønen, der dengang hed Vuggestuen Lundehus (frem til 2010). På samme adresse var der faktisk en privat vuggestue fra 1935 og frem. Med Gentofte Børnevenner kom der hjælp til at tilpasse stedets faciliteter, så det levede op til kravene fra Socialministeriet. Dette for at kunne opnå den vigtige statsstøtte til driften. Lederen af vuggestuen, både før og efter Gentofte Børnevenner kom til, var jordemoder Elisa Mollerup-Thomsen. Hun er en af de mange lidt oversete ildsjæle, der viede deres liv til at oprette pasningstilbud til børn – dengang før det var en offentlig opgave at sørge for dette. Elisa Mollerup-Thomsen var også ejer af huset og boede selv på 1. salen. Hun lejede det til Gentofte Børnevenner, indtil børnevennerne købte huset i 1958.

Flere ildsjæle tilknyttet Mariehønen

De sidste 6 år har Mariehønen haft Lisbeth Jensen som sin bestyrelsesformand. Lisbeth har et lang virke bag sig, hun var bl.a. leder af Tranegårdsskolens legestue (forløber for GFO’en), fra den blev oprettet i 1978 af Gentofte Børnevenner og så 11 år frem. Herefter havde hun en periode, hvor hun arbejdede især med socialt udsatte familier. Derfor valgte hun at arbejde et par år i Eksperimental Institutionen på Amager, der dengang var drevet af Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Institutionen har udviklet en helt særlig pædagogisk metode til at kunne møde, støtte og rumme de børn, der har allersværeste vilkår i hjemmet. Erfaringerne herfra tog Lisbeth med sig til en Gentofte Børnevenner institution, Regnbuen, hvor hun her fortsatte arbejdet med børn fra socialt udsatte familier. Hun udviklede en metode, der ikke bare inkluderede barnet, men hele familien, kaldet Mild specialisering. Siden var hun leder af en tredje Børnevenner-institution, Bøgegårdens børnehave, i dag en del af Elmegården. Og hvis det ikke var nok, så lagde hun også mange frivillige timers arbejde, som medlem af Gentofte Børnevenners Hovedbestyrelse i en årrække.

I dag i Mariehønen

I dag er vuggestuen Mariehønen så heldig at have en dygtig og engageret leder i Birgitte Torp Boussnina. Udover hende er der 7 ansatte og plads til 20 glade børn i rammerne af den hyggelige villa i Hellerup.

Stort tillykke med dagen og gid I længe leve må!

Gentofte Børnevenner genoptog en af foreningens gamle traditioner og inviterede til sommerfest i haven 1. juni 2023 om eftermiddagen. Vi havde pyntet haven fint op med telte, vimpler og halmballer samt købt rigeligt med jordbær, boller og hyldeblomstsaft. Kl. 16 begyndte vores ca. 80 gæster at komme, gæsterne var familier tilknyttet vores medlemsinstitutioner og vores medlemmer med børn og børnebørn. Vi havde lavet en særlig findeleg til festen, hvor man skulle rundt og finde forskellige træ- og plantesorter, der i dagens anledning havde fået malet øjne på sig. Hvert sted havde et skilt, der fortalte om træets eller plantens helt særlige historie og egenskaber. Når det hele var fundet, fik man en lille vindmølle i præmie. Grøn Guide, Karen Stevnbak Andersen, stod klar med blomster og græsser og lærte børn og voksne at binde de fineste blomsterkranse. Man kunne også lave sig en fin lille båd af korkpropper og bagefter prøve at sejle med den, her fik man hjælp af Fuglebakkens leder, samt medlem af Gentofte Børnevenners hovedbestyrelse, Christina Bjørn Thomsen og hendes datter Line Emilie. Hanne Hjetting Andersen, fra Gentofte Kommunes Affald og Genbrug, havde en bod, hvor man kunne lære at sortere affald ved at kaste det i den rigtige beholder. Her kunne man vinde en lille pixibog. Den hyggeligste lydkulisse blev skabt af musiker Sacha Kjøller, der sad og spillede og sang forårs-, sommer-, og børnesange. Vi nød dagen meget og glæder os til at invitere til sommerfest igen næste år.

I det dejligste vejr fejrede vi Børnenes Grundlovsdag d. 31. maj 2023, her i Gentofte Børnevenners have. Der kom 89 glade børnehavebørn + deres pædagoger og pædagogmedhjælpere. Dagen blev festligt indledt med en kort tale af børnevennernes direktør, Sabina Holm Larsen, og derefter var der en helt fantastisk miniforestilling med cykelmyggen, den franske cykelartist Serge Huercio, der kom og viste os sine bedste, vildeste, mest nervepirrende og flotteste cykeltricks.

Da børn og voksne havde fået klappet færdigt, gik dagens aktiviteter i gang. Her gik børnene rundt i små grupper med deres voksne og prøvede det hele. Her kommer et udpluk: Ribisgårdens leder og souschef, Ulla Qvist Engholm og Ulla Merete Jørgensen, holdt den fineste samtalecafé i vores ene telt. Siddende i rundkreds på halmballer havde de filosofiske samtaler med børnene om de forskellige verdensmål. På bålpladsen blev der talt om madspild og spist bålsuppe med hjemmelavede croutoner sammen med Solstrålens leder, Frederikke Thoms Backe og Lis Graabirk, økonoma samme sted. I vores tipi blev der fortalt medrivende eventyr af skuespiller Kirsten Breum. Ved siden af kunne børnene lære om affaldssortering og træne, hvor gode de var til at ramme de rigtige affaldsbeholdere sammen med Hanne Hjetting Andersen, der er formidlings- og undervisningsansvarlig hos Gentofte Kommunes afdeling for Affald og Genbrug. Karen Stevnbak Andersen, Grøn Guide, havde et hjørne med kriblekrable-dyr, her var det især stålormene, der vakte begejstring. Fra Åkanden kom Souschef Tane Nikqi og pædagog Esben Lykkeskov Jensen, de organiserede en bod med gør-det-selv tatoveringer, der dog kunne vaskes af med vand og sæbe, her hjalp Kathrine Zaballos, stifter af Vennernes Klub og medlem af Gentofte Børnevenners Hovedbestyrelse, også med.

Stemningen på dagen var fantastisk, børnene (og deres voksne) var utrolig søde og begejstrede. En kæmpe tak til alle jer der kom og også de ovennævnte samarbejdspartnere. Vi håber, I vil have lyst at være med næste år også.

I LDDs blad “Det gode børneliv”, kan man læse en spændende artikel om at arbejde med udsatte børns følelser. Artiklen er skrevet af Helene Dahl Thruelsen, der er leder af Eksperimental Institutionen på Amager. Institutionen har en særlig profil, hvor den ene halvdel af de 62 børn (ml.  7 måneder og 6 år) er fra lokalområdet og den anden halvdel af børnene er visiteret til institutionen, fordi de lever i socialt udsatte familier. Her er kun ansat uddannede pædagoger. I artiklen beskriver Helene den helt særlige pædagogiske metode, som de benytter til børn, der har en vanskelig dag, er i affekt eller lignende.

Den triangulerende samtale

Metoden går kort fortalt ud på, at to voksne indleder en samtale med hinanden, mens barnet er tilstede, hvor de taler om, hvorfor barnet mon har det svært i dag. Ideen er, at barnet skal føle sig set og imødekommet, og at barnet selv kan rette misforståelser, som de voksne måtte have. Det kan på overfladen ligne, at de voksne taler hen over hovedet på barnet. Men pointen er det modsatte. Ved at overhøre og måske ende med at deltage i samtalen, oplever barnet voksne, der gerne vil rumme og forstå. Noget, der ikke er givet, når man lever i en udsat familie. Læs meget mere på side 34-37 i marts 2023 nummeret, der ligger tilgængeligt HER

Om Eksperimental Institutionen

Eksperimental Institutionen er Gentofte Børnevenners første medlem uden for Gentofte Kommune, de meldte sig ind i 2021. Institutionen åbnede i 1966, som en børnehave, hvor de fik ekstra ressourcer til at ”eksperimentere” med at blande lokale børn og børn med særlige behov. Den er i en periode forskningsinstitution under Københavns Universitet. I dag er institutionen et kompetencecenter for Københavns Kommune, hvortil alle kommunens institutioner kan henvende sig og få gratis konsulenthjælp vedr. udfordringer med udsathed og inklusion.

Gentofte Børnevenner og paraplyorganisationen FOBU inviterer til en debat på Folkemødet d. 15. juni kl. 16 i Velfærdsteltet. Vi ønsker med debatten at sætte fokus på relationskompetencen og dens betydning for børn og unges trivsel.  Relationskompetencen – det at skabe relationer – har svære vilkår på dagtilbudsområdet pga. af pædagogmanglen og udfordringen med at fastholde personale, så mange børn oplever mange skrift af de nære voksne gennem deres institutionsliv. Emnet udspringer af et ønske om at få nedbrudt den silotænkning, der eksisterer i mange kommuner og i stedet se på mennesket og dets livsbane og i den sammenhæng opsøge de kloge investeringer og de bedst mulige valg ift. fordeling af ressourcer.

FOBU og Gentofte Børnevenner repræsenterer tilsammen ca. 175 selvejende og private dagtilbud rundt omkring i Danmark.

Panelet består af:
  • Tina Brandt, pædagog, familierådgiver, forfatter og tidligere institutionsleder
  • Karin Rømer Riis, leder af daginstitutionen Marengsen
  • Andreas Raasch Christensen, forsknings- og udviklingschef ved professionshøjskolen VIA University College
  • Dorrit Knudsen, byrådsmedlem i Aabenraa Kommune og tidligere pædagog og leder
  • Bettina Ugelvig Møller, viceborgmester i Furesø Kommune

Moderator vil være vicedirektør Mette Feifer, Sundhed, velfærd & oplevelse i Dansk Erhverv.

Gentofte Børnevenner, Børneringen og Fobu er gået sammen om en debat på årets folkemøde. Vi repræsenterer samlet set ca. 300 selvejende og private dagtilbud rundt omkring i Danmark.

I velfærdsteltet d. 16. juni kl. 17-17.45 vil vi debattere, hvordan vi styrker frivillighedsaspektet ved selvejende dagtilbud, og hvordan vi gør det til en del af løsningen på det pressede samfund. I panelet kan man møde:

  • Stinne Bille, projektleder for “De vilde problemer” Aarhus kommune
  • Kirsten Birk Lassen, stifter af Følgeskabet
  • Mikkel Warming, bestyrelsesformand i Akovfonden
  • Julie Bachmann Stockmarr, chefkonsulent i Center for frivilligt socialt arbejde
  • Marie Baad Holdt, partner og chefkonsulent i Ingerfair

Moderator er Vibeke Hartkorn, journalist, forfatter og tidligere studievært på TV Avisen.

Med vores debat ønsker vi at sætte spot på det frivillige aspekt ved selvejende dagtilbud i et større samfundsperspektiv. Samfundsdebatten kredser om, at samfundet er presset, børn og unge er pressede og mistrives, dagtilbudsområdet er presset pga. krav og pædagogmangel, så hvilken rolle spiller frivillighed i løsningen af disse udfordringer? Selvejende dagtilbud er formålsdrevet – dvs. de er drevet af et frivillighedsaspekt, der tager afsæt i en lyst til at få indflydelse og skabe en positiv forandring. Dette har en kæmpe værdi i samfundet på flere økonomiske parametre både menneskeligt og i kroner og ører, så hvordan styrker vi det? Hvordan gør vi det til en del af løsningen på det pressede samfund?

Det ligger godt i tråd med regeringsgrundlaget, der ønsker en større inddragelse af civilsamfundet samt Velfærdsrådets lancering af 12 anbefalinger her i slutningen af april, hvor særligt Velfærdsrådets anbefaling nr. 2 taler direkte ind i den velfærdsydelse, vi hver dag er med til at levere til glæde og gavn for det danske velfærdssamfund.

De 3 små fisk søger en daglig leder i vuggestue afdelingen. Stillingen er på 35 timer og med start hurtigst muligt.

Vi er et lille hus i Gentofte med 20 børn fordelt på 2 stuer og med 6 medarbejdere.

Som daglig leder har du i samarbejde med lederen  ansvar for den daglige drift og den pædagogiske linje.

For nærmere oplysninger kontakt leder Louise van der Watt: 39654363

Ansøgning sendes senest 8. juni 2023 kl. 12 til: [email protected]