For første gang nogensinde tager Gentofte Børnevenner med til Folkemødet på Bornholm i juni. Sammen med 14 andre selvejende aktører står foreningen i et selvejetelt under Selveje Danmark.  Gentofte Børnevenner står for en paneldebat om ”Nye veje til bedre kvalitet og trivsel for børn i dagtilbud,” sammen med Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og FOBU.

Alle daginstitutioner oplever fra tid til anden udfordringer med børn med en diagnose, både i forhold til valg af pædagogiske greb, i forhold til den samlede børnegruppe og i forhold til samarbejdet med kommunen om støtte. Det vil blive debatteret, hvordan kvaliteten sikres også for børn med diagnoser, men også hvilke muligheder det enkelte dagtilbud har for at deres egen metode.

Debatten vil også komme ind på en række andre spørgsmål, som hvordan der vælges pædagogiske metoder, som giver fagligt mening i praksis? Hvad politikerne kan gøre for at sikre, at der hele tiden tænkes nyt på området for børn med diagnoser? Og hvad der afgør, hvilke pædagogiske tilgange, man accepterer i valg af koncepter og i det pædagogiske tilsyn? Hvad skal der til, for at man i forvaltningen tør ’eksperimentere’ med nye metoder?

Paneldeltagerne er: Ane Stallknecht (næstformand for Børne- og Kulturchefforeningen), Christian Aabro (lektor Professionshøjskolen UCC), Knud Erik Hansen (byrådsmedlem i Faxe (A), samt medlem af KL´s Børne- og Uddannelsesudvalg), Mette Dencker (Parterapeut og coach, MF(DF)) og Ida Danneskiold- Samsøe (medstifter af Huset for Inklusion). Henrik Vagner er moderator.

På Gentofte Børnevenners generalforsamling d. 8. maj 2019 blev der valgt en ny Hovedbestyrelse.

Hovedbestyrelsens nye medlemmer er:

  • Vivi Fischer, leder af Børn og miljø
  • Anja Godsk Pedersen, teamleder på Østerled
  • Kathrine Zaballos, medstifter af Vennernes Klub (suppleant)
  • Ann Faber Ginness, medlem af forældrebestyrelsen i Ribisgården (suppleant)

Bo Baltzersen er fortsat formand og Anne Busk Ebbesen er næstformand. Kasper Madsen, Margit Stich og Caroline Ellegaard Madsen er ligeledes fortsat medlemmer.

Advokat Arne Møllin Ottosen sørgede for at alt gik korrekt til ved generalforsamlingen og revisor Christian Sanderhage gennemgik og godkendte årsregnskabet.

200 børn fra 9 forskellige af Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner var d. 8. maj i Bellevue teatret for at se ”Cykelmyggen Egon” sammen. I over en time sad de 3-6årige børn musestille med vidt åbne munde i beundring over de seje cykeltricks, akrobatik, dans og spænding, som forestillingen bød på.

Inden forestillingen havde alle børnene fået udleveret aktivitetsposer af Gentofte Børnevenner, så de både i institutionen og også derhjemme kunne forberede sig på oplevelsen. Aktiviteterne i posen gik bl.a. i dybden med forestillingens insekter, bød på en motorikdans til musikken fra forestillingen og et teater-sæt, hvor de sociale kompetencer, der kræves for at gå i teatret, også kunne øves hjemmefra. Grøn Guide Karen Stevnbak Andersen og motorikekspert Paula Martinez har bidraget til indholdet i posen. Læs mere om indholdet HER.

Efter forestillingen fik Gentofte Børnevenners børn lov til at møde cykelmyggen. Det var meget spændende for børnene at få lov til at spørge cykelmyggen, hvordan han er blevet så dygtig. Cykelmyggen fortalte, at han har øvet og øvet sig, siden han var 9 år gammel. Han viste børnene, hvordan man kan begynde lige så forsigtigt at øve sig på cykeltricks. Han fortalte også, at han kun drikker vand og spiser grønsager, og at det er vigtigt at nyde livet og sige mere ja end nej! Og med de gode ord marcherede alle børnene ud af teatret med krop og sjæl fyldt af gode oplevelser og inspiration.