For første gang nogensinde tager Gentofte Børnevenner med til Folkemødet på Bornholm i juni. Sammen med 14 andre selvejende aktører står foreningen i et selvejetelt under Selveje Danmark.  Gentofte Børnevenner står for en paneldebat om ”Nye veje til bedre kvalitet og trivsel for børn i dagtilbud,” sammen med Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og FOBU.

Alle daginstitutioner oplever fra tid til anden udfordringer med børn med en diagnose, både i forhold til valg af pædagogiske greb, i forhold til den samlede børnegruppe og i forhold til samarbejdet med kommunen om støtte. Det vil blive debatteret, hvordan kvaliteten sikres også for børn med diagnoser, men også hvilke muligheder det enkelte dagtilbud har for at deres egen metode.

Debatten vil også komme ind på en række andre spørgsmål, som hvordan der vælges pædagogiske metoder, som giver fagligt mening i praksis? Hvad politikerne kan gøre for at sikre, at der hele tiden tænkes nyt på området for børn med diagnoser? Og hvad der afgør, hvilke pædagogiske tilgange, man accepterer i valg af koncepter og i det pædagogiske tilsyn? Hvad skal der til, for at man i forvaltningen tør ’eksperimentere’ med nye metoder?

Paneldeltagerne er: Ane Stallknecht (næstformand for Børne- og Kulturchefforeningen), Christian Aabro (lektor Professionshøjskolen UCC), Knud Erik Hansen (byrådsmedlem i Faxe (A), samt medlem af KL´s Børne- og Uddannelsesudvalg), Mette Dencker (Parterapeut og coach, MF(DF)) og Ida Danneskiold- Samsøe (medstifter af Huset for Inklusion). Henrik Vagner er moderator.

Sæt kryds i kalenderen d. 7. november kl. 10, hvor Gentofte Børnevenner har reserveret 200 billetter til Folk og Røvere i Kardemommeby på Bellevue Teatret. Som til Cykelmyggen Egon, giver vi halvdelen af billetten, så vores medlemsinstitutioner kun skal give:

30 kr. ex. moms pr. billet. 

Reserver jeres billetter hurtigst muligt, sidst var de hurtigt væk, og senest d. 4. juni kl. 10.

Vi arbejder på at tilbyde noget ekstra i forbindelse med forestillingen, det bliver formentligt et kreativt forløb, hvor alle børnene laver et Kardemommeby-billede, som vil blive samlet i en udstilling. Det kommer I til at høre nærmere om.

Endnu en gang får Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner muligheden for at få sammensat et motorik-forløb med motorikekspert Paula Martinez, der booster de pædagogiske kompetencer indenfor krop og bevægelsesområdet. På baggrund af evalueringen fra deltagerne i den første kampagne sætter vi nu en revideret udgave af Bevæg dig og lær-kampagnen i gang.

Vi fortsætter med at lægge fokus på både teori og praksis, og i den nye udgave tager vi også hånd om, hvordan I kan afstemme forventningerne til hinanden i pædagog-rollen og hvordan I kan arbejde sammen om at gøre bevægelse til en naturlig del af institutionens hverdag.

Indhold i forløbet:

• Der vil være faglige oplæg om børns motoriske udvikling og læring, herunder også skriftligt materiale
• Sessioner med både praktisk og teoretisk viden om motorik og indlæring, der kan understøtte pædagogikken
• Mulighed for at drøfte cases og indsatsen generelt
• Inspiration til organisering og implementering af bevidst bevægelse i hverdagen

Målet med kampagnen er:

• At styrke glæden ved bevægelse hos institutionens børn, så de også som voksne har gode bevægelsesvaner
• At personalet i institutionen får højnet sin viden om børns motoriske og sansemotoriske udvikling og dens betydning for barnets hverdag
• At personalet i institutionen får flere ideer til, hvordan bevægelse kan blive en naturlig del af institutionens hverdag og får prøvet nogle principper for bevægelse af i institutionen
• At personalet får redskaber til i højere grad at blive i stand til at styrke og stimulere børns fornemmelse af kroppen, så de udvikler krops- og livsduelighed

Praktisk information:

Der er plads til 1 institution i efteråret

I kan kun tilmelde jeres institution én gang – har I allerede deltaget en gang, kan I ikke deltage igen. Der vil blive oprettet en venteliste.

I får 3 timer hver uge i 4 måneder. Vi mødes hver tirsdag. Der kan desværre ikke byttes rundt på dagene. Der er ikke erstatning for den missede dag,  hvis I selv aflyser mindre end 24 timer før. Desuden skal det aftalte tidsrum overholdes, kommer vi senere i gang end aftalt, bliver dagens besøg bare det kortere.

PRIS: 1100 kr. (inkl. Moms)– vi sender en faktura efter tilmeldingsfristen, så I burde ikke have nogen vanskeligheder ved tilmelding.

 

På Gentofte Børnevenners generalforsamling d. 8. maj 2019 blev der valgt en ny Hovedbestyrelse.

Hovedbestyrelsens nye medlemmer er:

  • Vivi Fischer, leder af Børn og miljø
  • Anja Godsk Pedersen, teamleder på Østerled
  • Kathrine Zaballos, medstifter af Vennernes Klub (suppleant)
  • Ann Faber Ginness, medlem af forældrebestyrelsen i Ribisgården (suppleant)

Bo Baltzersen er fortsat formand og Anne Busk Ebbesen er næstformand. Kasper Madsen, Margit Stich og Caroline Ellegaard Madsen er ligeledes fortsat medlemmer.

Advokat Arne Møllin Ottosen sørgede for at alt gik korrekt til ved generalforsamlingen og revisor Christian Sanderhage gennemgik og godkendte årsregnskabet.

200 børn fra 9 forskellige af Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner var d. 8. maj i Bellevue teatret for at se ”Cykelmyggen Egon” sammen. I over en time sad de 3-6årige børn musestille med vidt åbne munde i beundring over de seje cykeltricks, akrobatik, dans og spænding, som forestillingen bød på.

Inden forestillingen havde alle børnene fået udleveret aktivitetsposer af Gentofte Børnevenner, så de både i institutionen og også derhjemme kunne forberede sig på oplevelsen. Aktiviteterne i posen gik bl.a. i dybden med forestillingens insekter, bød på en motorikdans til musikken fra forestillingen og et teater-sæt, hvor de sociale kompetencer, der kræves for at gå i teatret, også kunne øves hjemmefra. Grøn Guide Karen Stevnbak Andersen og motorikekspert Paula Martinez har bidraget til indholdet i posen. Læs mere om indholdet HER.

Efter forestillingen fik Gentofte Børnevenners børn lov til at møde cykelmyggen. Det var meget spændende for børnene at få lov til at spørge cykelmyggen, hvordan han er blevet så dygtig. Cykelmyggen fortalte, at han har øvet og øvet sig, siden han var 9 år gammel. Han viste børnene, hvordan man kan begynde lige så forsigtigt at øve sig på cykeltricks. Han fortalte også, at han kun drikker vand og spiser grønsager, og at det er vigtigt at nyde livet og sige mere ja end nej! Og med de gode ord marcherede alle børnene ud af teatret med krop og sjæl fyldt af gode oplevelser og inspiration.