Den 24. maj 2022 udkommer Louise Klinge og Tina Brandts bog Pædagogens relationskompetence – Kendetegn og betingelser. Den vil Tina Brandt komme og holde oplæg om, hvor vi vil få formidlet forskningsbaseret viden om og inspiration til relationskompetent praksis.

I oplægget vil Tina Brandt bl.a. komme ind på:

  • Relationers betydning for trivsel og udvikling.
  • Kendetegn ved relationskompetent praksis.
  • Forudsætninger for at pædagogisk personale kan agere professionelt relationskompetent i hverdagen.
  • Hvordan vi som ledere, lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere kan træffe valg i vores dagligdag, som giver udviklingsstøttende relationer gode betingelser på skolen, stuen og i institutionen.

Der vil være masser af eksempler fra dagligdagen fra Tinas egen og også andres praksis. Mange af pointerne vil ikke være nye for dygtige lærere og pædagoger, men kan medvirke til, at man bliver mere bevidst kompetent. Og som personalegruppe får et fælles sprog for den praksis, der bidrager til børns trivsel og udvikling.

Hvornår? 15. september kl. 17.15-19.00

Hvor? Hos Gentofte Børnevenner, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte

Hvem? For personale i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner

Hvor meget? 80 kr. (inkl. moms og en sandwich)

Tilmeld jer senest 6. september.

 

Om Tina Brandt: Pædagog, familierådgiver og tidligere daginstitutionsleder, arbejder tæt sammen med Louise Klinge, hvor hun formidler viden om professionel relationskompetence, primært til pædagogisk personale og forældre. Er desuden fast medlem af panelet på Hjælp jeg er forælder på Radio4.

Sæt kryds i kalenderen d. 23. november kl. 10, hvor Gentofte Børnevenner har reserveret 300 billetter til Folk og Røvere i Kardemommeby på Bellevue Teatret. Vi giver halvdelen af billetten, så vores medlemsinstitutioner kun skal give:

30 kr. ex. moms pr. billet. GBV sender en FAKTURA efter bestilling, så I skal ikke betale på Billetto.

UDSOLGT

Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner kan få sammensat et motorik-forløb med motorikekspert Paula Martinez, der booster de pædagogiske kompetencer indenfor krop og bevægelsesområdet. Paula arbejder sammen med institutionens personale om og med en børnegruppe i institutionen.

Der er både teori og praksis i forløbet. Dels det konkrete arbejde med børnene, men også hvordan man kan afstemme forventningerne til hinanden i pædagog-rollen og hvordan man gør bevægelse til en naturlig del af institutionens hverdag.

Indhold i forløbet:

• Faglige oplæg om børns motoriske udvikling og læring, herunder også skriftligt materiale
• Sessioner med  både praktisk og teoretisk viden om motorik og indlæring, der kan understøtte pædagogikken
• Mulighed for at drøfte cases og indsatsen generelt
• Inspiration til organisering og implementering af bevidst bevægelse i hverdagen

Målet med kampagnen er:

• At styrke glæden ved bevægelse hos institutionens børn, så de også som voksne har gode bevægelsesvaner
• At personalet i institutionen får højnet sin viden om børns motoriske og sansemotoriske udvikling og dens betydning for barnets hverdag
• At personalet i institutionen får flere ideer til, hvordan bevægelse kan blive en naturlig del af institutionens hverdag og får prøvet nogle principper for bevægelse af i institutionen
• At personalet får redskaber til i højere grad at blive i stand til at styrke og stimulere børns fornemmelse af kroppen, så de udvikler krops- og livsduelighed

Pris 1100 kr. (inkl. Moms)– vi sender en faktura efter tilmelding.
Praktisk information:

Man får 3 timer hver uge i 2 måneder.

Der er plads til 1 institution ad gangen. Skriv til Paula Martinez på [email protected] og kom på venteliste. Institutioner, der ikke har været igennem forløbet før, har førsteret til at booke.

Aflysning

Der er ikke erstatning for den missede dag,  hvis institutionen selv aflyser mindre end 24 timer før. Desuden skal det aftalte tidsrum overholdes, kommer vi senere i gang end aftalt, bliver dagens besøg bare det kortere.