Hermed den foreløbige indkaldelse til generalforsamling i Gentofte Børnevenner. I henhold til foreningens vedtægter § 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling: Torsdag den 11. maj 2023 kl. 17.00, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte. Af hensyn til vores planlægning, skal vi bede om, at man tilmelder sig til generalforsamlingen senest 3. maj 2023 på Billetto:

DAGSORDEN:
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til foreningens hovedbestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Valgperioden udløber for bestyrelsesmedlem Anne Busk Ebbesen, der ønsker genvalg. Valgperioden udløber ligeledes for suppleant Margit Stich, der ønsker genvalg. Caroline Ellegaard Madsen og Nadia Ulendorf Thomsen er udtrådt af bestyrelsen hhv. 1. juni 2022 og 1. februar 2023. Suppleant Tane Nikqi indtrådte derfor som bestyrelsesmedlem pr. 1. juni 2022.

Der er herudover 1 ledig hovedbestyrelsespost samt 1 ledig suppleantpost i Hovedbestyrelsen.  Hovedbestyrelsen opstiller Esben Lykkeskov Jensen, pædagog og tillidsrepræsentant i Åkanden, til suppleantposten.

I henhold til vedtægterne skal forslag til dagsorden være foreningen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen

Bo Baltzersen, Formand

Gentofte Børnevenner tilbyder vores medlemsinstitutioner i Gentofte Kommune forløb med dramaleg for børnehavebørn med Ylva Norberg i 2023. Det overordnede mål er, hvordan kan vi rumme hinanden og være en god ven. I er velkomne at fortælle Ylva forud for opstarten, hvis der er særlige udfordringer i gruppen, som der skal fokuseres på.

Til dramaleg med de 3-5 årige vil der blive der blive arbejdet med:

 • Koncentration og fokus
 • Lytte til de andre og at vente på tur
 • At selv byde ind med noget at fortælle eller gestalte
 • Rytmik, bevægelse og stemmetræning
 • Gestaltning og improvisation
 • Eventyrfortælling
 • Afslapning og mindfulness

Pris: 8 undervisningstimer fordelt på 4 dage koster 3200 kr. (momsfritaget) – normalprisen er 7200 kr. Tilmeld jer her og så sender Gentofte Børnevenner en faktura efter tilmelding.

Deltagerantal:  2 hold á maks. 12 børn og min. 2 pædagoger pr. time. På denne måde kan en hel børnehavegruppe gå til dramaleg fordelt på to hold.

Tid: kl. 9.00-9.45 + 10.00-10.45

 • Hold 1: 28/2, 7/3, 14/3, 21/3
 • Hold 2: 1/3, 8/3, 15/3, 22/3
 • Hold 3: 2/3, 9/3, 16/3, 23/3
 • Hold 4: 11/4, 18/4, 25/4, 2/5
 • Hold 5: 12/4, 19/4, 26/4, 3/5

Aflysning: Det vil ikke være muligt at rykke rundt på tiderne fra gang til gang, da Ylva har et fuldt skema. Hvis Ylva aflyser, får I en erstatningsgang, hvis I aflyser, får I ikke en erstatningsgang.

Pædagoger: Der anbefales at det er de samme pædagoger, der følger samme gruppe. Hensigten er, at pædagogen har mulighed for at følge børnenes udvikling samt at lære de dramapædagogiske øvelser vi laver. Pædagogen kan arbejde videre med øvelserne efterfølgende, og på den måde sprede dramapædagogikken til kollegaerne. Derfor anbefales det at pædagogerne skriver en logbog med de øvelser, vi laver i timen.

Lokale: Dramaleg-holdet skal bruge et aflukket lokale, hvor de kan være uforstyrret. Det vil være fint, hvis I har yogamåtter til den afsluttende afslapning. Alle andre materialer medbringer Ylva.

Læs mere om Ylva her: Teambuilding | Ylva Norberg | Dramaværkstedet | Dramavaerkstedet | Drama (xn--dramavrkstedet-5ib.dk)

Til dance skal vi lave sjove koreografier til stimulerende rytmer. Dansen, der undervises i, er bygget op af otte udviklingsmønstre, som mennesket naturligt bevæger sig igennem i det første leveår. Som babyer lavede vi disse bevægelser på maven, på siden og tilbage på gulvet.
Denne type bevægelser hjælper med en reorganisering af vores centralnervesystem. Gentagelsen af disse mønstre over tid kan hjælpe med at udfylde manglende huller i vores neurologiske system på grund af f.eks. fødselstraumer, sygdom, miljø, hovedskader eller ikke nok tid på gulvet som baby. Det støtter hjernens organisering, iltning og rekreation. Denne type dans kan også booste harmonisk
adfærd og styrke sociale færdigheder.

Afhængigt af barnets behov kan det være nødvendigt, at en forælder eller hjælper deltager i undervisningen.

 • Alder: 6-13 år
 • Antal deltagere: min. 6 maks. 8
 • Pris: 875 kr. for 8 gange à 45 minutter
 • Tid: Mandage 17.15-18.00
 • Dato: 17/4-12/6 (minus 29/5)
 • Sted: LUDIKA, Smakkegårdsvej 71, 1. sal, 2820 Gentofte
 • Tilmelding senest 1. april

OBS! DANCE er kun for medlemmer af Vennernes Klub. Bliv medlem på gbv.dk/vennernes-klub

OM UNDERVISEREN: Paula Martinez er indehaver af Ludika-Center for Development. Hun har en kandidatgrad i Idræt og Pædagogik fra Buenos Aires. Hun har mange års erfaring med motorisk træning af både børn og voksne med forskellige handicap og udfordringer. Hun arbejder også med idræt for krigsveteraner.

Styrk dit barns motoriske udvikling, når Gentofte Børnevenner tilbyder Leg og Bevægelse ved Paula Martinez. Det er for de 1-2 årige og de 3-4 årige børn og foregår henover 10 søndage i årets første 5 måneder.

Som forælder er du aktivt deltagende, når dit barns motorik skal udvikles gennem leg med små redskaber som bolde og ringe. Der skal også leges bevægelseslege og stopdans, der bliver masser af sjov og du får sved på panden.

HOLD

 • Kl. 10-10.50 for de 1-2årige – Barnet skal kunne gå for at deltage
 • Kl. 10.50-11.40 for de 3-4årige

DATOER

 • 15. og 22. januar
 • 5. februar
 • 5., 12. og 19. marts
 • 16., 23. og 30. april
 • 14. maj

PRIS FOR BARN + FORÆLDER 650 kr. (medlemspris) Er du ikke medlem af Gentofte Børnevenner koster det 1000 kr.

STED Gentofte Børnevenner på Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte.

OBS! Leg og bevægelse er et tilbud til medlemmer af Gentofte Børnevenner. Få et familiemedlemskab for 200 kr./år her: www.gbv.dk/bliv-medlem. Med et medlemskab støtter du arbejdet for at sikre høj kvalitet i hverdagen for børn og voksne i vores medlemsinstitutioner. Det har været vores formål fra begyndelsen i 1945 og det er det endnu.

Gentofte Børnevenner inviterer til årskonference for alle ledere, ansatte og bestyrelsesmedlemmer i vores medlemsinstitutioner. Vi har planlagt en dag med fokus på trivsel, den professionelle omsorg og meningsskabelse i arbejdet. Vi slutter festligt af med 3 retters middag og livemusik. Vi glæder os til at se jer!

Der er udsolgt, men skriv til Annemarie, hvis I gerne vil på venteliste: [email protected]

Dagsprogrammet kl. 13 – 18.30 byder på 3 spændende oplæg:

MAIKEN JUUL holder et oplæg om at styrke motivation, trivsel, kommunikation og personlig udvikling ved hjælp af redskaber til tankestyring. Maiken er cand. scient i human ernæring, foredragsholder og forfatter til bogen ”Styr på tankerne”

DITTE WINTHER-LINDQVIST kommer med et oplæg om professionel omsorg i dagtilbud. Er der behov for at reformulere den
professionelle omsorg på 0-6 års-området? Ditte er UNESCO Chair, lektor i udviklingspsykologi ved DPU og forsker i leg og omsorg i dagtilbud.

SVERRI HAMMER holder et oplæg om meningsskabelse og giver en introduktion til det Weickske-univers med brug af Wulffmorgenthaler, Rasmus Klump m.m. Sverri er lektor i strategi, organisation og ledelse på DTU, partner i Mobilize Strategy Consulting og medforfatter til bogen ”Meningsskabelse, organisering og ledelse.”

Aftenprogrammet kl. 18.30-02
Inden middagen nydes der et glas bobler til smooth loungemusik ved saxofonist Jakob
Elvstrøm. Derefter er der 3-retters middag, drinks, livemusik og natmad.

PRIS: 695 kr. (dag + Aften) og 395 kr (Kun dag/aften) ex. moms

Tilmelding senest 1. marts til lederen i den institution, du er tilknyttet.

Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner kan få sammensat et motorik-forløb med motorikekspert Paula Martinez, der booster de pædagogiske kompetencer indenfor krop og bevægelsesområdet. Paula arbejder sammen med institutionens personale om og med en børnegruppe i institutionen.

Der er både teori og praksis i forløbet. Dels det konkrete arbejde med børnene, men også hvordan man kan afstemme forventningerne til hinanden i pædagog-rollen og hvordan man gør bevægelse til en naturlig del af institutionens hverdag.

Indhold i forløbet:

• Faglige oplæg om børns motoriske udvikling og læring, herunder også skriftligt materiale
• Sessioner med  både praktisk og teoretisk viden om motorik og indlæring, der kan understøtte pædagogikken
• Mulighed for at drøfte cases og indsatsen generelt
• Inspiration til organisering og implementering af bevidst bevægelse i hverdagen

Målet med kampagnen er:

• At styrke glæden ved bevægelse hos institutionens børn, så de også som voksne har gode bevægelsesvaner
• At personalet i institutionen får højnet sin viden om børns motoriske og sansemotoriske udvikling og dens betydning for barnets hverdag
• At personalet i institutionen får flere ideer til, hvordan bevægelse kan blive en naturlig del af institutionens hverdag og får prøvet nogle principper for bevægelse af i institutionen
• At personalet får redskaber til i højere grad at blive i stand til at styrke og stimulere børns fornemmelse af kroppen, så de udvikler krops- og livsduelighed

Pris 1300 kr. (inkl. Moms)– vi sender en faktura efter tilmelding.
Praktisk information:

Man får 3 timer hver uge i 2 måneder.

Der er plads til 1 institution ad gangen. Skriv til Paula Martinez på [email protected] og kom på venteliste. Institutioner, der ikke har været igennem forløbet før, har førsteret til at booke.

Aflysning

Der er ikke erstatning for den missede dag,  hvis institutionen selv aflyser mindre end 24 timer før. Desuden skal det aftalte tidsrum overholdes, kommer vi senere i gang end aftalt, bliver dagens besøg bare det kortere.