Til DANCE skal vi lave sjove koreografier til stimulerende rytmer. Men pga. corona kommer vi til at danse udendørs i haven, så vidt muligt – så husk praktisk tøj til vejret!

Dansen er bygget op af otte udviklingsmønstre, som mennesket naturligt bevæger sig igennem i det første leveår. Som babyer lavede vi disse bevægelser på maven, på siden og tilbage på gulvet.

Denne type bevægelser hjælper med en reorganisering af vores centralnervesystem. Gentagelsen af disse mønstre over tid kan hjælpe med at udfylde manglende huller i vores neurologiske system på grund af f.eks. fødselstraumer, sygdom, miljø, hovedskader eller ikke nok tid på gulvet som baby. Det støtter hjernens organisering, iltning og rekreation. Denne type dans kan også booste harmonisk adfærd og styrke sociale færdigheder.

Afhængigt af barnets behov kan det være nødvendigt, at en forælder eller hjælper deltager i undervisningen.

OBS! Afhængigt af barnets behov kan det være nødvendigt, at en forælder eller hjælper deltager i undervisningen.

DANCE er kun for medlemmer af Vennernes Klub. Bliv medlem på gbv.dk/vennernes-klub 

Tilmelding senest 26.april

Praktisk information
Alder: 6-13 år
Antal deltagere: min. 6 maks. 8
Pris: 600 kr. for 7 gange à 45 minutter
Tid: Mandage 16.30-17.15
Dato: 3. maj – 21. juni. Helligdag 24. maj.
Sted: LUDIKA, Smakkegårdsvej 71, 1. sal, 2820 Gentofte

Om underviseren
Paula Martinez er indehaver af Ludika- Center for Development. Hun har en kandidatgrad i Idræt og Pædagogik fra Buenos Aires. Hun har mange års erfaring med motorisk træning af både børn og voksne med forskellige handicap og udfordringer. Hun arbejder også med idræt for krigsveteraner.

Foto fra https://newstories.dk/

Konsulenthuset New Stories Consulting tilbyder ganske gratis et webinar d. 28. april kl. 9.30-10.30. Det er målrettet pædagogiske ledere og tager fat i de problemer, som kan opstå som følge af en lang periode under pres. Måske er tonen blevet hårdere og samarbejdet på tværs af stuerne halter?

Oplægsholder Ida Gamborg vil bl.a. give gode råd til, hvordan man som leder kan håndtere de corona-relaterede udfordringer og sætte fokus på at styrke det bæredygtige arbejdsfællesskab. Du tilmelder dig ved at sende en mail med dit navn til: [email protected].

Læs mere om webinaret HER

Så husk, at det kræver 10 dage i isolation efter hjemkomst – og det gælder også for børn, der så ikke må komme i institution. Isolationen må tidligst brydes efter en negativ PCR-test taget på 4. dagen efter hjemkomsten. Læs mere her: Krav om test og 10 dages isolation efter indrejse i Danmark (coronasmitte.dk)

Kom og hør Benny Schytte holde et inspirerende webinar om legepladsens pædagogik. Få ny inspiration – eller genfind den gamle!

Det vil handle om:

 • Børns leg og legeformer
 • Personalets rolle og funktion
 • Pædagogiske aktiviteter og metoder
 • Ideer til indretning af legepladsen – for små midler
 • Bæredygtighed i børnehøjde
 • Leg og læring på legepladsen
 • Inklusion/eksklusion
 • Pædagogisk kvalitet på legepladsen
 • Vaner, struktur og regler

Hvornår? 13. april 2021 kl. 17.15-19.00 (pause 18-18.15)
Hvem? Alle ansatte i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner samt de kommunale dagtilbud i Gentofte Kommune
Hvor meget? Det er gratis
Hvordan? Aftal det med din leder, der sender en liste med mailadresser til Annemarie på
[email protected] eller bare skriv direkte til Annemarie (senest d. 12. april kl. 12)

Om Benny Schytte:

Kultursociolog, tidligere formand for Dansk Legeplads Selskab, forfatter til en række bøger om udendørs lege- og læringsmiljøer. Mange års erfaring med idéudvikling og design af udendørs lærings- og legemiljøer samt en række pædagogiske udviklingsprojekter om leg, bevægelse og uderum. I efteråret 2020 udkom hans nye bog LEGEPLADSENS PÆDAGOGIK – om leg, legepladser og pædagogik. Se mere på www.bennyschytte.dk

Fra nu af skal forældre og andre besøgende over 12 år i daginstitutioner og skoler bære mundbind. Dette er gældende fra d. 8. februar. Henstillingen er stadig at aflevering og afhentning sker udendørs (og der kan stadigt opfordres til at forældre anvender mundbind udendørs), men har I brug for at forældrene og andre besøgende kommer indendørs skal der anvendes mundbind.

Så I skal huske at skilte for at undgå en bøde

Det betyder, at I tydeligt indendørs skal opsætte informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind og om mulighed for bortvisning ved manglende overholdelse af kravet. Der fremgår endvidere, at hvis dagtilbud ikke sørger for at opsætte informationsmaterialet, kan institutionen blive straffet med bøde.

I må afvise besøgende uden mundbind

Dagtilbud, grundskoler og SFO, fritidshjem, klubtilbud mv. skal sikre, at besøgende overholder kravet om at bruge mundbind eller visir. Endvidere hedder det at, hvis dagtilbud ikke sikrer, at der bliver båret mundbind eller visir efter reglerne, kan institutionen blive straffet med bøde. Læs mere om reglerne og også undtagelserne HER

Sofie Kempf inviterer til gratis morgengymnastik på tirsdag d. 9. februar kl. 7.30-8.00

Nogle af jer kender allerede Sofie fra vores workshop “Håndter en presset hverdag med Embodied Leadership” d. 16. november 2020.

Formålet er at få en god start på dagen, inspirere, vække kroppen på forskellige måder og styrker nærvær, forbundenhed og fokus.

Det er gratis, men Sofie opfordrer til at man giver gerne en donation til Børns Vilkår. De har pt meget brug for støtte så de kan holde børnetelefonen mere åben, skriver hun.

Forvent:

 • 30 minutter med vekslende øvelser, der gør dig parat til en ny dag.
 • Nogle gange bevæger vi os helt stille og lytter indad.
 • Andre gange laver vi dynamiske stræk, der åbner krop & åndedræt.
 • Andre gange udfordrer vi musklerne, mærker styrke og sved på panden.

Zoom-link til træningen

https://us02web.zoom.us/j/83854056269?pwd=MytqVmtOQkpjTE5oQTJoU3Nwa3RJZz09

Møde ID: 838 5405 6269
Passcode:  972381

Gentofte Børnevenner ønsker Michael Fenger hjerteligt tillykke med den nye post som borgmester fra d. 15. maj 2021, hvor Hans Toft har valgt at træde tilbage. Michael Fenger er et kendt ansigt hos Gentofte Børnevenner, da han er formand for Gentofte Kommunes børneudvalg. Derfor ser Gentofte Børnevenner frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde omkring dagtilbudsområdet samt også social- og handicapområdet fremover.

Dagtilbudschef for Gentofte Kommune, Sanne Nielsen, sendte den 15. januar et brev ud til alle forældre med børn i kommunens dagtilbud for de 0-6 årige om de seneste restriktioner fra Sundhedsstyrelsen.  Hun skriver bl.a. “Det vil være en stor hjælp, hvis de forældre, der har mulighed for det, giver børnene lidt kortere dage end sædvanligt. Det vil også være en stor hjælp, hvis I har mulighed for primært at bruge jeres dagtilbud mellem kl. 8.30 og 15.30. Når institutionerne skal bruge færre medarbejdere til at bemande ydertimerne, er der alt andet lige bedre mulighed for at gennemføre en opdeling i mindre grupper i løbet af dagen.”

Her er et udpluk af de seneste restriktioner:

 • Det anbefales, at børnegruppen, dvs. stuen eller en tilsvarende gruppe, opdeles i mindre grupper i løbet af dagen, og disse grupper er gennemgående en hel dag, også når børnene er udenfor.
 • Børn fra forskellige stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger i daginstitutioner mv. bør ikke være sammen fysisk på tværs.
 • Samling af børn på tværs af stuer bør begrænses, og bør kun ske når det er nødvendigt – som eksempel nævnes ydertimerne.
 • Der opfordres til, at blanding af personale tilknyttet de forskellige stuer begrænses mest muligt.
 • At så mange aktiviteter som muligt tilrettelægges udenfor eller andre steder, hvor det er nemmere at holde afstand.

Læs hele brevet HER

 

Kommunernes Landsforening har lavet en stikprøveundersøgelse for at finde ud af, hvor mange forældre, der vælger at holde deres børn hjemme under denne nedlukning. Den viser, at der i gennemsnit var 66 % børn, der kom i deres dagtilbud. Fremmødet varierer mellem 48 % og 83 % i de kommuner, der har besvaret undersøgelsen.

At så stor en del af forældrene har valgt at holde deres børn hjemme, selvom dagtilbuddene er åbne, siger noget om det samfundssind, der hersker. Det giver luft i vores dagtilbud og styrker mulighederne for, at det pædagogiske personale kan fortsætte deres store arbejde med at tilbyde børnene en god og lærerig dag samtidig med, at retningslinjerne for at begrænse smitten overholdes.” siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

Ligeledes ser det heldigvis også godt ud med fraværet pga. sygdom, testforløb o. lign. hos det pædagogiske personale. Her viser tallene pr. 11. januar et fravær på blot 7 pct.

Hvilken institutionsform er bedst – kommunal, selvejende eller privat – det er et spørgsmål der nok aldrig kan svares entydigt på. Ikke desto mindre blev der i december 2020 udgivet en stor rapport fra RUC, der netop kvalitetsvurderer og sammenligner de tre former:  “Pædagogiske og fysiske rammer i offentlige, selvejende og private børnehaver i Danmark.” Dette er yderst relevant at undersøge i en tid, hvor især de private institutioner er trængt politisk.

Og resultaterne?

Den samlede analyse  viser, at der er en tendens til, at de private og til dels de selvejende børnehaver har færre børn pr. ansat sammenlignet med de kommunale børnehaver. Lederne i de private og selvejende børnehaver bruger gennemsnitligt hhv. 17,5 og 6 procent mere af deres tid med børnene end lederne i de kommunale børnehaver. Hvad angår ture ud af huset, så er børnene i de private og selvejende børnehaver gennemsnitligt en halv dag mere på udflugt uden for institutionen på en typisk uge sammenlignet med de kommunale børnehaver. De kommunale er  til gengæld førende på madordning og specialpladser.

Hvad undersøger rapporten så?

Undersøgelsen har fokuseret på strukturel kvalitet (f.eks. normering, uddannelse og fysiske rammer) og processuel kvalitet (f.eks. forældresamarbejde, madordning og aktiviteter). 591 institutioner besvarede spørgeskemaundersøgelsen helt eller delvist, der blev udsendt til i alt 1.943 kommunale, selvejende og private børnehaver.

Læs hele rapporten HER