Der er nu så mange coronasyge lærere og pædagoger, at BUPL og Danmarks Lærerforening skarpt kritiserer både regering og sundhedsmyndigheder, der ,ifølge dem, bør komme dem i møde med værktøjer til løsning af det meget store problem.

De mange syge samtidigt gør det svært at holde skoler og institutioner åbne på normal vis. En løsning kunne være at give kommunerne større frihed til at løse problemet lokalt ved f.eks. at kunne beslutte at gå over til nødundervisning eller dispensere pasningsgarantien. Læs hele artiklen på Altinget.dk HER

BUPLs formand Elisa Rimpler kommer med en bøn til politikerne: Giv mulighed for at det på lokalt plan, i den enkelte institution, bliver muligt at tilsidesætte pasningsgarantien, som ellers forpligter kommunerne til at sørge for dagtilbud til alle børn i målgruppen.

”Hvis personalet er lagt ned med corona mandag, er de det nok ugen ud. Det har institutionerne brug for at kunne planlægge ud fra, så både børn, forældre og pædagoger kan være trygge ved, at det bare hænger nogenlunde samme. Som det er i dag, kan de hverken tilpasse åbningstid eller antal børn til virkeligheden, når smitten blandt personalet er løbet løbsk,” mener hun. Læs mere HER

Udmeldingen kommer på baggrund af bl.a. Kommunernes Landsforenings undersøgelse af sygefraværet blandt det pædagogiske personale i perioden 3.-5.- januar. 79 af landets kommuners tilbagemeldinger viser et gennemsnitligt fravær blandt det pædagogiske personale på 14 procent.

I 5 % af daginstitutionerne var mere end 1/3 af det pædagogiske personale fraværende, uden at der var mulighed for at erstatte med vikarer eller overflytning af personale. Læs KLs pressemeddelelse HER

Lige inden jul blev restriktionerne ændret for dagtilbuddene og det nye er bl.a.:

 • Forældre igen skal bære mundbind, når de er indendørs i institutionen.
 • Personalet har ret til at bære visir.
 • Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19.
 • Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.
 • Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

Læs mere her: Nye tiltag på børne- og undervisningsområdet som følge af stigende smitte med COVID-19 | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

BUPL kommer med en opfordring

Inden jul var hverdagen allerede meget presset af sygdom blandt personalet, mangel på vikarer og af sløje halvsyge børn. BUPL mener på baggrund, at der er behov for en nødbremse i de hårdest ramte institutioner. Derfor opfordrer pædagogernes fagforening til at genindføre dimensionering – altså muligheden for lokalt at begrænse antallet af børn i en institution.

 

Forældre til børn i alle kommunale og selvejende vuggestuer og børnehaver  kan nu deltage i Bolig- og Indenrigsministeriets brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Undersøgelsen af brugernes oplevelse af og tilfredshed med dagtilbuddene vil blive brugt som et værktøj til at fremme en god lokal dialog om udviklingen af kvalitet og service på området.

Informationsbrev til ledere om Bolig- og Indenrigsministeriets brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Dagtilbudschef i Gentofte Kommune, Sanne Nielsen, har skrevet ud til alle dagtilbud i kommunen.  Hun beder om, at alle dagtilbud forholder sig til de sociale arrangementer for børn og forældre, der typisk finder sted på denne tid af året. Smitten er høj  – og stigende – i Gentofte Kommune.

Alle ledere er blevet bedt om at tage en dialog med bestyrelserne om, hvilke arrangementer det er forsvarligt at gennemføre. Kan de afholdes i mindre skala, kan de gennemføres med begrænset mulighed for at begge forældre og søskende deltager, om hele eller dele af et arrangement kan gennemføres udenfor?

Dagtilbuddene i Gentofte har forskellige fysiske rammer, og det vil derfor være forskel på hvilke arrangementer på tværs af familier og stuegrupper, det vil være muligt og fornuftigt at gennemføre og i hvilken form i de forskellige huse.

Gentofte Børnevenner tilbyder vores medlemsinstitutioner i Gentofte Kommune forløb med dramaleg for børnehavebørn med Ylva Norberg i 2022.
Til dramaleg med de 3-5 årige vil der blive der blive arbejdet med:

 • Koncentration og fokus
 • Lytte til de andre og at vente på tur
 • At selv byde ind med noget at fortælle eller gestalte
 • Rytmik, bevægelse og stemmetræning
 • Gestaltning og improvisation
 • Eventyrfortælling
 • Afslapning og mindfulness

Pris: 8 undervisningstimer fordelt på 4 dage koster 3000 kr. (momsfritaget) – normalprisen er 7200 kr. OBS! GBV fakturerer de 3000 kr. efter tilmelding

Deltagerantal:  2 hold á maks. 12 børn og min. 2 pædagoger pr. time. På denne måde kan en hel børnehavegruppe gå til dramaleg fordelt på to hold.

Tid: kl. 9.00-9.45 + 10.00-10.45

 • Hold 1: 11/1, 18/1, 25/1, 2/2
 • Hold 2: 12/1, 19/1, 26/1, 3/2
 • Hold 3: 8/2, 22/2, 1/3, 8/3
 • Hold 4: 9/2, 23/2, 2/3, 9/3
 • Hold 5: 23/3, 30/3, 6/4, 20/4

Aflysning: Det vil ikke være muligt at rykke rundt på tiderne fra gang til gang, da Ylva har et fuldt skema. Hvis Ylva aflyser, får I en erstatningsgang, hvis I aflyser, får I ikke en erstatningsgang.

Lokale: Dramaleg-holdet skal bruge et aflukket lokale, hvor de kan være uforstyrret. Det vil være fint, hvis I har yogamåtter til den afsluttende afslapning. Alle andre materialer medbringer Ylva.

Læs mere om Ylva her: Teambuilding | Ylva Norberg | Dramaværkstedet | Dramavaerkstedet | Drama (xn--dramavrkstedet-5ib.dk)

Sæt kryds i kalenderen d. 7. april 2022 kl. 10, hvor Gentofte Børnevenner har reserveret 300 billetter til Jungledyret Hugo på Bellevue Teatret. Vi giver halvdelen af billetten, så vores medlemsinstitutioner kun skal give:

30 kr. ex. moms pr. billet. GBV sender en FAKTURA efter bestilling, så I skal ikke betale på Billetto.

Jungledyret Hugo er en moderne opdatering af Flemming Quist Møllers klassiker – en visuel og energisk forestilling smækfuld af dans og junglemoves, uimodståelige sange og et frækt og nuttet jungledyr.

I Sydamerikas hårdt pressede regnskov bliver Hugo fanget og bragt til storbyen for at være eksklusivt kæledyr for en rigmandsdatter. Rigmanden lugter penge i jungledyrets potentiale som filmstjerne, men Hugo lader sig ikke sådan tæmme.

Som Hugo og Rita finder vi supertalenterne Laurids Skovgaard Andersen og Thit Aaberg, som har spillet med i Vildheks på Bellevue Teatret og flere serier på DR.

Tag med hele familien på en rejse dybt ind i junglen i en spritny musikforestilling af bl.a. Flemming Quist Møller, Jesper Mechlenburg, Astrid Lynge Ottosen og Karin Ørum, der også var nogle af hovedkræfterne bag succesen Cykelmyggen Egon.

Koreografien bliver skabt af den virtuose, fremadstormende Nicky Andersen … find ham på youtube.

Gentofte Børnevenner ønsker,  at vores institutioners retsstilling er så klar som muligt. Dette i lyset af sagen fra Hvidovre Kommune, hvor de selvejendes administrationsbidrag er blevet mere end halveret. Vi har derfor været med til at initiere en henvendelse til Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil omkring lige netop det. Vi venter i spænding på svaret fra Børne- og Undervisningsministeren.

Se brevet her: Brev til Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkratz-Theil fra Selveje Danmark

I Storkøbenhavn er flere kommuner over eller lige på grænsen til at have høj lokal smitte – det vil sige flere end 500 aktuelle tilfælde pr. 100.000 indbyggere. Se om det gælder din kommune HER.

Flere børn i daginstitutions- og grundskolealder bliver smittet ifølge Statens Seruminstitut. Ifølge den landsdækkende oversigt fra 3. november er over 600 børn i alderen 0-5 år og næsten 2.000 børn i alderen 6-11 år blevet smittet de seneste syv dage.

Derfor er corona-retningslinjerne blevet opdateret af Børne- og Undervisningsministeriet opdateret corona-retningslinjerne for kommuner med høj lokal smitte.

Ikke-vaccinerede ansatte bør blive testet ugentligt

Ministeriet anbefaler fortsat, at ansatte i daginstitutioner landet over, som ikke er tidligere smittet eller ikke er vaccineret mod COVID-19, bliver testet en gang om ugen. Retningslinjerne indeholder dog intet krav om, at kommunen skal stille testfacilitet til rådighed i umiddelbar nærhed af arbejdspladsen.

Hvis dit barn er nær kontakt?

Alle børn på en stue er nære kontakter til en smittet person i samme stue.  Men børnene behøver ikke længere blive hjemme. De bør lade sig teste hurtigst muligt og derefter på 4. og 6. dagen efter sidste kontakt til den smittede. Børn under 3 år behøver ikke blive testet. Institutionerne kan opfordre til, at børn, som er nære kontakter til smittede, bliver hjemme. Men børnene kan ikke afvises, hvis de ikke har symptomer på sygdom.

Bland ikke stuerne med hinanden

I områder med høj lokal smitte anbefaler Børne- og Undervisningsministeriet, at børnene så vidt muligt holder sig indenfor egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling. Desuden opfordres til, at aflevering og afhentning af børn igen foregår udendørs, hvis det er muligt.

Der er bekymringer om, at influenzaen vil ramme særlig hårdt i år. Derfor har Gentofte Kommune sendt følgende besked ud:

“Kommunen har forhandlet to aftaler hjem, som kan benyttes til at indkøbe influenzavaccination på den enkelte arbejdsplads og tilbyde den gratis til medarbejderne. Udgiften til vaccination afholdes af den enkelte arbejdsplads. Direktionen håber, at de enkelte arbejdspladser griber muligheden og tilbyder medarbejderne vaccination – som forhåbentlig kan mindste sygefraværet i vinter.

Tilbuddene omfatter følgende to muligheder:

 • Dansk Sundhedsteam: Pris pr. vaccination: 150 kr. Kørsel og administration pr. besøg: 350 kr. Vaccination kan foregå lokalt på den enkelte institution, eller på leverandørens klinik i Charlottenlund. Ved besøg på den enkelte lokation faktureres for minimum 10 vacciner. Vaccinationsperioden er fra mandag den 25. oktober til 15. januar 2022. Bestilling kan foretages ved telefonisk henvendelse til telefon: 31 38 98 38.
 • Dansk Firmavaccination: Pris pr. vaccination: kr. 137,00. Ved færre end 10 vaccinationer er kørselstillægget på kr. 550,00 pr. lokation. Ved 10 eller flere vaccinationer på en lokation er kørselstillægget 350 kr. Ønskes vaccinationsbesøg før kl. 08:00 eller efter kl. 16:00, må der påregnes et tillæg på kr. 450,00 pr. påbegyndt time. Vaccinationsperioden er fra mandag den 25. oktober og frem til medio december. Bestilling foregår ved telefonisk henvendelse til telefon: 40 11 83 21.

HUSK at henvise til Gentofte Kommunes hovedaftale indgået med Indkøb ved bestilling.

BEMÆRK: Leverandørerne skal bestille influenzavacciner den 22.10.2021, hvorfor bestillinger skal være foretaget inden denne dato, hvis man vil have en vis form for sikkerhed for at få vaccinerne. Dette skyldes den måde, som Statens Serum Institut tildeler vacciner på, hvorfor der herefter må påberegnes en risiko for restordre.

Vær også opmærksom på, at influenzavaccinen er gratis for:

 • Alle over 65 år
 • Gravide i 2. eller 3. trimester
 • Visse kroniske sygdomme fx astma, diabetes, hjertekar-sygdom
 • Svært overvægtige med BMI over 40

I disse tilfælde afregner leverandøren med regionen og ikke kommunen.”