Der er bekymringer om, at influenzaen vil ramme særlig hårdt i år. Derfor har Gentofte Kommune sendt følgende besked ud:

“Kommunen har forhandlet to aftaler hjem, som kan benyttes til at indkøbe influenzavaccination på den enkelte arbejdsplads og tilbyde den gratis til medarbejderne. Udgiften til vaccination afholdes af den enkelte arbejdsplads. Direktionen håber, at de enkelte arbejdspladser griber muligheden og tilbyder medarbejderne vaccination – som forhåbentlig kan mindste sygefraværet i vinter.

Tilbuddene omfatter følgende to muligheder:

  • Dansk Sundhedsteam: Pris pr. vaccination: 150 kr. Kørsel og administration pr. besøg: 350 kr. Vaccination kan foregå lokalt på den enkelte institution, eller på leverandørens klinik i Charlottenlund. Ved besøg på den enkelte lokation faktureres for minimum 10 vacciner. Vaccinationsperioden er fra mandag den 25. oktober til 15. januar 2022. Bestilling kan foretages ved telefonisk henvendelse til telefon: 31 38 98 38.
  • Dansk Firmavaccination: Pris pr. vaccination: kr. 137,00. Ved færre end 10 vaccinationer er kørselstillægget på kr. 550,00 pr. lokation. Ved 10 eller flere vaccinationer på en lokation er kørselstillægget 350 kr. Ønskes vaccinationsbesøg før kl. 08:00 eller efter kl. 16:00, må der påregnes et tillæg på kr. 450,00 pr. påbegyndt time. Vaccinationsperioden er fra mandag den 25. oktober og frem til medio december. Bestilling foregår ved telefonisk henvendelse til telefon: 40 11 83 21.

HUSK at henvise til Gentofte Kommunes hovedaftale indgået med Indkøb ved bestilling.

BEMÆRK: Leverandørerne skal bestille influenzavacciner den 22.10.2021, hvorfor bestillinger skal være foretaget inden denne dato, hvis man vil have en vis form for sikkerhed for at få vaccinerne. Dette skyldes den måde, som Statens Serum Institut tildeler vacciner på, hvorfor der herefter må påberegnes en risiko for restordre.

Vær også opmærksom på, at influenzavaccinen er gratis for:

  • Alle over 65 år
  • Gravide i 2. eller 3. trimester
  • Visse kroniske sygdomme fx astma, diabetes, hjertekar-sygdom
  • Svært overvægtige med BMI over 40

I disse tilfælde afregner leverandøren med regionen og ikke kommunen.”

foto fra canva.com

Der tales og skrives meget om manglen på pædagoger, både lige nu og fremover til implementeringen af minimumsnormeringerne. Her i Gentofte Børnevenner har vi lavet en survey blandt vores institutioner i Gentofte Kommune for at høre, hvor slemt egentligt står til her. 57 % svarer, at det er svært at rekruttere pædagoger og at de har ubesatte pædagogstillinger lige nu.

Ufaglærte i pædagogjobs

Det resultat lægger sig op ad tallene fra BUPLs store undersøgelse, hvor der er sat fokus på, om lederne har besat pædagogstillinger med ufaglærte. I Gentofte Kommune er det 57 %, der har måttet ansætte ufaglærte i pædagogstillinger. Gentofte Kommune kommer ind på en 4. plads på listen over kommuner med flest ufaglærte i pædagogstillinger. Se BUPLs undersøgelse her.

Hvad mener lederne, der kan gøres?

I Gentofte Børnevenners survey har vi også spurgt, hvad lederne mener, der skal gøres for at få afhjulpet problemet. Her svarer mange, at de mener en bedre løn og ansættelsesvilkår er væsentligt. BUPL er da også med i lønstrukturkomitéen, der skal se på lønninger i den offentlige sektor og det er en forhåbning, at det vil betyde et højere lønniveau for pædagoger. Flere ledere mener dog også, at pædagogfaget skal tales op og at der trænger til flere positive historier både om faget og arbejdet.

Ny rapport “Det gode børneliv – ifølge børnene” har grundigt undersøgt danske skolebørns trivsel fra 0. – 10. klasse. Den fortæller bl.a. at hvis børnene fik magten i landet, ville skolerne få et løft, skoledagen ville være kortere, og forventningspresset til børn og unge ville være mindre. Desuden dokumenteres det, at børn der har det godt hjemme, oftere har det godt andre steder også.  Undersøgelsen går i dybden med fem temaer: Familieliv, fritidsliv, skoleliv, legens rolle i børnelivet samt børns syn på fremtiden. Undersøgelsen er lavet af tænketanken Mandag Morgen og Lego Fonden. Læs hele den tankevækkende rapport her: Det-gode-boerneliv-ifoelge-boernene.pdf (mm.dk)

Til DANCE skal vi lave sjove koreografier til stimulerende rytmer. 

Dansen er bygget op af otte udviklingsmønstre, som mennesket naturligt bevæger sig igennem i det første leveår. Som babyer lavede vi disse bevægelser på maven, på siden og tilbage på gulvet.

Denne type bevægelser hjælper med en reorganisering af vores centralnervesystem. Gentagelsen af disse mønstre over tid kan hjælpe med at udfylde manglende huller i vores neurologiske system på grund af f.eks. fødselstraumer, sygdom, miljø, hovedskader eller ikke nok tid på gulvet som baby. Det støtter hjernens organisering, iltning og rekreation. Denne type dans kan også booste harmonisk adfærd og styrke sociale færdigheder.

Afhængigt af barnets behov kan det være nødvendigt, at en forælder eller hjælper deltager i undervisningen.

OBS! Afhængigt af barnets behov kan det være nødvendigt, at en forælder eller hjælper deltager i undervisningen.

DANCE er kun for medlemmer af Vennernes Klub. Bliv medlem på gbv.dk/vennernes-klub 

Tilmelding senest 29. september

Praktisk information

Alder: 6-13 år
Antal deltagere: min. 6 maks. 8
Pris: 700 kr. inkl. moms for 8 gange à 45 minutter
Tid: Mandage 16.30-17.15
Dato: 4. okt.- 29. nov. OBS! Ingen undervisning 18. okt.
Sted: LUDIKA, Smakkegårdsvej 71, 1. sal, 2820 Gentofte

Om underviseren
Paula Martinez er indehaver af Ludika- Center for Development. Hun har en kandidatgrad i Idræt og Pædagogik fra Buenos Aires. Hun har mange års erfaring med motorisk træning af både børn og voksne med forskellige handicap og udfordringer. Hun arbejder også med idræt for krigsveteraner.

Mennesker med et udviklingshandicap har langt større risiko for at udvikle demens tidligt i livet end resten af befolkningen. For personer med Downs syndrom kan sygdommen fx opstå allerede i 40års-alderen, men på grund af det nedsatte funktionsniveau kan tegnene på demens være svære at få øje på. Det stiller store krav til det socialpædagogiske arbejde.

I denne podcast kan du blive klogere på hvad demens hos mennesker med udviklingshæmning er for en størrelse, og hvordan bostedet Østerled arbejder med dette. I podcasten deltager Østerleds leder Kit Rønholm, socialpædagog Nita Themsen også fra Østerled samt Lise Cronberg Salem, læge og neurolog tilknyttet Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet.

Find den her: Demens hos mennesker med udviklingshæmning (sl.dk)

27. august kunne Østerled holde sommerfest for beboere, pårørende og personale for første gang i umindelige tider. Teltet var blevet festligt pyntet af Ældreliv og der var dækket bord til hele 100 mennesker. Slagteren kom og stegte grise og alle havde glædet sig så meget. Efter middagen spillede bandet “Årets Band” en masse kendte sange og der blev danset igennem.

Børn skal ikke længere sendes hjem, når de er nær kontakt til en smittet.  Fremover er det kun den smittede selv, der skal gå i selvisolation. Børn som er nære kontakter anbefales i stedet at blive testet hurtigst muligt (kvik eller pcr), og derefter pcr-test på 4. og 6. dagen efter deres sidste nære kontakt til den smittede person. Børn under 3 år behøver ikke at blive testet. Det betyder at børnenes hverdag afbrydes meget mindre, da de kan blive i skole eller i daginstitution.

Sundhedsstyrelsen udsendte d. 6. september de nye retningslinjer for håndtering af smitte med COVID-19 hos børn og elever i grundskoler og i dagtilbud mv. Læs mere om retningslinjerne her: Børn skal ikke længere sendes hjem, når de er nær kontakt til en smittet – Sundhedsstyrelsen

Børn og voksne kan nu færdes meget tryggere på Skovvej ved den integrerede institution Børn & Miljø. Det skyldes, at der nu er parkering forbudt i dele af svinget, 40 km. zone og en hævet flade med indsnævring. Dette blev fejret med en festlig – og lærerig – event 10. juni 2021.

Her stod de ældste børn klar i små hold sammen med personalet fra 7.30-9.30. De tog imod de andre børn og deres forældre og fortalte hvordan og hvor de bør krydse vejen og hvor man ikke må parkere.

Ved eventen deltog repræsentanter fra Park og Vej, næstformanden fra forældrebestyrelsen, Børn & Miljøs leder Vivi Fischer og også borgmester Michael Fenger. Michael Fenger var som Børneudvalgets Formand medvirkende årsag til, at Børn & Miljø fik lavet trafikforbedringerne.

Ved eventen fik børnene uddelt poser med trafikspil og trafikmateriale, der primært var sponseret af Gentofte Børnevenner og Rådet for sikker Trafik. Forældrene blev trakteret med kaffe og croissanter to go.

En hjertestarter er netop blevet opsat på Dalgårdens facade. Dalgården ligger på Dalstrøget 150 i Dyssegård. Gentofte Børnevenner har været med til at sponsorere hjertestarteren. Det er organisationen  Hjerte Start Nu, der har stået for opsætning og indsamling af midler. Læs mere om dem her: Forside – Hjertestartnu  På deres hjemmeside kan man også finde et Danmarkskort over hjertestarternes placering rundt om i landet.

Elmegården søger en ny leder – er det noget for dig eller kender du en oplagt kandidat, så se jobopslaget her: VIL DU LEDE vores selvejende integreret institution i Charlottenlund? – Gentofte Kommune (hr-skyen.dk)

Om Elmegården

I Elmegården er der plads til 31 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn. Vuggestuen og børnehaven er opdelt i hver sin afdeling, men bor i er ét fælles arkitekttegnet hus fra 1972. Institutionen ligger meget naturskønt i Charlottenlund – tæt på Forstbotanisk have og Bernstorff Slotspark.

Elmegårdens historie

Elmegården blev åbnet af Gentofte Børnevenner i 1972. Den begyndte som 4 institutioner i to huse: 2 vuggestuer og en heldagsbørnehave og en halvdagsbørnehave. I halvdagsbørnehaven var der 2 hold børn, der kom på skift af hinanden. De lave bygninger, som institutionen bor i nu, er opført af Gentofte Kommune, tegnet af professor K. P. Harboe. Elmegårdene havde i de første år en forpligtelse til at reservere et mindre antal pladser til børn af kommunalt ansatte. Halvdagsbørnehaven blev en heldagsbørnehave fra 1984. Elmegårdens børnehaver blev sammenlagt med Bøgegårdens børnehaver i 2016 og bliver til én integreret institution.  Bøgegården blev åbnet af Gentofte Børnevenner i 1979 i en nedlagt fødeklinik, i samme bygning havde der været en fritidsklub (fra 1940 og frem) og før det holdt dele af kommunens forvaltning til i samme bygninger, før rådhuset blev bygget. I forbindelse med sammenlægningen flyttede Bøgegården ud af den gamle fødeklinik og over i de lave bygninger fra 1972.