Kom med til børnenes egen grundlovsfest hos Gentofte Børnevenner. I år er temaet FÆLLESSKAB – hvordan passer vi på hinanden og på verden? Vi har ladet os inspirere af Kong Frederiks valgsprog (med en lille omskrivning): Forbundne, forpligtet, for kongerigets børn.

Børnenes grundlovsfest er blevet til på baggrund af FNs Børnekonvention, også kaldet børnenes grundlov. Den beskriver de rettigheder, som vi sammen skal arbejde for, at alle verdens børn skal have.

PROGRAM

9.30-9.35 Velkomst ved Gentofte Børnevenners direktør Sabina Holm Larsen.
9.35-9.50 Fællessang med Esben Lykkeskov Jensen (pædagog i Åkanden) på guitar. Vi skal bl.a. synge “Alle børn har ret,” børnenes egen grundlovssang skrevet af Kim Larsen.
9.50-11.45 Aktiviteter hvor børnene går rundt i små grupper sammen med en voksen:

  • Besøg samtalecaféen, hvor vi skal tale om verdensomsorg og FNs VerdensFORBEDRINGSmål, v. Ulla og Ulla fra Ribisgården.
  • Prøv at lave og smage bæredygtig bålmad.
  • Lav en kludedukke af gammelt tøj – og hør om tekstilernes lange rejse fra plante til tøj, v. Tana og Esben fra Åkanden.
  • Tal med Pindsvin og Abe om, hvordan man er en god ven, v. dramapædagog Ylva Norberg.
  • Hør Grøn guide Karen Stevnbak Andersen fortælle om plante- og dyreliv.
  • Lær om genbrug og affaldssortering i Gentofte Kommune.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

DATO 29. maj 2024 Kl. 9.30-11.45
STED Gentofte Børnevenner, Smakkegårdsvej 71A, 2820 Gentofte
TILMELDING senest 22. maj

TIP! inddel jer på forhånd i små grupper på 5-7 børn med én voksen, som så hjælper sin gruppe med aktiviteterne

Gentofte Børnevenners direktør Sabina Holm Larsen og bestyrelsesformand Bo Baltzersen var i dag på besøg i Helleruphøj, en selvejende institution med 7 vuggestue og børnehavegrupper på Bregnegårdsvej i Hellerup.

Med på besøg var politisk konsulent Anders Nyberg Olesen fra Dansk Erhverv. Mødet var kommet i stand for at Anders kunne høre mere om vilkårene for selvejende institutioner, herunder hvilke vilkår, der har brug for mere fokus politisk.

I Helleruphøj viste leder Helle Bejning Sørensen og souschef Louise Munch Søes rundt i den store institution, der summede af hyggelig leg og aktiviteter. Helleruphøj er en meget velfungerende selvejende institution med en pædagogandel på 75 % og en meget høj forældretilfredshed.

Helle fortalte, at hun tidligere har arbejdet i kommunale institutioner, og ikke kunne forestille sig at vende tilbage. Den store fordel ved selvejet, ifølge hende, er metodefrihed i det pædagogiske arbejde, i rammerne for det gode arbejdsmiljø, mulighed for at lave forældreforeninger mv.

Der blev desuden talt om, at det er et stort ønske fra mange af Gentofte Børnevenners selvejende institutioner, at der kommer en reform af måden de pædagogiske tilsyn foregår på. Ligeledes at man fortsat sikrer og styrker de selvejendes råderum såvel som at der bliver lavet reelle sammenligninger for administrationsudgifter i hhv. det selvejende og det kommunale.

Vennernes Klub inviterer til fastelavnsfest, så kom og slå katten af tønden d. 24. februar kl. 13-15 i Gentofte Børnevenners hyggelige sal på Smakkegårdsvej 71.

Der vil være kaffe/the og saftevand og selvfølgelig en fastelavnsbolle.

Forældre og søskende er også hjerteligt velkomne.

Pris: 50 kr. /deltager

Tilmeldingsfrist er 18. februar

Arrangementet er for medlemmer af Vennernes Klub – der er en klub for børn med særlige udfordringer og deres familier. Meld jer ind her: gbv.dk/vennernes-klub

Gentofte Børnevenner inviterer til årskonference for alle ledere, ansatte og bestyrelsesmedlemmer i vores medlemsinstitutioner.

Vi har planlagt en dag med fokus på det gode samarbejde, da undersøgelser viser, at gode kolleger er det, som pædagogisk personale fremhæver som en af de vigtigste grunde til at blive i et job.

Derfor har vi inviteret René Jensen, medforfatter til bogen “Ræk mig lige samarbejdet” og som i 2 x 1,5 time vil lære os alt om begreber som “omsovs, konfliktskysovs og sjatpisseri af brok.” Læs en artikel om bogen her:  socped1221.pdf (de-tre.dk)

Endeligt program følger snarest!

Vi slutter festligt af med 3 retters middag og musik. Vi glæder os til at se jer!

LEDEREN TILMELDER ALLE SAMLET – BÅDE ANSATTE OG BESTYRELSESMEDLEMMER – FRA SIN INSTITUTION SENEST 13. MARTS

Skriv i deltagerskemaet fra Annemarie, hvor mange billetter, I ønsker af hhv. dag+aften- eller kun dagsbilletter.

PRIS: 775 kr. (dag + Aften) og 450 kr. (Kun dag) ex. moms

TID: Indskrivning fra 12.30 og program fra kl. 13

Styrk dit barns motoriske udvikling, når Gentofte Børnevenner tilbyder Leg & Bevægelse ved Paula Martinez. Der er hold for de 1-2årige og de 3-4årige børn og foregår 10 søndage her i foråret.

Som forælder eller bedsteforælder er du aktivt deltagende, når dit barns motorik skal udvikles gennem leg med små redskaber som bolde og ringe. Der skal også leges bevægelseslege og stopdans, der bliver masser af sjov og du får sved på panden.

HOLD

  • Kl. 10-10.50 for de 1-2årige. OBS! Barnet skal kunne gå for at deltage
  • Kl. 11-11.50 for de 3-4årige

DATOER

4. , 11., 18. og 25. februar
3., 10. og 17. marts
7., 14. og 21. april

PRIS FOR BARN +VOKSEN  650 kr. (medlemspris) Er du ikke medlem af Gentofte Børnevenner koster det 1000 kr.

STED Gentofte Børnevenner, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte.

INSTRUKTØR Paula Martinez – [email protected]

Spændende indsigter om børnehavebørns lege og muligheder for at lege i børnehaven. Hvilken rolle spiller hverdagens rutiner og input fra det pædagogiske personale for mulighederne for at lege godt og længe? Læs om det og meget mere i dette spændende og relevante materiale fra Danmarks Evalueringsinstitut:

Børneperspektiver på leg i børnehaven | EVA

 

Kom til bestyrelseskurset og få styr på, hvad det vil sige at være med i en bestyrelse i en af vores selvejende institutioner.  Det vil også handle om, hvad Gentofte Børnevenner er for en organisation, og hvad medlemskabet af Gentofte Børnevenner omfatter.

Vi giver et kort oplæg om personalejura og økonomi, samt det ansvar og de opgaver, der er forbundet med at være i en bestyrelse. Herudover vil bestyrelsesmedlemmerne få en forståelse af, hvilken rolle de forenings-udpegede medlemmer har ifht. resten af bestyrelsen.

Hvem er det for? Nye medlemmer af bestyrelsen, herunder forenings-udpegede medlemmer

Hvornår? 19. marts fra kl. 17-20 OBS! Rykket fra 14. marts 

Hvor? Gentofte Børnevenner, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte

Tilmelding hurtigst muligt og senest 12. marts 2022

Hurra for ildsjæle, som ser et behov og beslutter sig for at gøre noget ved det! I dette tilfælde et behov for et aktivt og socialt fritidsliv, også for børn med handicap. I FK-Nyt, en udgivelse fra ForældreKredsen i Dansk Handicap Forbund, er Kathrine Zaballos og Jeanette Boisen interviewet om deres frivillige arbejde med at drive en fritidsklub for børn med handicap og deres familier: Vennernes Klub.

Kathrine Zaballos startede klubben i samarbejde med Gentofte Børnevenner i 2019. Hun har, ligesom Jeanette, selv en datter med handicap og oplevede, at der var meget få tilbud til børn som hende. Derfor tilbyder klubben påske- og julefester, danseundervisning, diskofester med mere og senest også café-aftener i Dansk Handicap Samfunds café i Hellerup. Lige så stort et potentiale er der i det sociale fællesskab mellem forældrene og også søskende til børn med handicap.

Læs hele interviewet på side 14 og 15 HER

Hos Gentofte Børnevenner har vi siden sommer haft fornøjelsen af en ny kollega, Emma, der har været i praktik hos os med henblik på jobafklaring efter et længere sygdomsforløb. Praktikaftalen er kommet i stand gennem Gentofte Kommunes afdeling for Erhverv & Beskæftigelse.

Emma har assisteret vores vicevært, Ole Hoff Sonne, 2 x 3,5 time om ugen og hurtigt vist sig at være en kæmpe hjælp med alle de mange opgaver i forbindelse med Gentofte Børnevenners ejendomme og andre aktiviteter. Hun har på alle måder været et friskt pust på vores arbejdsplads, som alle her sætter stor pris på. Så da hendes forløb var overstået, indgik Gentofte Børnevenner en aftale med jobcenteret om en forlængelse, hvor vi betaler 4 timer ud af hendes samlede 7 timer om ugen.

Derfor har vi fået et fint diplom af kommunen med tak for samarbejdet (se fotoet) og fordi vi på den måde er med til at tage ansvar for beskæftigelsen. Det sætter Gentofte Børnevenner stor pris på, da det gode samarbejde med kommunen har meget høj prioritet for os og som vi også har en lang tradition for, da vi har samarbejdet med Gentofte Kommune siden 1945, hvor vi blev stiftet.

Der har været juletravlhed i Gentofte Børnevenners julerøde hus her på Smakkegårdsvej. To store paller med vin og chokoladeæsker har skullet deles ud af vores vicevært, Ole, sammen med virksomhedspraktikant, Emma. Bilen har været fyldt til bristepunktet med vin og chokolade og vi kan meddele, at nu er det hele afleveret ude i vores medlemsinstitutioner.

Det er en beskeden tak for det store engagement og det gode samarbejde, som Gentofte Børnevenner oplever med alle jer ude i institutionerne. Derfor er der sendt æsker med håndlavet chokolade fra Sv. Michelsen ud til alle personalestuerne, hvor vi håber de må forsøde juletiden.

Der er sendt vingaver ud til alle ledere, souschefer, afdelingsledere og bestyrelsesformænd, med tak for det store engagement i forbindelse med drift og udvikling af vores medlemsinstitutioner. Det gælder både den lønnede ledelse og den store frivillige indsats og medansvar fra bestyrelsesformændene.

Det større ledelsesrum og inddragelsen af frivillige fra civilsamfundet i ledelsen er et af særkenderne ved selvejet. Derfor valgte vi at forære et eksemplar af den nye bog ”Selveje selvsagt – En hjørnesten i det danske velfærdssamfund” til medlemmer af ledelsen og bestyrelsesformændene.

En rigtig glædelig jul ønskes I alle fra Gentofte Børnevenner.