Vennernes Klub inviterede søndag d. 19. juni til sommerfest for klubbens medlemmer, der er børn med særlige behov og deres familier. I sidste øjeblik var den planlagte musikunderholdning desværre blevet aflyst, men arrangementet blev reddet af Lisbeth Sagen fra organisationen MusikBeRiget, der arrangerer musikalske oplevelser bl.a. for indlagte børn. Lisbeth Sagen skaffede en dygtig musiker, Lars Malm, der kom og spillede og sang alt fra Kim Larsen til John Lennon. En kæmpe musikalsk oplevelse, som hvert barn oplevede på sin helt egen måde. ”Lars var utrolig sød og tålmodig, vores børn kan nemlig ikke altid sidde helt stille og lytte, men han tog det i stiv arm og gav os en brag af en fest.” udtaler Kathrine Zaballos, stifter af Vennernes Klub.

Vennernes Klub er en frivilligt-drevet klub for børn med særlige behov og deres familier. Den hører til under Gentofte Børnevenner og holder alle arrangementer i deres lokaler på smakkegårdsvej i Gentofte.

Siden klubben åbnede i 2019 med bare 10 medlemmer, er den nu vokset til 56 medlemmer. Børn med særlige behov har brug for et socialt aktivt fritidsliv, ligesom alle andre børn, men der er desværre ikke mange tilbud for dem. Det tilbyder Vennernes klub, der bl.a. har dans, julehygge, påskejagt, fællesspisning m.m. på programmet.

Den 24. maj 2022 udkommer Louise Klinge og Tina Brandts bog Pædagogens relationskompetence – Kendetegn og betingelser. Den vil Tina Brandt komme og holde oplæg om, hvor vi vil få formidlet forskningsbaseret viden om og inspiration til relationskompetent praksis.

I oplægget vil Tina Brandt bl.a. komme ind på:

 • Relationers betydning for trivsel og udvikling.
 • Kendetegn ved relationskompetent praksis.
 • Forudsætninger for at pædagogisk personale kan agere professionelt relationskompetent i hverdagen.
 • Hvordan vi som ledere, lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere kan træffe valg i vores dagligdag, som giver udviklingsstøttende relationer gode betingelser på skolen, stuen og i institutionen.

Der vil være masser af eksempler fra dagligdagen fra Tinas egen og også andres praksis. Mange af pointerne vil ikke være nye for dygtige lærere og pædagoger, men kan medvirke til, at man bliver mere bevidst kompetent. Og som personalegruppe får et fælles sprog for den praksis, der bidrager til børns trivsel og udvikling.

Hvornår? 15. september kl. 17.15-19.00

Hvor? Hos Gentofte Børnevenner, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte

Hvem? For personale i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner

Hvor meget? 80 kr. (inkl. moms og en sandwich)

Tilmeld jer senest 6. september.

 

Om Tina Brandt: Pædagog, familierådgiver og tidligere daginstitutionsleder, arbejder tæt sammen med Louise Klinge, hvor hun formidler viden om professionel relationskompetence, primært til pædagogisk personale og forældre. Er desuden fast medlem af panelet på Hjælp jeg er forælder på Radio4.

Gentofte Børnevenners største institution fyldte 50 år 1. marts – dette fejres med åbent hus d. 20. maj med sang og taler, snacks og sodavand samt klovneoptræden og en skattejagt rundt på legepladsen.

Begyndelsen i 1972

Gentofte Børnevenner er stolte af og meget glade for at have været med helt fra starten. I vores årsberetninger kan vi følge Dalgårdens tilblivelse. Der står, at vi søgte om byggetilladelse i 1965, at byggeriet gik i gang i 1970 og at 1. marts 1972 kunne dørene endelig slås op til Dalgårdens vuggestue og børnehave til glæde for kvarterets familier.

Dengang i 1972 var det kun knap 20 % af de 0-6årige børn i Danmark, der gik i daginstitution og i dag er det tal over 90 %.

I 1972 var institutionerne meget mindre enheder end de er i dag. Ligesom Dalgården også begyndte tilværelsen som to selvstændige institutioner, en vuggestue og en børnehave, der først i 2011 bliver lagt sammen.

Troldehøj flytter ind

I januar 1996 får Dalgården en ny nabo – Troldehøj. Troldehøj blev stiftet af Frelsens hær i 1949 og overgik til Gentofte Børnevenner i 1989. I 2015 bliver Troldehøj lagt sammen med Dalgården. Så fra at være 3 små institutioner, er Dalgården nu Gentofte Børnevenners største institution og tilmed også et kompetencecenter for børn med særlige udfordringer.

Den pædagogiske fane holdes højt og Dalgården tager f.eks. stadig på koloni med børnene en gang om året. Ligeledes har Dalgården også et større sæt skøjter, så Skøjtehallen kan besøges tit.

Frivillighed og forskellighed

Som så mange selvejende institutioner har Dalgården rødder i et stort engagement fra frivillige: Både fra Gentofte Børnevenner, men også i de mange forældre, der gennem årene har siddet i forældrebestyrelsen.

Dalgården er et produkt af et samarbejde mellem en privat forening – Gentofte Børnevenner – og kommune samt også en frikirke. Fordi institutionen på den måde er blevet til i et krydsfelt af forskellige interesser og verdensforståelser, så er den måske særligt godt stillet til at kunne rumme forskelligheder, at forene måder at forstå verden på og at kunne samle dem under ét tag. Et tag, der nu i 50 år har huset mange, mange børn og mange, mange pædagoger, medhjælpere og en håndfuld ledere.

Det ønsker Gentofte Børnevenner stort og varmt tillykke med.

Den. 11. maj holdt Gentofte Børnevenner generalforsamling. Alt foregik i god ro og orden under ledelse af advokat Arne Møllin Ottosen.

Der var også valg til Hovedbestyrelsen,  hvor det prioriteres at man har en særlig tilknytning til vores medlemsinstitutioner – enten som tidligere eller nuværende forælder eller ansat.

Fra 11. maj 2022 ser Hovedbestyrelsen således ud:

 • Bo Baltzersen, formand – bestyrelsesformand i Østerled
 • Anne Busk Ebbesen, næstformand – leder af Adelaide
 • Caroline Ellegaard Madsen – tidligere pædagog i Ribisgården
 • Anja Godsk Petersen – teamleder i Østerled
 • Kathrine Zaballos – medstifter af Vennernes Klub
 • Nadia Ulendorf Thomsen – bestyrelsesformand i Helleruphøj
 • Christina Bjørn Thomsen – leder i Fuglebakken
 • Tane Nikqi, suppleant – souschef i Åkanden
 • Margit Stich, suppleant – tidligere bestyrelsesformand i Gentofte Børnehave

Gentofte Børnevenners årsberetning kan læses HER

Årsregnskabet kan ses HER

 

Kom og vær med til Børnenes Grundlovsdag hos Gentofte Børnevenner d. 2. juni 2022. I år er det den 25. gang, at dagen markeres i Danmark. Temaet for aktiviteterne er FN’s Verdensmål og de er mest egnet for børnehavebørn. Dagen er for vores medlemsinstitutioner.

Program

Kl. 09.30-09.45: Velkomst, hvor formand for Gentofte Kommunes Børneudvalg, Andreas Weidinger, vil holde en tale.
Kl. 09.45-11.45: Aktiviteterne er åbne. Her kan børnene gå rundt i små grupper med hver sin pædagog, der hjælper til ved aktiviteten. Se programmet HER

Som altid får alle børn en mulepose med hjem med forskellige materialer fra dagen, så de også kan arbejde med verdensmålene derhjemme.

Tilmelding senest 27. maj  – der er begrænsede pladser, så vent ikke for længe.

Børne og Ungeministeriet meddelte d. 25. april, at kommunerne nu får mulighed for at etablere særlige tilbud for fordrevne børn og unge fra Ukraine og større fleksibilitet til at tilrettelægge tilbud på dagtilbuds- og grundskoleområdet. Det er regeringen og et bredt flertal i Folketinget enige om. Læs pressemeddelelsen HER

Tilbuddene vil være fritaget fra en række regler i dagtilbuds- og folkeskoleloven, herunder krav om dansk som hovedsprog i dagtilbud og som undervisningssprog samt krav til undervisningstimetal i grundskolen.

Aftalen lægger op til, at flygtningebørn på dagtilbudsområdet skal modtages enten i særlige nyoprettede modtageinstitutioner eller på modtagestuer, som oprettes i eksisterende kommunale daginstitutioner.

BUPL-formand Elisa Rimpler kalder, i en artikel på BUPLs hjemmeside, aftalen ’fornuftig’ i lyset af den ekstraordinære situation.

”Vi er voldsomt udfordret i vores daginstitutioner i forvejen på grund af pædagogmangel og dårlige normeringer. Derfor er vi enige i, at modtagedaginstitutioner er en fornuftig midlertidig løsning,” siger hun.

Elisa Rimpler understreger dog, at de særlige modtageinstitutioner, som den nye folketingsaftale åbner for, ikke må blive et discounttilbud. På den baggrund er hun tilfreds med, at de nye institutioner skal tage udgangspunkt i dagtilbudsloven og den styrkede pædagogiske læreplan.

De mange dramatiske og voldsomme ord og billeder fra krigen i Ukraine påvirker også vores børn. Der er mange svære spørgsmål at svare på som voksen. Red Barnets psykolog giver her en række råd til, hvordan man kan håndtere dette: Sådan taler du med børn om konflikten i Ukraine (redbarnet.dk)

BUPL har netop skrevet en artikel, hvor psykolog Marianne Brun giver gode råd til at møde børnene i deres frygt for krig.

Børneavisen, der er for de 9-11årige, har valgt at gøre denne uges udgave gratis i digital udgave. Her sætter de også fokus på, hvad der sker i Ukraine og børnereporterne, Alfred og Irene, har interviewet statsministeren om situationen: Børneavisen – Ukraine (e-pages.dk)

Mange mennesker og våben deltager lige nu i krigen, men endnu flere mennesker arbejder på at få freden tilbage.

Det russiske angreb på Ukraine går hårdt ud over hele den ukrainske befolkning, der er tab af menneskeliv, massive materielle ødelæggelser og endnu større frygt og utryghed. Det går hårdt ud over børnene. Den danske befolkning er godt i gang med indsamlinger, så meget at bl.a. Røde Kors nu beder om økonomiske bidrag i stedet for ting, da det bliver meget vanskeligt at få fragtet ned til Ukraine. Læs mere HER 

Gentofte Børnevenner har ikke holdt fastelavnsfest i år og har derfor valgt at donere pengene, der var afsat på budgettet til Unicef, Røde Kors og Red Barnet, da de alle har et særligt fokus på børnene.

Disse nødhjælpsorganisationer har øremærkede indsamlinger til Ukraine:

Unicef: Ukraine er under angreb | UNICEF Danmark

Røde Kors: Røde Kors katastrofeberedskab | Røde Kors (rodekors.dk)

Dansk Flygtningehjælp: DRC | Ukraine lige nu

Folkekirkens Nødhjælp: Ukraine har brug for din hjælp – Støt familier på flugt – Folkekirkens Nødhjælp (noedhjaelp.dk)

Red Barnet: Ukraines børn har ret til en sikker fremtid 

Caritas Danmark: Hjælp befolkningen i Ukraine – Caritas Danmark

Læger Uden Grænser: Ukraine | Læger uden Grænser (msf.dk)

SOS Børnebyerne: Hjælp børn i Ukraine ramt af krig og konflikt (sosbornebyerne.dk)

Som bekendt er corona ikke længere en samfundskritisk sygdom pr. 1. februar 2022, der gælder dog stadig en række restriktioner for daginstitutioner – det meste er dog ændret til opfordringer. Det er lidt en jungle for personalet at navigere i, men her kommer et forsøg på en kort gennemgang:

Test, visir og coronapas for personalet

Det gælder, at personalet opfordres til 2 ugentlige selvtest samt at kommunerne kan udlevere disse. Ligeledes kan personalet lokalt få lov til at bære visir. Det kan ikke længere kræves, at personalet har et gyldigt coronapas.

Skal forældre bære mundbind og hente/bringe udendørs?

Det skal de ikke, men institutionen må gerne opfordre til at forældre bruger mundbind og henter/bringer udenfor. Der er endnu ikke lavet en plakat med en venlig opfordring til brug af mundbind.

Corona i hjemmet – må barnet så komme i institution?

Daginstitutioner må ikke afvise børn, der har familiemedlemmer med corona derhjemme, medmindre de har symptomer på corona. Personalet må gerne spørge, om barnet er blevet testet. De må dog ikke spørge om barnet er tidligere smittet. Forældre har stadig pligt til at fortælle institutionen, hvis deres barn har fået corona.

Hvad må institutionen gøre, hvis der er mange syge blandt personalet?

Daginstitutioner, der har et større smitteudbrud, kan søge rådgivning hos kommunens sundhedstjeneste, der kan få rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed, om ekstra tiltag til at dæmpe smitten. Ligeledes kan kommuner i forlængelse af et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed skulle lukke en institution midlertidigt, men er så forpligtet til at etablere nødpasning. BUPL har flere gange plæderet for at institutionerne skal kunne skære i åbningstid og antallet af børn uden at blive straffet for at bryde pasningsgarantien – senest i denne artikel.

Stadig masser af rengøring og frisk luft

For at dæmpe smitten opfordres stadig til at følge Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse af smittespredning – herunder afstand mellem medarbejdere, hyppig udluftning fx en gang i timen, undgå sammenstimling indenfor, fastholde gode rutiner med god håndhygiejne, hyppig rengøring af kontaktpunkter mv.

Vi henviser til Børne- og Undervisningsministeriets side med spørgsmål og svar og også coronasmitte-hjemmesidens oversigt.

Vil du være med til at dele erfaringer om integration fra et børnefamilieperspektiv?

Er du formand for en bestyrelse i et af kommunens dagtilbud og interesserer du dig samtidig for, hvordan integrationen af nye borgere med ikke-vestlig baggrund foregår, så læs endelig videre:

Gentofte Kommune har et Integrationsråd, som består af flygtninge/indvandrerepræsentanter og udpegede medlemmer fra skoler og dagtilbud, og fra forskellige foreninger i kommunen. Rådet mødes 4 gange om året til møder, der varer to timer. I december holder Integrationsrådet et stort julearrangement for alle interesserede med kager fra hele verden, underholdning og juleklip. Integrationsrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i spørgsmål om integration.

Til februar 2022 skal der sammensættes et nyt råd som skal virke i det næste 4 å. Vi mangler en repræsentant, der skal være formand for en bestyrelse i en daginstitution til at være med i Integrationsrådet, og dele erfaringer med integration fra jeres hverdag i daginstitutionerne til gavn for flere.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til rådets arbejde, er du velkommen til at ringe eller skrive til sekretæren for Integrationsrådet, Ida Juhler, tlf. 20 48 88 68 eller [email protected]