Har jeres institution deltaget i Bevæg dig og lær med Paula Martinez i de sidste år? Så har I nu muligheden for at få opkvalificeret jeres medarbejdere yderligere ved at melde jer til et kursus, der løber over 3 gange i november-marts med Paula Martinez som underviser. Tilmeldingsfrist er 1. november og der er begrænsede pladser, så vent ikke for længe!

Hvad vil det handle om?

Målet er at bygge videre på den viden og erfaring, I har samlet i de sidste år, at dele viden og erfaring blandt personalet og styrke at motorikken bliver en integreret del af hverdagen, som et instrument  til at skabe bedre trivsel og læring hos børn.

Vi vil drøfte:

 • Hvad vi har arbejdet med? Status i jeres institution.
 • Hvad er jeres næste skridt og hvad skal der til for at opnå det?
 • Egne cases som udgangspunkt for refleksion og drøftelse af, hvordan I kan handle i praksis.
 • Implementering af planer samt løbende supervision.
 • Motorik forum for selvejende daginstitutioner.

Hvornår?

 • 7. november kl. 17.30-19.30
 • 16. januar kl. 17.30-19.30
 • 12. marts kl. 17.30-19.30

Hvad koster det?

Det koster 300 kr. ex moms pr. deltager, der vil være sandwich, frugt og drikkevarer hver gang.

Det er et krav, at der deltager MINIMUM 2 personer fra hver institution, så man kan støtte hinanden i den motoriske indsats i hverdagen.

Hvor foregår det?

Hos Gentofte Børnevenner på Smakkegårdsvej 71A, 2820 Gentofte

 

Kom og være med til julefest i Vennernes Klub på Smakkegårdsvej d. 2. december kl. 14-16.

Vi serverer æbleskiver, saftevand og kaffe/the.

Vi klipper julepynt, synger julesange og julemanden kommer på besøg med en lille gave til børnene.

Forældre og søskende er også hjerteligt velkomne.

Pris: 50 kr. pr. deltager – seneste tilmelding er søndag d. 26. november, det er IKKE muligt at tilmelde sig efter denne dato.

Arrangementet er for medlemmer af Vennernes Klub – der er en klub for børn med særlige udfordringer og deres familier. Meld jer ind her: gbv.dk/vennernes-klub

Fysioterapeut Vibeke Winter har i mere end 30 år leget motorik med mindst 4000 motorisk usikre børn. Hun har skrevet adskillige bøger om motorik, tilbyder holdundervisning, udfører motoriske screeninger, efter et system udviklet af hende selv,  for børn på 10 og 13 måneder, 2.4 år, 4 og 5 år, samt 0. klasse. Et af hendes faste tilbud er, at hun gerne kommer ud på personalemøder i daginstitutioner og holder et gratis oplæg på 20 minutter.

Hvordan ser man om et barn har motoriske udfordringer?

Vibeke Winter fortæller, at man kan kende børnene, der er “motorisk umodne” på at de “er sene fra de er helt små. De har svært ved at kravle, de går sent og løber langsomt. De hopper tungt, er bange for at kravle op på borde og stole. De er bange for at gå på trapper; især nedad. De kan ikke lide at gå balance og er bange for at gå i ujævnt terræn, hvor de ofte falder.”

3 x 3 minutters rul, slå kolbøtter og snurren rundt

Hvis et barn vurderes at skulle have en hjælpende hånd med motorikken, så er der god hjælp at hente hos Vibeke Winter. Hun har lavet et enkelt lille program på 3 x 3 daglige minutter, som man kan lave derhjemme:

 • Lad barnet rulle 8 gange hver vej. Alt efter hvor gammelt barnet er, skal det selv kunne rulle de 8 gange hver vej og nogenlunde holde retningen.
 • Lad barnet skal slå 5 kolbøtter. Ind til børnene er cirka 2 år, kan I hjælpe dem. Det vigtige er, om barnet kan lide at slå kolbøtter, ikke så meget om det kan selv.
 • Drej barnet i en tummelumsk. Barnet skal dreje rundt i 10 til 15 sekunder hver vej. Brug en tummelumsk med flad bund eller en sanse-karrusel.

Herudover kan man gå til motorisk træning hos Vibeke Winter og hun har også en række anbefalinger til motoriske lege, som man supplere med.

Læs mere om Vibeke Winter og hendes tilbud på hendes hjemmeside:  www.boernogmotorik.dk

 

Vuggestuen Ribisgårdens gruppe af 2-årige og deres pædagogiske personale havde stor glæde af et 6-ugers forløb med musiker Mads Kronborg. Forløbet var støttet økonomisk af Gentofte Børnevenners Fond for natur, kultur og bevægelsesaktiviteter. I 30 velplanlagte minutter hver uge tryllebandt Mads både børn og voksne med fagte-sange, som han selv har komponeret. Især “Når man kaster…” blev rigtig populær hos børnene, da det gav en umiddelbar succesoplevelse, da alle børnene kender og kan finde ud af bevægelsen, man laver, når man kaster. Sangen “Laksko” udmærkede sig ved at stimulere den sproglige indlæring, da den indeholder flere ordspil og sjove, nye ord for børnene.

En ægte ørehænger for de 2-årige og deres voksne

“Du cykler så stærkt” hedder en af sangene, som alle sang videre på i dagevis. Her skulle børnene i første omgang cykle med hænderne og trampe i takt. Det var dog lige svært nok for de små, så i stedet for sang de, mens de trampede afsted og holdt hinanden på skuldrene. Det har vist sig at være den perfekte tur-ud-af-huset-sang. Forløbet var ikke bare 6 x 30minutters underholdning. Sangene og deres fagter er blevet vedligeholdt og har givet blod på tanden til at få mere musik ind i hverdagen – personalet har fx. fået mod på at lære at spille og bruge instrumenter og dermed dyrke musikkulturen mere fremover.

Ny artikel af Bjørg Kjær og Ida Danneskiold-Samsøe i Dansk Pædagogisk Tidskrifts temanummer “Andre betingelser. Hverdagsliv med varierende funktionsevne, handicap og diagnoser.” Bjørg Kjær og Ida Danneskiold-Samsøe fremlægger i deres artikel måder at inkludere børn, der er diagnosticeret med autisme, i de 5 forskellige dagtilbud, hvor de har været på feltarbejde. Ofte bliver resultatet af det pædagogiske inklusionsarbejde, at det modsatte sker, at barnet med autisme får for meget rum til at trække sig ind bag “de usynlige hegn,” i stedet for at blive hjulpet til måder at deltage på, hvormed de stadig er en del af fællesskabet. Læs hele artiklen her:  “Mangfoldighed og (u)lighed i almene dagtilbud – Kategorisering og pædagogik i relation til børn med autisme”

Gentofte Børnevenner har i en ny spørgeskemaundersøgelse spurgt alle de ansatte i foreningens medlemsinstitutioner, hvad der giver arbejdsglæde i hverdagen. Her er top 3 blandt institutionerne i Gentofte Kommune: 1. Kollegerne 2. Kerneopgaven/Institutionens pædagogik og værdier og 3. Ledelsen. Dette bekræftes yderligere, når de ansatte bliver spurgt, hvorfor de vælger at blive i deres nuværende stilling. Her er det igen kollegerne, der vælges af flest, nemlig 68 %. Dernæst kommer, at institutionen har et godt psykisk arbejdsmiljø (46%) og så et godt samarbejde med ledelsen (38%). Samme billede tegnes af en stor undersøgelse fra Københavns Kommune i 2022, hvor de to vigtigste årsager til at blive i nuværende stilling er kollegerne og indholdet i arbejdet.

Det fysiske arbejdsmiljø er ikke en faktor for fastholdelse af pædagoger

I lyset af Gentofte Kommunes fem scenarier for institutionslukninger, er det påfaldende, at kun 11 % af personalet fremhæver det fysiske arbejdsmiljø, som en årsag til at blive i nuværende stilling. Flere af de lukningstruede institutioner, herunder Børnehuset Ved Fortet i Vangede, er netop havnet på lukkelisten pga. deres, i øvrigt ret marginale, udslag i kommunens egen vurdering af de fysiske rammer for pædagogiske læringsmiljøer og fysiske arbejdsmiljøer. I en tid hvor der allerede nu er en stor mangel på pædagogisk personale og der forudsiges en endnu større mangel fremover, kunne det være oplagt at lade noget af det pædagogerne selv udpeger som det væsentligste for jobfastholdelse og -glæde vægte mere end netop de fysiske rammer.

Pædagoger er fagligt nysgerrige og motiverede

Undersøgelsen viser, at det er fagligheden, der motiverer det pædagogiske personale. Altså arbejdet med børnene – kerneopgaven – og pædagogikken bag samt de værdier, som den enkelte institution arbejder efter. Det er i sig selv et stort argument for at bevare både de mindre institutioner og de mere særlige, hvor der plads og råderum til at udvikle og eksperimentere pædagogisk. Ligeledes udtrykker mange pædagoger ønske om at have bedre adgang til kurser og videreuddannelse. Alt i alt må man bare sige, at vores undersøgelse dokumenterer, at pædagogisk personale er en meget fagligt motiveret faggruppe. Dette ses yderigere underbygget af de faktorer, som pædagoger udpeger som vigtige, når de søger nyt job.

Hvad skal der til for at rekruttere pædagoger?

Langt de fleste ansatte svarer, at de har set et jobopslag og derfor søgt stillingen. Næstflest har fået institutionen anbefalet. Og den tredje vigtigste grund til at søge, er hvis man har været vikar eller i praktik på stedet. Glædeligt er det, at 40 % af medarbejderne i Gentofte kommune svarer, at de har søgt stillingen, netop fordi den var i en selvejende institution. Men hvad er så årsagerne til, at man vælger at takke ja til stillingen? For langt de fleste er det institutionens pædagogik og værdier, samt at de fik et godt indtryk af institutionen som helhed ved samtalen. Ligeledes betyder det meget, at man får et godt indtryk af ledelsen.

Stor tilfredshed med ledelsen

Når undersøgelsen viser, at man både kan rekruttere og fastholde personale med god ledelse, så er det ekstra glædeligt, at der er så stor tilfredshed med ledelsen blandt medarbejderne i undersøgelsen. Hele 88 % er meget tilfredse eller tilfredse med deres ledelse og 86 % føler sig set og anerkendt af deres ledelse. Til sammenligning ses det i undersøgelsen fra Københavns kommune, hvor man også har spurgt fratrådte medarbejdere, om de to vigtigste årsager til deres fratrædelse, at her er Det psykiske arbejdsmiljø og Ledelsen, de to vigtigste årsager til at søge væk. Så gode ledere er værd at værne om.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført i foråret 2023, 50 % af alle ansatte i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner har svaret. Gentofte Børnevenners hovedbestyrelse har udformet spørgsmålene i samarbejde med Copenhagen Coaching Center. Læs rapporten HER

Den refererede undersøgelse, Personalepolitisk Redegørelse 2022 Københavns Kommune, kan findes HER

Direktør for Gentofte Børnevenner, Sabina Holm Larsen, er interviewet i Villabyerne om de lukningstruede institutioner. De fem scenarier for lukning af institutioner, der blev offentliggjort 15. august, kom som et chok for Gentofte Børnevenner, der ikke havde forventet at 7 ud 9 lukningstruede institutioner ville være selvejende. “Det gør os uendeligt kede af det på vores institutioners vegne, vores børns vegne, vores forældres vegne og vores medarbejderes vegne. Scenarierne udsulter i den grad de selvejende institutioner, som er dominerende i kommunen, og som skaber en mangfoldighed og diversitet. Kommunen har altid rost os for vores indsats på området. Vi har igennem de sidste mange år haft et tæt samarbejde med kommunen for at understøtte deres indsatser, bygge ovenpå og gøre medarbejdernes værkstøjskasse større. Netop derfor er det her et chok for os, ” udtaler hun i artiklen.

Kommunens egne folk har vurderet institutionerne

Sabina Holm Larsen udtaler desuden i artiklen, at det, når man læser rapporten, bliver tydeligt, at det er marginale forskelle, der afgør institutionernes skæbne. Gentofte Børnevenner opponerede mod kommunens måde at indhente data på til rapporten, da kriterierne for dette var i høring. Et vigtigt punkt var, at Gentofte Børnevenner mente, at det burde være neutrale, udefrakommende, der skulle vurdere institutionerne. Sådan blev det ikke, det blev kommunens egne folk, der tog rundt og vurderede institutionerne.

Læs dette og meget mere i ugens trykte udgave af Villabyerne her: Villabyerne – Uge 35 (e-pages.pub)

Eller på deres onlineudgave her (kræver abonnement): Direktør for Gentoftes Børnevenner: “Derfor er det et chok for os” – Institutionslukninger – Sjællandske Nyheder (sn.dk)

Til dance skal vi lave sjove koreografier til stimulerende rytmer. Dansen, der undervises i, er bygget op af otte udviklingsmønstre, som mennesket naturligt bevæger sig igennem i det første leveår. Som babyer lavede vi disse bevægelser på maven, på siden og tilbage på gulvet.
Denne type bevægelser hjælper med en reorganisering af vores centralnervesystem. Gentagelsen af disse mønstre over tid kan hjælpe med at udfylde manglende huller i vores neurologiske system på grund af f.eks. fødselstraumer, sygdom, miljø, hovedskader eller ikke nok tid på gulvet som baby. Det støtter hjernens organisering, iltning og rekreation. Denne type dans kan også booste harmonisk
adfærd og styrke sociale færdigheder.

Afhængigt af barnets behov kan det være nødvendigt, at en forælder eller hjælper deltager i undervisningen.

 • Alder: 6-13 år
 • Antal deltagere: min. 6 maks. 10
 • Pris: 650 kr. for 6 gange à 45 minutter
 • Tid: Mandage 17.15-18.00
 • Dato: 4/9-9/10
 • Sted: LUDIKA, Smakkegårdsvej 71, 1. sal, 2820 Gentofte

OBS! DANCE er kun for medlemmer af Vennernes Klub. Bliv medlem på gbv.dk/vennernes-klub

OM UNDERVISEREN: Paula Martinez er indehaver af Ludika-Center for Development. Hun har en kandidatgrad i Idræt og Pædagogik fra Buenos Aires. Hun har mange års erfaring med motorisk træning af både børn og voksne med forskellige handicap og udfordringer. Hun arbejder også med idræt for krigsveteraner.

Styrk dit barns motoriske udvikling, når Gentofte Børnevenner tilbyder Leg og Bevægelse ved Paula Martinez. Det er for de 1-2 årige og de 3-4 årige børn og foregår 10 søndage her i efteråret.

Som forælder er du aktivt deltagende, når dit barns motorik skal udvikles gennem leg med små redskaber som bolde og ringe. Der skal også leges bevægelseslege og stopdans, der bliver masser af sjov og du får sved på panden.

HOLD
 • Kl. 10-10.50 for de 1-2årige – Barnet skal kunne gå for at deltage
 • Kl. 10.50-11.40 for de 3-4årige
DATOER
 • 17. og 24. september
 • 1., 8. og  29. oktober
 • 5., 12., 19. og 26. november
 • 3. december
PRIS FOR BARN + FORÆLDER
 • 650 kr. (medlemspris)
 • Er du ikke medlem af Gentofte Børnevenner koster det 1000 kr.
STED

Gentofte Børnevenner på Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte.

OBS! Leg og bevægelse er et tilbud til medlemmer af Gentofte Børnevenner. Få et familiemedlemskab for 200 kr./år her: www.gbv.dk/bliv-medlem. Med et medlemskab støtter du arbejdet for at sikre høj kvalitet i hverdagen for børn og voksne i vores medlemsinstitutioner. Det har været vores formål fra begyndelsen i 1945 og det er det endnu.

 

I den seneste udgave af Villabyerne er der trykt et læserbrev med stor ros til Helleruphøj, det er skrevet af en familie med 3 børn, der alle har gået i Helleruphøj. Læs det HER

Hvad er Helleruphøj for et sted?

Helleruphøj er en integreret institution, der ligger på Bregnegårdsvej 28 A+B i Helleruphøj. Den er selvejende og medlem af Gentofte Børnevenner, der varetager deres regnskab, løn, juridisk rådgivning m.m. Den er ledet af et meget engageret og velfungerende team bestående af Helle Sørensen som leder og Louise Højbjerg Munk som souschef. Der er 18 uddannede pædagoger, 2 pædagogiske assistenter, 3 medhjælpere, 1 kok ansat og det faglige niveau er meget højt, da kurser og videreuddannelse prioriteres. Helleruphøj har bl.a. speciale i at modtage de præmature børn. Læs mere HER 

Helleruphøjs historie

Helleruphøj har eksisteret i sin nuværende form siden 2015, hvor Phistergården, Maglehøj og Bregnehøj blev lagt sammen. Phistergården begyndte som en legestue ved Maglegårdsskolen i 1983 – en forløber for fritidsordningerne, som Gentofte børnevenner stod for, indtil de alle blev kommunale i 1999. Phistergården blev dog allerede i 1992 omdannet til en børnehave. Maglehøj og Bregnehøj var oprindeligt en del af Frie Børnehaver og Fritidshjem, der desværre gik konkurs i maj 2015.