Sæt kryds i kalenderen d. 17. november kl. 10, hvor Gentofte Børnevenner har reserveret 300 billetter til Folk og Røvere i Kardemommeby på Bellevue Teatret. Vi giver halvdelen af billetten, så vores medlemsinstitutioner kun skal give:

30 kr. ex. moms pr. billet. GBV sender en FAKTURA efter bestilling, så I skal ikke betale på Billetto.

Billetterne er helt udsolgt i denne omgang.

Vi tilbyder et kreativt forløb sammen med forestillingen om Thorbjørn Egner og hans helt særlige kunstpædagogik – det vil I høre mere om efter tilmelding.

Region Hovedstaden er den region, hvor der er ansat færrest pædagoger for de ekstra midler til sociale normeringer og minimumsnormeringer. Ifølge en artikel fra BUPL skyldes dette, at der er større mangel på pædagoger i hovedstadsområdet. BUPL vurderer, at det bl.a. skyldes, at mange pædagoger vælger at flytte væk fra byen for at bo bedre, når de selv får børn, da huspriserne i hovedstadsområdet er så høje. Derfor bør man se på lønningsniveauet, påpeger BUPL. Ligeledes nævnes indsatsen for at få uddannet flere meritpædagoger, som flere kommuner allerede er godt i gang med.

Region Nordjylland har landets højeste pædagogandel på 66 % og antallet af pædagoger er steget med 12,5 % de sidste 3 år. Region Hovedstaden har landets laveste pædagogandel på 54 % og antallet af pædagoger er steget med 0,43%.

Regeringen og KL har netop forhandlet om kommunernes økonomi i 2022, og i den aftale er der afsat 0,9 mia. til merudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud. Det er Dansk Erhverv meget tilfredse med, da organisationen længe har ønsket en garanti for, at private og selvejende aktører kan få dækket deres Covid-19 relaterede merudgifter. Det betones også i aftaleteksten, at private og offentlige aktører skal behandles på lige fod.

Markedsdirektør i Dansk Erhverv Betina Hagerup lover, at Dansk Erhverv vil holde grundigt øje med udmøntningen af aftalen:

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har kæmpet hårdt for at sikre, at private og selvejende aktører også får den kompensation, de er berettiget til. … Vi vil selvfølgelig holde grundigt øje med, at kommunerne lever op til aftalen, så vi ikke ender i en situation som sidste år, hvor alt for mange private og selvejende institutioner måtte kigge langt efter kompensation.”

Læs hele pressemeddelelsen HER

Regeringen har fornylig fremlagt et nyt uddannelsesudspil, som foreslår at placere 25 nye uddannelser rundt om i landet, bl.a. en ny pædagoguddannelse i Holbæk.

Regeringens udspil møder dog kritik fra blandt andre Danske Professionshøjskoler, Danske Studerendes Fællesråd og BUPL.

BUPL’s skepsis skyldes blandt andet, at finansieringen af den nye pædagoguddannelse muligvis skal findes via nedskæringer på de store pædagoguddannelser i Aarhus og København.

BUPL-formand Elisa Rimpler påpeger, at pædagoguddannelsen har været udsultet gennem en årrække, og at både søgningen og kvaliteten har lidt under uddannelsens lave taxametertilskud, altså det tilskud, uddannelserne får per studerende.

Læs hele artiklen på BUPLs hjemmeside.

Ribisgården er en af de institutioner i Gentofte Kommune, der har deltaget i et projekt om at gøre børnehavens børn mere energibevidste. Det kommunale projekt er udarbejdet af firmaet Viegand og Maagøe. Projektet havde ræven Agent Snif som maskot og sammen med den gik børnene på jagt efter spildt energi.

Hos Viegand og Maagøe haft man en arbejdsgruppe bestående af en pædagog, en nudgingekspert, kommunikationsfolk og energifaglige eksperter. Dette for at kampagnematerialet fik et pædagogisk afsæt, brugte nudgingbaserede principper og samtidigt har et solidt energifagligt grundlag. Se hele den spændende projektbeskrivelse og alle de tilhørende materialer HER

Ribisgården deler deres meget positive erfaringer med materialet i denne artikel på BUPLs hjemmeside, hvor de også fortæller hvordan, de har tilpasset materialet og aktiviteterne til deres børnegruppe.

Restriktionerne er blevet lempet, således at der i dagtilbud nu må afholdes “aktiviteter med et styringsmæssigt eller administrativt formål” igen. Det gælder personalemøder, forældrebestyrelsesmøder, forældremøder og forældresamtaler, det understreges dog, at der stadig er anbefalinger om at holde god afstand, ekstra hygiejne mv.

Gentofte Kommune præciserer dog

Det skal fortsat vurderes, i hvor høj grad temaet for den pågældende aktivitet kræver fysisk fremmøde. Gentofte Kommune opfordrer til, at det altid overvejes, om et digitalt møde, et hybridmøde, hvor nogle deltager fysisk og andre digitalt, eller et udendørs arrangement, kan give mening ift. aktivitetens indhold.

Og for de sociale aktiviteter…

Inden for stuen kan man nu godt afholde arrangementer såsom fælles morgenmad, trivselsarrangementer og kolonier. De bør afholdes inden for stuen eller en tilsvarende gruppeinddeling og uden kontakt på tværs af disse. Test, god hygiejne, afstand mv. gælder stadig.

Udendørs må man mere

Udendørs kan sociale arrangementer i daginstitutioner godt være på tværs af de samme 2-3 stuer eller tilsvarende gruppeinddelinger. Der følger derudover snarest specifikke retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om afviklingen af arrangementer over flere dage med overnatning.

Den fulde ordlyd kan findes her: Retningslinjer og vejledninger | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Ledere i dagtilbud og kommunale medarbejdere på dagtilbudsområdet inviteres til webinar om børnefællesskaber 8. juni kl. 9.30-13.15. Det er arrangeret af KL og det koster 545 kr. ex. moms at deltage. Læs mere om programmet og find link til tilmelding HER

Programmet består af 3 oplæg:

Det første er ved Rasmus Landersø, der er forskningsleder i Rockwool Fonden og handler om den tidlige indsats.

Dernæst dagtilbudschef Anne Bust fra Horsens Kommune holder et oplæg om kommunens arbejde med at støtte om børnefællesskaber fra politisk beslutning til praksis.

Til sidst er det psykolog Inge Schou Larsen, der taler om stærke børnefællesskaber i dagtilbud – betydning, muligheder og udfordringer.

Så blev det igen tid til at afholde generalforsamling i Gentofte Børnevenner. Det blev atter i år med et minimalt fremmøde bestående af bestyrelsesformanden og direktøren pga. covid-19 situationen i Gentofte Kommune.

Årsberetning med historisk liste over alle vores institutioner

Til generalforsamlingen blev årsberetningen læst højt af bestyrelsesformand Bo Baltzersen. I anledning af Gentofte Børnevenners 75 års jubilæum er der i årsberetningen inkluderet en komplet liste over de 65 institutioner, som foreningen har været med til at starte gennem årene. Find årsberetningen HER 

Årsregnskab 2020

Årsregnskabet blev ligeledes godkendt og kan findes HER

Valg til Hovedbestyrelsen

Bo Baltzersen, Margit Stich og Kathrine Zaballos blev genvalgt og en ny suppleant, Nadia Ulendorf Thomsen, blev valgt ind. Derudover sidder følgende fortsat i bestyrelsen: Anja Godsk Petersen, Kasper Madsen, Vivi Fischer, Caroline Ellegaard og Anne Busk Ebbesen, der også er næstformand. Se et samlet referat af generalforsamlingen HER

17. maj overrakte afgående borgmester Hans Toft borgmesterkæden og -posten til Michael Fenger. Gentofte Børnevenner retter en stor og varm tak til Hans Toft. Han har altid vist et stort engagement i Gentofte Børnevenner og sagt ja til at deltage i vores mange arrangementer, senest på Børnenes Grundlovsdag i 2018.

I samme åndedrag byder vi velkommen til den nye borgmester, Michael Fenger, som vi allerede har et rigtig godt og tillidsfuldt samarbejde med via hans formandskab i børneudvalget.

Vi håber, at vi kan fortsætte det gode samarbejde og styrke den gensidige tillid. Sammen er vi stærkere og kan gøre en større forskel for børn og personer med særlige udfordringer i Gentofte Kommune – uanset hvilken type institution, man vælger.

foto fra canva.com

BUPL fortæller i en artikel, at der er så lav ledighed blandt pædagoger, at det reelt allerede må betegnes som pædagogmangel. Og helt slemt bliver det om 10 år, hvor de vurderer, at der vil komme til at mangle op til 14.000 ekstra pædagoger.

Politiken har lavet en rundspørge for at undersøge, om der er pædagoger nok til at opfylde de nye krav om minimumsnormeringer. I hovedstadsområdet forlyder det, at man ofte er nødt til ansætte pædagogmedhjælpere og således ikke kan opfylde kravene til andelen af uddannet personalet.

Og her hos Gentofte Børnevenners institutioner, giver flere af lederne også udtryk for, hvor svært det er at skaffe uddannet personale.