Der er en vigtig opdatering vedrørende rejser og karantæne: Rejser du udenfor Norge, Tyskland og Island eller til storbyer med over 750.000 indbyggere i disse lande, bør du gå i 14 dages karantæne, når du kommer hjem. Er de 14 dage uden for din ferie, så er det uden løn.

Gentofte Kommune skriver:

“Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige-rejser frem til 31. august i alle lande undtagen Norge, Tyskland og Island, som det igen er muligt at besøge fra d. 15. juni. De fraråder samtidigt alle rejser til storbyer med mere end 750.000 i alle lande. I Gentofte Kommune opfordrer vi kraftigt til, at alle ansatte følger Udenrigsministeriets anbefalinger og rejsevejledninger – ikke mindst for minimere enhver risiko for at bringe unødig smitte blandt kollegaer eller vores borgere.

Hvis du vælger ikke at følge anbefalingerne og rejsevejledningerne, skal du oplyse din leder om, at du planlægger eller har været på en sådan rejse, hvis den efterfølgende 14 dages karantæneperiode er længere end din resterende ferieperiode. De 14 dages karantæne gør sig gældende uanset ansættelsesområde og vil være uden løn.”

Lige før Store Bededag sendte vi en kort undersøgelse ud til ledere, mellemledere samt medarbejdere i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner.

71 medarbejdere har været besvaret medarbejderundersøgelsen og 14 ledere og mellemledere har besvaret ledelses-undersøgelsen. Vi er rigtig glade for så mange besvarelser – særligt fra medarbejderne, det sætter vi stor pris på. Vi vil gerne dele resultaterne med jer, ligesom vi også har valgt at dele dem med Børneudvalget i Gentofte Kommune samt dagtilbudschef Sanne Nielsen.

Overordnet set positive tilbagemeldinger

Tilbagemeldingerne er overordnet positive, hvilket blandt andet viser sig ved, at i alt ca. 90% af de adspurgte medarbejdere samt 100 % af de adspurgte ledere/mellemledere har oplevet stemningen omkring genåbningen som meget god/god, ligesom næsten 100 % af de adspurgte har oplevet, at deres genåbning er gået rimelig godt eller decideret har været en succes. Mange medarbejdere og ledelsen oplever samtidig, at der er styr på situationen, at der knokles, at de er motiverede dog samtidig med, at der man fortsat er afventende og håbefuld. Langt hovedparten af medarbejderne (75,71%) og samtlige ledere/mellemledere (100%) oplever desuden, at børnene er trygge og glade.

I kan se spørgsmål samt svar herunder:

Trivselsundersøgelsen – ledere og mellemledere

Trivselsundersøgelsen – personale

Se også BUPLS trivselsundersøgelse herunder

BUPL har lavet en trivselsundersøgelse om hvordan genåbningens første fase oplevedes for personale og ledelse i dagtilbud. Den viser bl.a. at

  • 76 pct. af pædagogerne er enige i, at normeringen er bedre i genåbningen end normalt, mens 12 pct. er uenige.
  • 44 pct. af pædagogerne er enige i, at der er bedre muligheder for pædagogisk arbejde med børnene i genåbningen end normalt, mens 36 pct. er uenige.
  • 60 pct. af pædagogerne synes, at genåbningen fungerer godt set fra børnenes perspektiv, mens 16 pct. synes, det fungerer dårligt.
  • 41 pct. af pædagogerne er enige i, at der er ressourcer nok til både at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer og lave pædagogisk arbejde med børnene, mens 44 pct. er uenige i, at der er ressourcer nok.

Se en opsummering af resultaterne HER.

 

Den 3. juni klokken 12-15 afholdtes en virtuel AULA KICK-OFF for dagtilbudsledere og pædagogiske superbrugere på Gentofte Rådhus. Ud over en generel introduktion til AULA og information om datasikkerhed i AULA holdt sociolog og forsker Maria Akselvoll et oplæg med titlen ”Det digitale forældresamarbejde – i forskellige forældres perspektiver.”

På trods af corona ser tidsplanen for AULA på dagtilbudsområdet ud til at holde, hvilket betyder at uddannelse for kontaktnetværk og en pædagogisk superbruger pr. dagtilbud finder sted i sensommeren.

Se videomaterialet om AULA HER

Slides fra Maria Akselvolls oplæg HER

Slides fra mødet HER

 

2019 har været et travlt år for Grøn Guide, der har afholdt et imponerende antal arrangementer med ca. 3.000 deltagere i alt. Arrangementerne er blevet til med Grøn Guide Karen Stevnbak Andersen i spidsen og med god hjælp fra mange frivillige. Fokus har været på bl.a. biodiversitet, grøn omstilling, klima og verdensmål. Læs Grøn Guides årsberetning HER.

Om foreningen Grøn Guide:

Foreningen Grøn Guide Gentofte blev stiftet i 2000. Foreningens formål er at rådgive, koordinere og oplyse borgere, foreninger, organisationer og virksomheder i Gentofte om natur- miljø- og ressourcespørgsmål samt at igangsætte aktiviteter, der kan virkeliggøre et bæredygtigt samfund lokalt i Gentofte.

Gentofte Børnevenner støtter også Grøn Guide

Gentofte Børnevenner har støttet foreningen fra starten for at styrke “miljøpædagogiske og grønne driftstiltag i skoler, børne- og ungdomsinstitutioner.” (citat fra Gentofte Børnevenners årsberetning 2000-2001)

Gentofte Børnevenner er en forening og foreninger lever af fællesskab. I anledning af foreningens 75års jubilæum vil vi gerne fejre fællesskabet ved at profilere vores ledere og bestyrelsesformænd, så vi alle kan lære hinanden endnu bedre at kende. Maria Elkjær er bestyrelsesformand i Solstrålen.

Kort om Solstrålen:

Solstrålen består af 2 afdelinger på Jægervangen og Tjørnestien. Det var oprindeligt to institutioner, der begge var oprettet af Gentofte Børnevenner i samarbejde med Gentofte Kommune, der opførte bygningerne: Jægervangens Vuggestue fra 1988 og Børnehaven Tjørnegården fra 1967. Begge institutioner blev omdannet til integrerede institutioner i 1989. Sammenlagt i 2004, og optræder som Solstrålen Nord og Syd i Gentofte Børnevenners årsberetninger fra 2006 og fremefter.

Hvilken børnebog skal alle børn have læst højt – efter din mening – og kan du sætte lidt ord på hvorfor?

Martin Strids “Da Lille Madsens hus blæste væk” er en fantastisk billedbog. Man føres ind i en lille by, der er kendetegnet ved sammenhold og det nære, hvor alle har deres roller, da de mister en beboer. Det synes jeg er vigtigt at vise vores børn ved eget eksempel og gennem bøgernes verden: Stå sammen – alle har en rolle der er vigtig. Den har også en fantasiverden, hvor et helt hus kan flyttes bare på grund af et enkelt nys. Tegningerne er på en gang enkle og fyldt med humoristiske detaljer for både børn og voksne. Så jeg synes der er garanti for god underholdning og sagligt indhold.

Hvad var en af dine yndlingslege, da du selv var i børnehavealderen og hvor var det bedst at lege?

Det bedste var at lege udenfor på legepladsen i børnehaven – som dengang syntes markant større end den egentlig er. Vandkamp om sommeren hvor de voksne “skød” efter os med have slangen og alle vi børn løb rundt hvinende mellem hinanden i fryd og spænding over at blive ramt af det iskolde vand en lun sommerdag.

Kan du sætte lidt ord på, hvorfor du valgte at blive bestyrelsesformand i din institution?

Jeg valgte at blive bestyrelsesformand af to årsager – jeg så et behov og en mulighed. For mig var det en mulighed for at bidrage til at Solstrålen fortsætter som hidtil ved at være den institution, jeg sætter så utrolig stor pris på, er en del af vores børns hverdag. Jeg tror, det er essentielt for den moderne families trivsel at føle sig tryg og i gode hænder, når man afleverer sine børn. Det gør vi, når vi ser hvor meget de lærer og udvikler sig i trygge omgivelser ved hjælp af omsorgsfulde voksne med en stærk pædagogisk tilgang. Det er kun muligt, hvis vi som forældre støtter op omkring institutionen. Det er netop i det gode samarbejde og opbakning behovet for arbejdet i bestyrelsen opstår og derfor ville jeg gerne være en del af det.

Hvad har været den bedste oplevelse indtil nu i arbejdet som bestyrelsesformand i din institution?

Der er mange. Men som samlet oplevelse er det den periode, hvor vi ikke havde nogen leder, en konstitueret leder trådte til og en ny fast leder blev ansat – midt i en Covid-19 krise. Det jeg har oplevet undervejs er en vilje til at få tingene til at lykkes, hvor der samtidig udvikles faglige kompetencer og et godt samarbejde på tværs af institutioner og Gentofte Børnevenner. Det bekræfter for mig, at Solstrålen har et godt fundament, vi kan være stolte af og jeg glæder mig til at være en del af det også fremover.

Hvad har overrasket dig mest ved arbejdet som bestyrelsesformand i din institution?

Det har overrasket mig hvor godt et netværk vi som selvejende institution har. Samtidig også hvor vigtigt det netværk er i mange sammenhænge.

Kan du fortælle lidt om, hvad du ser som den vigtigste opgave lige nu for dig som bestyrelsesformand?

Den vigtigste opgave for mig lige nu er fortsat at understøtte Solstrålen ved at bidrage til rammen for den gode arbejdsplads og det gode børne liv anno 2020.

Hvad har været din største udfordring i coronakrisen som bestyrelsesformand?

Den største udfordring har været at sikre en god introduktion/on-boarding af en ny leder, der startede i april midt i nedlukningen. Coronakrisen har været en stor mundfuld for erfarne ledere, så som ny leder kan man kun forestille sig de kræfter, det kræver. Heldigvis har vi haft et godt netværk at støtte os op ad og jeg synes, det er imponerende det stykke arbejde, der er blevet gjort, for at give vores børn en god hverdag under krisen.

Var det et bevidst valg, at du søgte ind i en selvejende institution? Og er der nogen fordele eller ulemper ved det selvejende, som du vil dele med os?

Det var ikke et bevidst valg at søge ind i en selvejende institution i sin tid. Fordelen ved den selvejende struktur er, at vi i nogen grad kan sætte præg på fokus og profil for institutionen. Jeg ved, det for mange forældre er vigtigt at kunne vælge netop den institution, de synes understøtter deres værdier, deres barns trivsel og forestilling om det gode børne liv. Vi er forskellige og derfor er det for mig vigtigt, der er et forskelligartet udbud af daginstitutioner, som understøtter det behov.

Hvad betyder det for dig i dit hverv som bestyrelsesformand, at institutionen er medlem af Gentofte Børnevenner?

Det betyder utrolig meget. Jeg har altid kunnet mærke Gentofte Børnevenners opbakning omkring børnene og institutionerne – alt fra udbud af motorik hold, støtte til at finde en konstitueret leder, samarbejde med kommunen, opbygning af netværk i forbindelse med rekruttering osv. Der er til dags dato ikke noget Gentofte Børnevenner har sagt nej til at kunne være behjælpelige med. Som organisation værdsætter jeg samtidig den repræsentation, vi har samlet via Gentofte Børnevenner, da jeg mener det forenkler kommunikationen mellem de selvejende institutioner og kommunen og gør den mere frugtbar.

Hvad håber du vil lykkedes for din institution inden for det næste år?

Jeg ved, vi ser hen imod et år, hvor den Styrkede Læreplan for alvor er en integreret del af hverdagen i Solstrålen – og det synes jeg bliver spændende både for medarbejdere, børn og forældre!

Corona-tiden har betydet, at vi har måttet ændre på rutinerne i forhold til forældresamarbejdet i daginstitutionerne og vi har gjort os nye erfaringer. Det er en god ide at reflektere over de erfaringer nu, så man ved hvad der skal holdes fast i og hvad der skal ændres på, når rammebetingelserne og de sundhedsfaglige anbefalinger igen ændrer sig.

Hvordan du kan gøre det, kan du læse mere om i artiklen “Hvordan vi kommer videre med forældresamarbejdet efter coronatiden” HER.

Se også et optaget webinar med Kirsten Birk Lassen HER.

Slides fra webinaret kan hentes HER.

 

 

Gentofte Børnevenner var med, da Athenas havde inviteret til webinar med Imran Rashid med titlen “Chef, vi har nok brug for en humaniseringsstrategi”. Endnu engang et fantastisk oplæg fra Imran Rashid, hvor han talte om, hvordan vi får mere mærkbarhed ind i vores arbejdsliv, i vores familieliv, i vores relationer m.v. Han præsenterede data fra Google på, hvad der definerer en god medarbejder/len god leder/gode teams. Det der går igen alle steder er MÆRKBARHED! Coaching, kommunikation, empati og evnen til at være støttende, at skabe et inkluderende arbejdsmiljø og udvise interesse. Det at have et arbejde, der giver mening og har et formål!

Imran Rashid sluttede sit glimrende oplæg af med budskabet om, at mennesker hver dag skal:

  • gødes med mad, vand, varme sikkerhed og tryghed,
  • vandes med relationer og følelser og
  • lyses på med mening og fornuft.

Tusind tak, Imran Rashid!

“Ældreliv på tværs”  har lige holdt en hyggelig havefest i strålende solskin på Østerled. Der blev budt på solbærbowle og små poser med kiks og gensynsglæden var stor Østerleds beboere imellem.

“Ældreliv på tværs” er et præmieret aktivitetstilbud for Østerleds pensionerede beboere. De mødes normalt fire gange om ugen til håndarbejde, madlavning, musik m.m.

Gentofte Børnevenner er en forening og foreninger lever af fællesskab. I anledning af foreningens 75års jubilæum vil vi gerne fejre fællesskabet ved at profilere vores ledere og bestyrelsesformænd, så vi alle kan lære hinanden endnu bedre at kende. Helle Bejning Sørensen har sagt ja til at være med. Hun er leder i Helleruphøj.

Kort om Helleruphøj:

Helleruphøj er en fra 2015 sammenlagt institution, bestående af Phistergården, Maglehøj og Bregnehøj. Phistergården begyndte som en legestue ved Maglegårdsskolen i 1983, en forløber for fritidsordningerne som Gentofte børnevenner stod for indtil de alle blev kommunale i 1999. Phistergården blev dog allerede i 1992 omdannet til en børnehave. Maglehøj og Bregnehøj var oprindeligt en del af Frie Børnehaver og Fritidshjem, der desværre gik konkurs i maj 2015.

Hvilken børnebog skal alle børn have læst højt – efter din mening – og kan du sætte lidt ord på hvorfor?

Alle børn skal have læst højt af “Mustafas kiosk”, af Jakob Martin Strid, da den er sjov, leger med sproget, er lidt fræk, og så er det rim og remser som styrker børns sproglige udvikling. Til de lidt ældre (førskole-børnene) vil jeg klart anbefale “Villads fra Valby” af Anne Sofie Hammer, som er en rigtig god børnebog. Den omhandler hverdagssituationer med masser af krydderier. Og ellers er der alle klassikerne som Halfdan Rasmussens ABC, Pippi, Alfons Åberg og Emil fra Lønneberg.

Hvad var en af dine yndlingslege, da du selv var i børnehavealderen og hvor var det bedst at lege?

Min yndlingslege foregik altid udenfor og var bl.a. at lege butik og købmand, hvor vi solgte alle de fine sand- og mudderkager vi bagte. Det var klart bedst at lege, hvor de voksne ikke kunne se os og gerne i enten buskads og i skoven.

Kan du sætte lidt ord på, hvorfor du valgte at søge jobbet i din institution?

Jeg havde kigget efter nyt job flere steder og ville gerne arbejde i Gentofte kommune, da jeg synes det er en god børnekommune. Den første person jeg mødte i Helleruphøj, inden jeg søgte, var min søde souschef og da rundvisningen i institutionen var lige så positiv, var jeg ikke i tvivl om at jeg gerne ville arbejde her. Samtidig kunne jeg se, at der også var noget at arbejde med, omkring den måde som institutionen var organiseret på, for at kunne tilgodese arbejdet med den styrkede læreplan.

Hvad har været den bedste oplevelse indtil nu i arbejdet som leder af din institution?

Den bedste oplevelse har været den måde, jeg er blevet mødt på, af mine medarbejdere, børnene og forældrene. Alle har været søde og åbne, overfor de nye ideer jeg er kommet med. Der er en rigtig god arbejdsånd i Helleruphøj og både medarbejdere og forældre er interesseret i, at det skal være en god institution for børn at være i.

Hvad har overrasket dig mest ved arbejdet som leder i din institution?

Forholdsvis hurtigt efter min start, ændrede jeg en del ved organiseringen og strukturen i institutionen, for at kunne tilgodese arbejdet med den nye læreplan og evalueringskulturen. Det der overraskede mig mest, var den måde personalet tog imod de nye ændringer på. De har været åbne og klar på nye tiltag og der har ikke været nogen form for modstand i personalegruppen. En meget positiv overraskelse.

Kan du fortælle lidt om, hvad du ser som den vigtigste opgave lige nu for dig som leder?

Den vigtigste opgave lige nu, er sammen med min souschef, at styre os alle godt igennem Covid-19 krisen og de udfordringer der ligger i det for at alle, både børn, forældre og personale kan føle sig trygge?

Hvad har været din største udfordring i coronakrisen som leder?

Det har været alle de forandringer der konstant har ligget i at skulle organisere hverdagen.

Var det et bevidst valg, at du søgte ind i en selvejende institution? Og er der nogen fordele eller ulemper ved det selvejende, som du vil dele med os?

I første omgang kiggede jeg efter job i Gentofte kommune. Fordelen og ulempen ved at være leder af en selvejende institution synes jeg er de samme. At der ikke er en nærmeste leder udover forældrebestyrelsen, men samtidig synes jeg også det giver rigtig meget frihed til at lede. Jeg synes også at der er god hjælp at hente, både hos Gentofte børnevenner, i mit netværk og på forvaltningen.

Hvad betyder det for dig i dit arbejde som leder, at institutionen er medlem af Gentofte Børnevenner?

Der er flere tilbud som vi kan benytte os af i form af psykolog, motorik ordning mm. Derudover er der den støtte vi oplever at Gentofte børnevenner yder os som selvejende, både i forhold til bestyrelsesarbejdet, men også når der eks. skal udliciteres rengøring. Og så er der selvfølgelig alle de tilbud der er til vores familier igennem børnevennerne.

Hvad håber du vil lykkedes for din institution inden for det næste år?

Jeg håber først og fremmest at vi kommer tilbage til en normal hverdag efter Covid-19 og at vi kan genoptage arbejdet med den nye organisering, hvor vi kan øve os i vores evaluerings- og refleksionskultur på teammøderne i både vuggestue og børnehave. Det kræver en mere langsigtet og kontinuerlig periode, så personalet kan blive fortrolige med det nye.

Gentofte Børnevenner er en forening og foreninger lever af fællesskab. I anledning af foreningens 75 års jubilæum vil vi gerne fejre fællesskabet ved at profilere vores ledere og bestyrelsesformænd, så vi alle kan lære hinanden endnu bedre at kende. Carina Kaltoft har været så venlig at sige ja til at være den første profil. Hun er bestyrelsesformand i Fuglebakken.

Kort om Fuglebakken:

Fuglebakken blev i 2019 sammenlagt af Vuggestuen Fuglegården og Bakkegårdens Børnehave. Fuglegården blev oprettet af Gentofte Børnevenner i 1947 i et nedlagt spædbarnshjem. Lederen af spædbarnshjemmet ejede også huset og fortsatte som leder af vuggestuen i en årrække. Bakkegårdens Børnehave kom først med i Gentofte Børnevenner i 2015 i kølvandet på Frie Børnehavers konkurs.

Hvilken børnebog skal alle børn have læst højt – efter din mening – og kan du sætte lidt ord på hvorfor?

Det er et svært spørgsmål at svare på! Mange synes jeg. ’Axel elsker biler’, ’Av, det gør nas’ og ’Frk. Pingelpot’ af Marianne Iben Hansen, ligger meget højt på min liste. Sproget svinger på en helt særlig måde og stemningen og temaerne i bøgerne, kan alle børn relatere til. Jacob Martin Strids historier om ’Mimbo Jimbo’, ’Lille Frø’ og ’Den kæmpestore Pære’ er også på min top ti. Strid udfolder et eventyrligt, spændende og humoristisk univers, som for mig at se nærmest bør optræde på en kanoniseret liste over børnelitteratur.

Hvad var en af dine yndlingslege, da du selv var i børnehavealderen og hvor var det bedst at lege?

At lege med sine kammerater i puderummet uden de voksnes tilstedeværelse var på samme tid sjovt, spændende og lidt farligt. Det var klart der de fleste yndlingslege udfoldede sig.

Kan du sætte lidt ord på, hvorfor du valgte at blive bestyrelsesformand i din institution?

Jeg havde siddet i bestyrelsen i et par år som medlem. Jeg kendte opgaverne og rutinerne, og var samtidig engageret flere steder i institutionen. Jeg kendte godt til Gentofte Børnevenner og følte mig derfor tryg ved opgaven i vished om at der ville være masser af mulighed for sparring.

Hvad har været den bedste oplevelse indtil nu i arbejdet som bestyrelsesformand i din institution?

Faktisk har den sidste tid nok været den allermest spændende i min tid som formand. Der har været mange gode oplevelser i den forbindelse. Vi har stået overfor en stor udvikling i institutionen, som bl.a. har krævet, at vi som bestyrelse for en tid har været helt inde i maskinrummet, da vi har stået uden ledelse. At få lov at arbejde tæt sammen med ansatte, hjælpeledere, Gentofte Børnevenner, Spia har været så positivt og fint. Og at se det hele vokse og gro i både vuggestue og børnehave nu, er så bekræftende og positivt. Vi ser nu frem til at vores nye leder, Christina, tager stafetten, og at vi kan fortsætte det gode samarbejde sammen med hende fra midten af juni.

Hvad har overrasket dig mest ved arbejdet som bestyrelsesformand i din institution?

Det har overrasket mig, hvor stort et fællesskab man er en del af som bestyrelsesformand. Der er så mange kompetente mennesker at samarbejde med – og meget hjælp at hente. Både med samarbejdspartnere rundt om – GBV, Spia, kommunen, naboinstitutioner osv. Men også i bestyrelsen internt; der er så mange forskellige kompetencer at trække på og mange der ønsker at bidrage. Samtidig har bestyrelsesarbejdet givet mange relationer og tætte venskaber i privatlivet.

Kan du fortælle lidt om, hvad du ser som den vigtigste opgave lige nu for dig som bestyrelsesformand?

Lige nu er den allervigtigste opgave at sikre, at vi har det rette personale godt på plads i både børnehave og vuggestue. Vi har stået overfor lidt udskiftning og har fået nye, superdygtige medarbejdere ind i begge huse. Derudover skal vi have vores nye leder godt på plads. På det praktiske plan pågår et større tagrenoveringsprojekt i vuggestuen; men det holder næstformand Peter og fyrtårn Johanne på fineste vis styr på. Sidst men ikke mindst arbejder vi for at få godt styr på vores økonomi. Det kræver både kreative løsninger og velvilje, men vi er fulde af fortrøstning i den sammenhæng.

Hvad har været din største udfordring i coronakrisen som bestyrelsesformand?

Den største udfordring har været, at vi stod uden ledelse lige som coronakrisen startede. Vi har hele vejen igennem fået meget, meget god hjælp fra Ulla fra Ribisgården, som har hjulpet til som hjælpeleder. Ikke desto mindre har det krævet en del mere bestyrelsesinvolvering end vanligt, at få det hele til at spille. Dels at rekruttere nye, dygtige medarbejdere midt i krisen, at håndtere hverdagspraktiske ting som godkendelse af regninger, indkøbsordninger mv. og Ikke mindst at få styr på alle de praktiske detaljer, da institutionen skulle genåbne efter coronanedlukning. Vi føler os meget heldige at have dygtige, engagerede og dedikerede medarbejdere, der har knoklet på alle tidspunkter af døgnet for at få det hele til at spille.

Var det et bevidst valg, at du søgte ind i en selvejende institution? Og er der nogen fordele eller ulemper ved det selvejende, som du vil dele med os?

Egentlig var det ikke et bevidst valg. Vores institutionsliv startede i en stor kommunal institution. Vi måtte hurtigt erkende, at det ikke var lykken for vores familie. Nu ser jeg det som en stor fordel at være i en selvejende institution. Jeg ser en sammenhængskraft på tværs af de selvejende i Gentofte – et slags ”vi” – godt hjulpet på vej af Gentofte Børnevenner. Samtidig ser jeg positivt på mulighederne for at skabe netop den institution vi ønsker os.

Hvad betyder det for dig i dit hverv som bestyrelsesformand, at institutionen er medlem af Gentofte Børnevenner?

Gentofte børnevenner har i hele min periode som bestyrelsesmedlem- og formand spillet en vigtig rolle. Tidligere sad jeg i institutionsrådet og lærte den vej organisationen godt at kende. Som formand er jeg ofte i kontakt med Sabina, som bidrager med viden og sparring i mange sammenhænge. Gennem GBV henter vi endvidere meget hjælp hos samarbejdspartnere som Spia, i psykologordningen, hos CCC mv. Jeg oplever en stor tryghed og hjælpsomhed i organisationen, som jeg ikke ville have kunnet være foruden. Privat har jeg benyttet mig af flere af GBV’s tilbud til børn og familier; motorik, fastelavnsarrangementer, årsmøder, plantedag mv. Fremadrettet ønsker jeg mig, at vi som institution vil komme til at gøre mere brug af de forskellige tilbud GBV har for børnene.

Hvad håber du vil lykkedes for din institution inden for det næste år?

Jeg håber, at vi lykkes med at indsluse vores nye medarbejdere og leder på allerbedste vis. Derudover håber jeg på, at indsatsen for at fuldende sammenlægning og derved skabe større sammenhængskraft mellem vores vuggestueafdeling og børnehaven kommer til at vise sig og bidrage til et endnu bedre børneliv for alle børn i Fuglebakken.