Kom til forårets bestyrelseskursus og få styr på, hvad det vil sige at være med i en bestyrelse i en af vores selvejende institutioner. Her får man desuden en forståelse af, hvad Gentofte Børnevenner er for en organisation, og hvad medlemskabet af Gentofte Børnevenner omfatter.
Vi introducerer desuden Gentofte Børnevenners arbejde, giver et kort oplæg om personalejura og økonomi, samt det ansvar og de opgaver, der er forbundet med at være i en bestyrelse. Herudover vil bestyrelsesmedlemmerne få en forståelse af, hvilken rolle forenings-udpegede medlemmer har ifht. resten af bestyrelsen.

Hvem er det for? Nye medlemmer af bestyrelsen, herunder forenings-udpegede medlemmer
Hvornår?  23. maj kl. 19-22

Tilmelding senest 22. maj 

Kun 20 pct. af danske børn går i en privat eller selvejende daginstitution. I Norge gælder det for knap 50 pct. og i Nacka Kommune i Sverige, hvor man har indført en høj grad af valgfrihed for forældrene, ligger andelen også på 50 pct. Samtidigt er forældretilfredsheden i alle de skandinaviske lande højere i de private og selvejende institutioner end i de kommunale institutioner. Det viser en ny CEPOS-analyse.

I Gentofte Kommune går næsten 50 % af børnene i en selvejende daginstitution. Denne særstatus skyldes bl.a. at de selvejende institutioner er samlet i en lokal forening som Gentofte Børnevenner, og det sikrer samtidigt at borgerne har et bredt tilbud af både store og små daginstitutioner at vælge imellem.

Tilbud til alle ansatte i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner: Kom og vær med til en times low impact motion med sansemotorisk stimulation og elementer af Pilates og Eutoni. Du får styrket dine muskler, kondition og lærer øvelser til at finde ro og fordybelse. Samtidigt med at du kommer i bedre form, vil du også opleve en øget bevægelsesfrihed og få faglig inspiration til dit daglige arbejde med børnene.

Medbring en yogamåtte, en lille pude (og gerne en god kollega)

Praktiske oplysninger:

Pris: 430 kr. inkl. moms for 12 gange

Tid: Onsdag kl. 17.30-18.30

Dato: 20/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 10/4, 24/4, 1/5, 8/5, 15/5

Instruktør: Paula Martinez

Sted: Ludika, 1. salen på Smakkegårdsvej 71, Gentofte

Deltagere: Min. 5 og maks. 15. Hvis der kommer færre end 5 tilmeldinger, bliver holdet desværre aflyst.

TILMELDING SENEST 17/2

 

 

Endnu en gang får Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner muligheden for at få sammensat et motorik-forløb med motorikekspert Paula Martinez, der booster de pædagogiske kompetencer indenfor krop og bevægelsesområdet. På baggrund af evalueringen fra deltagerne i den første kampagne sætter vi nu en revideret udgave af Bevæg dig og lær-kampagnen i gang.

Vi fortsætter med at lægge fokus på både teori og praksis, og i den nye udgave tager vi også hånd om, hvordan I kan afstemme forventningerne til hinanden i pædagog-rollen og hvordan I kan arbejde sammen om at gøre bevægelse til en naturlig del af institutionens hverdag.

Indhold i forløbet:

• Der vil være faglige oplæg om børns motoriske udvikling og læring, herunder også skriftligt materiale
• Sessioner med både praktisk og teoretisk viden om motorik og indlæring, der kan understøtte pædagogikken
• Mulighed for at drøfte cases og indsatsen generelt
• Inspiration til organisering og implementering af bevidst bevægelse i hverdagen

Målet med kampagnen er:

• At styrke glæden ved bevægelse hos institutionens børn, så de også som voksne har gode bevægelsesvaner
• At personalet i institutionen får højnet sin viden om børns motoriske og sansemotoriske udvikling og dens betydning for barnets hverdag
• At personalet i institutionen får flere ideer til, hvordan bevægelse kan blive en naturlig del af institutionens hverdag og får prøvet nogle principper for bevægelse af i institutionen
• At personalet får redskaber til i højere grad at blive i stand til at styrke og stimulere børns fornemmelse af kroppen, så de udvikler krops- og livsduelighed

Praktisk information:

Der er plads til 1 institution fra februar til juni.

I kan kun tilmelde jeres institution én gang – har I allerede deltaget en gang, kan I ikke deltage igen. Der vil blive oprettet en venteliste.

I får 3 timer hver uge i 2 måneder. Vi mødes hver tirsdag. Der kan desværre ikke byttes rundt på dagene. Der er ikke erstatning for den missede dag,  hvis I selv aflyser mindre end 24 timer før. Desuden skal det aftalte tidsrum overholdes, kommer vi senere i gang end aftalt, bliver dagens besøg bare det kortere.

PRIS: 1100 kr. (inkl. Moms)– vi sender en faktura efter tilmeldingsfristen, så I burde ikke have nogen vanskeligheder ved tilmelding.

 

Vi glæder os til at se ledere, personale og bestyrelsesmedlemmer lørdag d. 30. marts 2019 på Schæffergården.

DAGSPROGRAM

Kl. 12.30-13.00: Indskrivning
Kl. 13.00-13.15: Velkomst ved Hovedbestyrelsen.

Der vil være sunde snacks og vand på alle bordene i løbet af dagen.

Kl. 13.15-14.15: Oplæg ved Stefan Hermann, rektor for Københavns Professionshøjskole, der bl.a. rummer pædagoguddannelsen. Hermann er en aktiv debattør og har desuden udgivet flere bøger om uddannelsespolitiske, pædagogiske og sociologiske emner.

Kl. 14.15-14.45: Pause med små sandwicher, frugt, kaffe og te

Kl. 14.45-16.15: Børn og den sunde digitalisering v. Imran Rashid. Et foredrag om en af de største bekymringer for forældre i nutidens digitale liv. Er skærme farlige for børns hjerner? Hvad er de vigtigste egenskaber, børn bør lære i hjemmet, hvis de skal kunne lære at styre deres hjernes trang til dopamin? Imran Rashid er læge og forfatter til bogen SLUK

Kl. 16.15-16.45: Pause med kage, frugt, kaffe og te

Kl. 16.45-18.15: Hvad kan musik gøre for vuggestue- og børnehavebørn? v. Rasmus Kærså. Og hvordan kan pædagogerne understøtte børnenes musikalitet og inspirere til rytme og fantasi. Rasmus Kærså er kendt fra Moonjam og Danseorkesteret og har mange års erfaring med undervisning i rytmik

Kl. 18.15-18.30: Afrunding ved Hovedbestyrelsen

AFTENPROGRAM

Kl. 18.30-19.00: Velkomstdrinks

Kl. 19.00-20.30: Forret og hovedret, vin ad libitum

Kl. 20.30-21.15: Underholdning ved standup-komiker Christian Fuhlendorff

Kl. 21.15-21.45: Dessert, kaffe, te

Kl. 21.45-00.00: Chokolade til kaffen, herefter åbner baren

PRIS: kr. 500 (hel dag), 250 (dag) ex. moms. Vi sender en faktura efter konferencen. De institutioner, der tilmelder flere end 4
deltagere, får 50% rabat på alle deltagere ud over 4.

ÅRSKONFERENCEN ER UDSOLGT

 

Gentofte Børnevenner har i samarbejde med Ida Danneschiold-Samsøe, Mette Have Sørensen samt Morten Boas stiftet Huset for Inklusion.

“Med Huset for inklusion ønsker Gentofte Børnevenner at skabe grobund for udvikling af nye evidensbaserede tilgange til at arbejde inkluderende samt at understøtte faglig udveksling omkring inkluderende tiltag institutionerne i mellem”, siger direktør for Gentofte Børnevenner Sabina Holm Larsen.

Læs mere på hjemmesiden: www.husetforinklusion.dk

Der er et kæmpe uudnyttet potentiale i de udfordrede børn. Det skylder vi vores børn og samfundet at få rettet op på. Det kan godt lade sig gøre med den rette indsats”, siger vores samarbejdspartner Ida Danneskiold-Samsøe. Læs hendes kronik i Information idag: https://www.information.dk/…/12/goer-boern-autisme-outsidere.

Lige inden jul sendte vi en julehilsen ud til alle vores medlemmer, der samtidigt var en gennemgang af året der gik hos Gentofte Børnevenner. Klik her for at læse brevet: Tak for 2018

 

Akrobatik er en fantastisk fælles aktivitet, som udfordrer motorikken hos både store og små. Samtidigt styrker øvelserne relationen ml. barn og voksen og giver god kropslig selvtillid.

I hver time skal der bruges masser af energi: Vi skal prøve forskellige redskaber, lære samarbejdslege og bruge elementer af børneyoga.

Kom og vær med – det bliver sjovt og måske bliver I gode nok til cirkus?

Holdet er desværre ikke blevet oprettet pga. for få tilmeldte. Der er dog stadig pladser på Leg og bevægelse for de 4-6årige.

Deltagerantal: min. 12 og maks. 18 deltagere.

OBS! Familie-Akrobatik er fortrinsvis for medlemmer af Gentofte Børnevenner eller for børn, der går i en af Gentofte Børnevenners institutioner. Få et familiemedlemskab for 150 kr./år her: www.gbv.dk/bliv-medlem

Gentofte Børnevenner, Fie Illum og Paula Martinez tilbyder igen Leg og bevægelse for de 2-3årige og de 4-6årige børn. Forældrene er aktivt deltagende, når børnenes motorik skal udvikles gennem leg med små redskaber som bolde og ringe. Der skal også leges bevægelseslege og stopdans m.m. Det bliver sjovt!

HOLD 1 – for de 2-3årige børn UDSOLGT

Pris: 215 kr. inkl. moms for 8 gange for 1 barn og 1 forælder

Datoer: 27/1, 3/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3,7/4

Tidspunkt: kl. 10-10.50

HOLD 2 – for de 4-6årige børn

Pris: 215 kr. inkl. moms for 8 gange for 1 barn og 1 forælder

Datoer: 27/1, 3/2, 3/3, 10/3, 17/3, 24/3, 31/3,7/4

Tidspunkt: kl. 10.50-11.40

Sted: Konferencesalen hos Gentofte Børnevenner på Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte.

Instruktører: Fie Illum og Paula Martinez

OBS! Leg og bevægelse er fortrinsvis for medlemmer af Gentofte Børnevenner eller for børn, der går i en af Gentofte Børnevenners institutioner. Få et familie-medlemskab for 150 kr./år her: www.gbv.dk/bliv-medlem Når I støtter os, støtter I vores arbejde for de selvejende institutioner i Gentofte.

Lær alt, hvad I skal bruge for at kunne udføre bestyrelsens lovpligtige arbejde med de pædagogiske læreplaner.

Her kan du finde PowerPoints fra workshoppen: Gentofte Børnevenner d. 24. januar 2019 

En god pædagogisk læreplan kan føre til børn i trivsel
Bestyrelsen har med loven om stærkere dagtilbud fået til opgave at være med til at udarbejde, evaluere og følge op på de pædagogiske læreplaner. Jo bedre bestyrelsen er til at have nysgerrighed og opmærksomhed rettet mod arbejdet med den pædagogiske læreplan, jo bedre understøtter man personalet i, hvad det er man vil med den pædagogiske praksis. På den måde er bestyrelsen i endnu højere grad med at formulere og kommunikere, hvad man vil med børnene, og hvilke krav man stiller til kvaliteten i dagtilbuddet og til børnenes trivsel.

Hvad skal vi lave på workshoppen?
De 6 læreplanstemaer og det pædagogiske grundlag præsenteres. Dernæst gennemgår vi hvad bestyrelsens opgave er i forhold til institutionens pædagogiske læreplan og hvordan bestyrelsen kan være med til at udarbejde, evaluere og følge op på det pædagogiske arbejde. Ligeledes sætter vi fokus på hvordan det pædagogiske udviklingsarbejde kobles med det organisatoriske arbejde. Hvad vil den selvejende daginstitution med det fællesskab og de børn, man hver dag har ansvaret for.
Da arbejdet med den pædagogiske læreplan er nyt, ser vi ligeledes på hvordan bestyrelsen kan være med til at støtte implementeringen og udviklingen af institutionens læreplan.

På workshoppen udarbejder hver bestyrelse derfor et arbejdsprogram for 2019, som markerer:

• Hvornår og hvordan bestyrelsen vil følge arbejdet med den pædagogiske læreplan
• Hvad bestyrelsen ellers skal og vil sætte fokus på i 2019
• Hvad bestyrelsen vil evaluere sig selv på med udgangen af 2019 og dermed hvilke resultater bestyrelsen vil opnå i løbet af året

Workshoppen ledes af Kirsten Birk Olsen fra Følgeskabet.

Praktiske detaljer
Hvornår? Torsdag d. 24. januar kl. 19-22
Hvor? Gentofte Børnevenner, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte
Hvem? Forældrerepræsentanter, ledere, souschefer og medarbejderrepræsentanter.
OBS! Da bestyrelsen på workshoppen skal arbejde med et arbejdsprogram for 2019 er det vigtigt, at lederen og minimum 2 – 3 fra bestyrelsen deltager.
Hvordan? Tilmelding senest 17. januar sker via linket herunder