Ingen rekrutteringskrise her

Velfærdssamfundets undergang på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft og ”varme hænder” er hermed aflyst. I hvert fald på bostedet Østerled i Charlottenlund. Her bor 29 voksne med varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, der har brug for støtte og hjælp døgnet rundt. Det er samtidigt arbejdsplads for omkring 60 personer inklusive vikarer.

Det fleksible arbejdsliv er indført her

På Østerled har man de seneste år indført en række tiltag for at styrke arbejdsglæden og dermed bedre kunne fastholde medarbejderne:

  • Indflydelse på egen vagtplan, hvor der tages hensyn til træningsdage, hentning af børn o. lign.
  • Mulighed for at længere arbejdsdage i weekenderne, så man derved skal arbejde færre weekender. Dette afprøves også i hverdagene.
  • Frivillighedsprincippet gælder i forhold til jul, påske og nytår, og hvis det ikke får arbejdsplanen til at gå op, så er der rammer for, hvordan vagterne fordeles så retfærdigt som muligt.
  • Flextimer, man selv placerer, som skal bruges fordybelse og dokumentation eller ture med beboerne.
  • Man vælger selv, hvor mange timer, man vil ansættes til.
  • Der er desuden gode muligheder for uddannelse og kurser.

97% af medarbejderne vil anbefale Østerled som arbejdsplads

Det viser den seneste APV, gennemført af Place To Work, som også tilbyder en certificering, som Østerled kan bruge på deres hjemmeside og kommende jobopslag. APV’en viste også, at medarbejderne sætter stor pris på kerneopgaven – arbejdet med Østerleds beboere – og de meningsfulde opgaver, der er i arbejdet med at støtte og hjælpe beboerne til at udnytte deres fulde potentiale. Souschef på Østerled, Anja Godsk Petersen, siger, ”det fællesskab og den kultur, der gennemsyrer Østerled, gør at vi rent faktisk får så fin en score på rigtig mange parametre. Der hvor vi ikke scorer så højt, er vi også nysgerrige og modige nok til at dykke ned i det, og vi scorer blandt andet også 100% i, at medarbejderne føler, at det er okay at fejle – vi lærer af det, og gør det bedre næste gang.”

Rekrutteringssucces

De meget tilfredse medarbejdere deler det gode budskab om et meningsfyldt og fleksibelt arbejdsmiljø, så Østerled får uopfordrede ansøgninger, både som fastansatte og vikarer for. En luksus i en tid med generel mangel på bl.a. pædagoger. ”Vi er meget bevidste om, at det hurtigt kan ændre sig, og derfor også supernysgerrige og prøver at være modige og afprøver noget vi ikke plejer at gøre,” afslutter souschef Anja Godsk Petersen.