Æblegården til salg

Efter 92 år som børnehave lukker Æblegårdens børnehave på Baunegårdsvej til august 2024. Børnehaven er en af de 5 institutioner, der desværre blev udpeget til lukning af Gentofte Kommune sidste år. Derfor har Gentofte Børnevenner sat det fine gamle hus fra 1913 til salg: Baunegårdsvej 82, 2900 Hellerup | Ejendomsmægler Bjørn & Byskov (bjornbyskov.dk)

”Vid, hvad De gør med Deres Barn”

For 92 år siden flyttede Fru Vilma Sveistrup sin ganske lille privatskole og private børnehave til Baunegårdsvej 82. Hendes skole og børnehave havde siden 1924 ligget på Strandvejen 215, og blev drevet efter Montessori-principperne, som hun var uddannet i. Disse principper betød, at der var lagt stor vægt på at styrke selvstændighed og virkekraft hos børnene, især set i forhold til datidens normer. Der blev ikke bare modtaget børn i huset. Interesserede forældre kunne i 1942 gå til en møderække i huset om børns udvikling og om Montessori-pædagogik, med titlen: ”Vid, hvad De gør med Deres Barn.” Vi ved desværre ikke så meget om Vilma Sveistrup, men hun skriver sig ind i pædagogikkens historie, som en ildsjæl, der dels vælger at uddanne sig indenfor pædagogik og dels vælger at bruge sit liv til at drive en børnehave. At passe børn var noget, der hidtil var anset som noget, kvinder bare naturligt kunne, men bliver langsomt til en profession med faglige idealer.

Aflastning af kvarterets mødre i 1948

I efteråret 1948 overtog Gentofte Børnevenner driften af børnehaven og gav den navnet Æblegården, de første år som lejere og fra 1961 som ejere af huset. I begyndelsen fungerede den som en privat halvdagsbørnehave til aflastning af kvarterets mødre ”med mangelfuld hjælp i hjemmet.” Der var et hold børn fra kl. 9-13 og et andet hold fra kl. 14-17. Æblegården har gennem årene lagt rammer til mange menneskers arbejdsliv som ledere, pædagoger og medhjælpere, for ikke at glemme de mange, mange børn, der har klatret i træerne, fået deres første ven og leget i alle kroge. Den 31. juli lukkes der ned for børnehaven, og huset er klar til sit næste kapitel.