Mere fokus på de selvejendes vilkår

Gentofte Børnevenners direktør Sabina Holm Larsen og bestyrelsesformand Bo Baltzersen var i dag på besøg i Helleruphøj, en selvejende institution med 7 vuggestue og børnehavegrupper på Bregnegårdsvej i Hellerup.

Med på besøg var politisk konsulent Anders Nyberg Olesen fra Dansk Erhverv. Mødet var kommet i stand for at Anders kunne høre mere om vilkårene for selvejende institutioner, herunder hvilke vilkår, der har brug for mere fokus politisk.

I Helleruphøj viste leder Helle Bejning Sørensen og souschef Louise Munch Søes rundt i den store institution, der summede af hyggelig leg og aktiviteter. Helleruphøj er en meget velfungerende selvejende institution med en pædagogandel på 75 % og en meget høj forældretilfredshed.

Helle fortalte, at hun tidligere har arbejdet i kommunale institutioner, og ikke kunne forestille sig at vende tilbage. Den store fordel ved selvejet, ifølge hende, er metodefrihed i det pædagogiske arbejde, i rammerne for det gode arbejdsmiljø, mulighed for at lave forældreforeninger mv.

Der blev desuden talt om, at det er et stort ønske fra mange af Gentofte Børnevenners selvejende institutioner, at der kommer en reform af måden de pædagogiske tilsyn foregår på. Ligeledes at man fortsat sikrer og styrker de selvejendes råderum såvel som at der bliver lavet reelle sammenligninger for administrationsudgifter i hhv. det selvejende og det kommunale.