Nyt gratis materiale om børneperspektiver på leg i børnehaven

Spændende indsigter om børnehavebørns lege og muligheder for at lege i børnehaven. Hvilken rolle spiller hverdagens rutiner og input fra det pædagogiske personale for mulighederne for at lege godt og længe? Læs om det og meget mere i dette spændende og relevante materiale fra Danmarks Evalueringsinstitut:

Børneperspektiver på leg i børnehaven | EVA