Region Hovedstaden er den region, hvor der er ansat færrest pædagoger for de ekstra midler til sociale normeringer og minimumsnormeringer. Ifølge en artikel fra BUPL skyldes dette, at der er større mangel på pædagoger i hovedstadsområdet. BUPL vurderer, at det bl.a. skyldes, at mange pædagoger vælger at flytte væk fra byen for at bo bedre, når de selv får børn, da huspriserne i hovedstadsområdet er så høje. Derfor bør man se på lønningsniveauet, påpeger BUPL. Ligeledes nævnes indsatsen for at få uddannet flere meritpædagoger, som flere kommuner allerede er godt i gang med.

Region Nordjylland har landets højeste pædagogandel på 66 % og antallet af pædagoger er steget med 12,5 % de sidste 3 år. Region Hovedstaden har landets laveste pædagogandel på 54 % og antallet af pædagoger er steget med 0,43%.

Regeringen og KL har netop forhandlet om kommunernes økonomi i 2022, og i den aftale er der afsat 0,9 mia. til merudgifter til rengøring i kommunale og private velfærdstilbud. Det er Dansk Erhverv meget tilfredse med, da organisationen længe har ønsket en garanti for, at private og selvejende aktører kan få dækket deres Covid-19 relaterede merudgifter. Det betones også i aftaleteksten, at private og offentlige aktører skal behandles på lige fod.

Markedsdirektør i Dansk Erhverv Betina Hagerup lover, at Dansk Erhverv vil holde grundigt øje med udmøntningen af aftalen:

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har kæmpet hårdt for at sikre, at private og selvejende aktører også får den kompensation, de er berettiget til. … Vi vil selvfølgelig holde grundigt øje med, at kommunerne lever op til aftalen, så vi ikke ender i en situation som sidste år, hvor alt for mange private og selvejende institutioner måtte kigge langt efter kompensation.”

Læs hele pressemeddelelsen HER