Størst pædagogmangel i vores region

Region Hovedstaden er den region, hvor der er ansat færrest pædagoger for de ekstra midler til sociale normeringer og minimumsnormeringer. Ifølge en artikel fra BUPL skyldes dette, at der er større mangel på pædagoger i hovedstadsområdet. BUPL vurderer, at det bl.a. skyldes, at mange pædagoger vælger at flytte væk fra byen for at bo bedre, når de selv får børn, da huspriserne i hovedstadsområdet er så høje. Derfor bør man se på lønningsniveauet, påpeger BUPL. Ligeledes nævnes indsatsen for at få uddannet flere meritpædagoger, som flere kommuner allerede er godt i gang med.

Region Nordjylland har landets højeste pædagogandel på 66 % og antallet af pædagoger er steget med 12,5 % de sidste 3 år. Region Hovedstaden har landets laveste pædagogandel på 54 % og antallet af pædagoger er steget med 0,43%.