Ny rapport “Det gode børneliv – ifølge børnene” har grundigt undersøgt danske skolebørns trivsel fra 0. – 10. klasse. Den fortæller bl.a. at hvis børnene fik magten i landet, ville skolerne få et løft, skoledagen ville være kortere, og forventningspresset til børn og unge ville være mindre. Desuden dokumenteres det, at børn der har det godt hjemme, oftere har det godt andre steder også.  Undersøgelsen går i dybden med fem temaer: Familieliv, fritidsliv, skoleliv, legens rolle i børnelivet samt børns syn på fremtiden. Undersøgelsen er lavet af tænketanken Mandag Morgen og Lego Fonden. Læs hele den tankevækkende rapport her: Det-gode-boerneliv-ifoelge-boernene.pdf (mm.dk)

Mennesker med et udviklingshandicap har langt større risiko for at udvikle demens tidligt i livet end resten af befolkningen. For personer med Downs syndrom kan sygdommen fx opstå allerede i 40års-alderen, men på grund af det nedsatte funktionsniveau kan tegnene på demens være svære at få øje på. Det stiller store krav til det socialpædagogiske arbejde.

I denne podcast kan du blive klogere på hvad demens hos mennesker med udviklingshæmning er for en størrelse, og hvordan bostedet Østerled arbejder med dette. I podcasten deltager Østerleds leder Kit Rønholm, socialpædagog Nita Themsen også fra Østerled samt Lise Cronberg Salem, læge og neurolog tilknyttet Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet.

Find den her: Demens hos mennesker med udviklingshæmning (sl.dk)

27. august kunne Østerled holde sommerfest for beboere, pårørende og personale for første gang i umindelige tider. Teltet var blevet festligt pyntet af Ældreliv og der var dækket bord til hele 100 mennesker. Slagteren kom og stegte grise og alle havde glædet sig så meget. Efter middagen spillede bandet “Årets Band” en masse kendte sange og der blev danset igennem.

Børn skal ikke længere sendes hjem, når de er nær kontakt til en smittet.  Fremover er det kun den smittede selv, der skal gå i selvisolation. Børn som er nære kontakter anbefales i stedet at blive testet hurtigst muligt (kvik eller pcr), og derefter pcr-test på 4. og 6. dagen efter deres sidste nære kontakt til den smittede person. Børn under 3 år behøver ikke at blive testet. Det betyder at børnenes hverdag afbrydes meget mindre, da de kan blive i skole eller i daginstitution.

Sundhedsstyrelsen udsendte d. 6. september de nye retningslinjer for håndtering af smitte med COVID-19 hos børn og elever i grundskoler og i dagtilbud mv. Læs mere om retningslinjerne her: Børn skal ikke længere sendes hjem, når de er nær kontakt til en smittet – Sundhedsstyrelsen

Børn og voksne kan nu færdes meget tryggere på Skovvej ved den integrerede institution Børn & Miljø. Det skyldes, at der nu er parkering forbudt i dele af svinget, 40 km. zone og en hævet flade med indsnævring. Dette blev fejret med en festlig – og lærerig – event 10. juni 2021.

Her stod de ældste børn klar i små hold sammen med personalet fra 7.30-9.30. De tog imod de andre børn og deres forældre og fortalte hvordan og hvor de bør krydse vejen og hvor man ikke må parkere.

Ved eventen deltog repræsentanter fra Park og Vej, næstformanden fra forældrebestyrelsen, Børn & Miljøs leder Vivi Fischer og også borgmester Michael Fenger. Michael Fenger var som Børneudvalgets Formand medvirkende årsag til, at Børn & Miljø fik lavet trafikforbedringerne.

Ved eventen fik børnene uddelt poser med trafikspil og trafikmateriale, der primært var sponseret af Gentofte Børnevenner og Rådet for sikker Trafik. Forældrene blev trakteret med kaffe og croissanter to go.

En hjertestarter er netop blevet opsat på Dalgårdens facade. Dalgården ligger på Dalstrøget 150 i Dyssegård. Gentofte Børnevenner har været med til at sponsorere hjertestarteren. Det er organisationen  Hjerte Start Nu, der har stået for opsætning og indsamling af midler. Læs mere om dem her: Forside – Hjertestartnu  På deres hjemmeside kan man også finde et Danmarkskort over hjertestarternes placering rundt om i landet.

Elmegården søger en ny leder – er det noget for dig eller kender du en oplagt kandidat, så se jobopslaget her: VIL DU LEDE vores selvejende integreret institution i Charlottenlund? – Gentofte Kommune (hr-skyen.dk)

Om Elmegården

I Elmegården er der plads til 31 vuggestuebørn og 54 børnehavebørn. Vuggestuen og børnehaven er opdelt i hver sin afdeling, men bor i er ét fælles arkitekttegnet hus fra 1972. Institutionen ligger meget naturskønt i Charlottenlund – tæt på Forstbotanisk have og Bernstorff Slotspark.

Elmegårdens historie

Elmegården blev åbnet af Gentofte Børnevenner i 1972. Den begyndte som 4 institutioner i to huse: 2 vuggestuer og en heldagsbørnehave og en halvdagsbørnehave. I halvdagsbørnehaven var der 2 hold børn, der kom på skift af hinanden. De lave bygninger, som institutionen bor i nu, er opført af Gentofte Kommune, tegnet af professor K. P. Harboe. Elmegårdene havde i de første år en forpligtelse til at reservere et mindre antal pladser til børn af kommunalt ansatte. Halvdagsbørnehaven blev en heldagsbørnehave fra 1984. Elmegårdens børnehaver blev sammenlagt med Bøgegårdens børnehaver i 2016 og bliver til én integreret institution.  Bøgegården blev åbnet af Gentofte Børnevenner i 1979 i en nedlagt fødeklinik, i samme bygning havde der været en fritidsklub (fra 1940 og frem) og før det holdt dele af kommunens forvaltning til i samme bygninger, før rådhuset blev bygget. I forbindelse med sammenlægningen flyttede Bøgegården ud af den gamle fødeklinik og over i de lave bygninger fra 1972.

Alle kender de sørgelige fakta: Der mangler akut pædagoger især i hovedstadsområdet og der er lave optag på pædagoguddannelsen. Så hvorfra skal pædagogerne til minimumsnormeringerne komme? Der er dog grund til forsigtig optimisme, da nye tal viser, at de storkøbenhavnske kommuner, herunder Gentofte, er gået aktivt ind i kampen for at få flere pædagoger.

Københavns Professionshøjskole (KP) melder nemlig om rekordstort optag på uddannelsen til meritpædagog: Mens 112 personer begyndte på KP’s merituddannelse i 2020, er der i år hele 416 nye studerende. Størstedelen af de meritstuderende støttes økonomisk af en kommune.  I resten af landet er optaget dog langt lavere og det vurderes at skyldes, at det ikke er alle kommuner, der støtter de studerende økonomisk og på den måde arbejder på at forebygge pædagogmangelen. Herudover er der også enkelte steder for få studiepladser, så kvalificerede ansøgere må afvises.

Dekan for Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet på KP, Annegrete Juul, siger, at man ikke behøver bekymre sig om, at meritpædagogerne ikke bliver dygtige nok:

”Jeg tør godt lægge hovedet på blokken og sige, at det stigende antal merituddannede pædagoger ikke vil føre til et kvalitetsdyk,” siger hun og påpeger, at indholdet på merituddannelsen er det samme som på den ordinære uddannelse trods den kortere studietid. Læs mere om emnet i denne artikel fra BUPL: Store forskelle: Så mange meritpædagoger er på vej til din landsdel – BUPL

 

Gentofte Børnevenner byder fra 1. september velkommen til et nyt medlem: Den private skovbørnehave Den Blå Anemone. Det er vores første private institution og vores andet medlem uden for Gentofte Kommune. Skovbørnehaven holder til i Kristianssædeskoven på Lolland. Her er der en lille hytte med toiletter og køkken, en tipi, bålhus og et shelter, hvor de mindste sover til middag. Børnehaven åbnede i 2005.