Mere tryghed i trafikken hos Børn & Miljø

Børn og voksne kan nu færdes meget tryggere på Skovvej ved den integrerede institution Børn & Miljø. Det skyldes, at der nu er parkering forbudt i dele af svinget, 40 km. zone og en hævet flade med indsnævring. Dette blev fejret med en festlig – og lærerig – event 10. juni 2021.

Her stod de ældste børn klar i små hold sammen med personalet fra 7.30-9.30. De tog imod de andre børn og deres forældre og fortalte hvordan og hvor de bør krydse vejen og hvor man ikke må parkere.

Ved eventen deltog repræsentanter fra Park og Vej, næstformanden fra forældrebestyrelsen, Børn & Miljøs leder Vivi Fischer og også borgmester Michael Fenger. Michael Fenger var som Børneudvalgets Formand medvirkende årsag til, at Børn & Miljø fik lavet trafikforbedringerne.

Ved eventen fik børnene uddelt poser med trafikspil og trafikmateriale, der primært var sponseret af Gentofte Børnevenner og Rådet for sikker Trafik. Forældrene blev trakteret med kaffe og croissanter to go.