Hos Gentofte Børnevenner har vi siden sommer haft fornøjelsen af en ny kollega, Emma, der har været i praktik hos os med henblik på jobafklaring efter et længere sygdomsforløb. Praktikaftalen er kommet i stand gennem Gentofte Kommunes afdeling for Erhverv & Beskæftigelse.

Emma har assisteret vores vicevært, Ole Hoff Sonne, 2 x 3,5 time om ugen og hurtigt vist sig at være en kæmpe hjælp med alle de mange opgaver i forbindelse med Gentofte Børnevenners ejendomme og andre aktiviteter. Hun har på alle måder været et friskt pust på vores arbejdsplads, som alle her sætter stor pris på. Så da hendes forløb var overstået, indgik Gentofte Børnevenner en aftale med jobcenteret om en forlængelse, hvor vi betaler 4 timer ud af hendes samlede 7 timer om ugen.

Derfor har vi fået et fint diplom af kommunen med tak for samarbejdet (se fotoet) og fordi vi på den måde er med til at tage ansvar for beskæftigelsen. Det sætter Gentofte Børnevenner stor pris på, da det gode samarbejde med kommunen har meget høj prioritet for os og som vi også har en lang tradition for, da vi har samarbejdet med Gentofte Kommune siden 1945, hvor vi blev stiftet.

Der har været juletravlhed i Gentofte Børnevenners julerøde hus her på Smakkegårdsvej. To store paller med vin og chokoladeæsker har skullet deles ud af vores vicevært, Ole, sammen med virksomhedspraktikant, Emma. Bilen har været fyldt til bristepunktet med vin og chokolade og vi kan meddele, at nu er det hele afleveret ude i vores medlemsinstitutioner.

Det er en beskeden tak for det store engagement og det gode samarbejde, som Gentofte Børnevenner oplever med alle jer ude i institutionerne. Derfor er der sendt æsker med håndlavet chokolade fra Sv. Michelsen ud til alle personalestuerne, hvor vi håber de må forsøde juletiden.

Der er sendt vingaver ud til alle ledere, souschefer, afdelingsledere og bestyrelsesformænd, med tak for det store engagement i forbindelse med drift og udvikling af vores medlemsinstitutioner. Det gælder både den lønnede ledelse og den store frivillige indsats og medansvar fra bestyrelsesformændene.

Det større ledelsesrum og inddragelsen af frivillige fra civilsamfundet i ledelsen er et af særkenderne ved selvejet. Derfor valgte vi at forære et eksemplar af den nye bog ”Selveje selvsagt – En hjørnesten i det danske velfærdssamfund” til medlemmer af ledelsen og bestyrelsesformændene.

En rigtig glædelig jul ønskes I alle fra Gentofte Børnevenner.

16, 4 mia. kr. skønnes stress at koste de danske arbejdspladser, ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og for den enkelte kan betyde alt fra dårlig søvn, hjertebanken m.m. til, ved langvarig stress,  at betyde nedsat eller tabt arbejdsevne og øget risiko for flere alvorlige sygdomme. Ifølge Sundhedsstyrelsen er antallet af mennesker med en høj score på stress-scalaen steget med 8,5 % fra 2011-2021.

Så af både medmenneskelige og også økonomiske årsager giver det mening at arbejde seriøst med stresshåndtering på arbejdspladserne.

Stress kan forebygges

Den gode nyhed er, at arbejdsrelateret stress kan forebygges, men det kræver en systematisk indsats. Seniorforsker ved NFA, Jesper Kristiansen, har fire gode råd til at forebygge stress:

  • Tag temperaturen på det psykosociale arbejdsmiljø: Hvordan har medarbejderne det? Brug fx NFA’s spørgeskema, der kan findes her
  • Kortlæg arbejdspladsens særlige udfordringer, som giver stress. Inddrag medarbejderne i processen, det er dem, som mærker hvor ’skoen trykker’.
  • Planlæg i fællesskab de indsatser, som skal sættes i værk. Informer og kommuniker, så alle på arbejdspladsen er med på vognen.
  • Følg op på indsatserne. Virker de? Oplever medarbejderne, at der sker forbedringer? Eller skal indsatserne justeres?

De gode råd er opstillet på baggrund af en 2-årig løbende spørgeskemaundersøgelse fra NFA med mere end 50.000 deltagere på det danske arbejdsmarked.

1800 kr. ekstra om måneden inkl. pension for fuldtidsansatte pædagoger i det offentlige. Lønstigningen skulle gerne indtræde gradvist og begynde allerede fra 1. januar 2024, (eller med tilbagevirkende kraft, når overenskomsten er indgået) og så være endeligt indfaset i 2026. Trepartsaftalen er indgået ml. regeringen og arbejdsmarkedets parter, herunder Fagbevægelsens Hovedorganisation, som BUPL er med i.

Hvad betyder lønløftet i kroner og ører set over flere år?

BUPL har lavet flere regneeksempler, hvor lønstigningen ses samlet henover resten af ens arbejdsliv. Her kommer et par stykker, men alle deres eksempler kan ses her:

•    En 30-årig pædagog, der arbejder 37 timer om ugen frem til pædagogen er 69 år, vil få 839.000 kroner mere i bruttoløn som følge af trepartsaftalen.
Med en ugentlig arbejdstid på 30 timer vil pædagogen få 680.000 kroner mere.

•    En 50-årig pædagog med 37 timers arbejdsuge vil få 407.000 kroner mere i bruttoløn. 
Med en ugentlig arbejdstid på 30 timer, vil pædagogen få 330.000 kroner mere.

Det har også en positiv betydning for pensionsindbetalingen, det har BUPL regnet på her.

Flere erhverv får glæde af lønløftet

Lønløftet kommer også indenfor kriminalforsorgen og andre erhverv i velfærdsområdet, bl.a. social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, jordemødre og socialpædagoger. Dansk Erhverv skriver i deres pressemeddelelse:

Der er tale om en historisk aftale, som kan få direkte eller indirekte betydning for en række private og selvejende virksomheder, som løser opgaver indenfor de nævnte områder, herunder plejehjem, fritvalgsleverandører, sociale tilbud, privathospitaler, hospices og klinikker mv.