Sådan kan I forebygge stress på arbejdspladsen

16, 4 mia. kr. skønnes stress at koste de danske arbejdspladser, ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og for den enkelte kan betyde alt fra dårlig søvn, hjertebanken m.m. til, ved langvarig stress,  at betyde nedsat eller tabt arbejdsevne og øget risiko for flere alvorlige sygdomme. Ifølge Sundhedsstyrelsen er antallet af mennesker med en høj score på stress-scalaen steget med 8,5 % fra 2011-2021.

Så af både medmenneskelige og også økonomiske årsager giver det mening at arbejde seriøst med stresshåndtering på arbejdspladserne.

Stress kan forebygges

Den gode nyhed er, at arbejdsrelateret stress kan forebygges, men det kræver en systematisk indsats. Seniorforsker ved NFA, Jesper Kristiansen, har fire gode råd til at forebygge stress:

  • Tag temperaturen på det psykosociale arbejdsmiljø: Hvordan har medarbejderne det? Brug fx NFA’s spørgeskema, der kan findes her
  • Kortlæg arbejdspladsens særlige udfordringer, som giver stress. Inddrag medarbejderne i processen, det er dem, som mærker hvor ’skoen trykker’.
  • Planlæg i fællesskab de indsatser, som skal sættes i værk. Informer og kommuniker, så alle på arbejdspladsen er med på vognen.
  • Følg op på indsatserne. Virker de? Oplever medarbejderne, at der sker forbedringer? Eller skal indsatserne justeres?

De gode råd er opstillet på baggrund af en 2-årig løbende spørgeskemaundersøgelse fra NFA med mere end 50.000 deltagere på det danske arbejdsmarked.