Så er julegaverne kommet ud

Der har været juletravlhed i Gentofte Børnevenners julerøde hus her på Smakkegårdsvej. To store paller med vin og chokoladeæsker har skullet deles ud af vores vicevært, Ole, sammen med virksomhedspraktikant, Emma. Bilen har været fyldt til bristepunktet med vin og chokolade og vi kan meddele, at nu er det hele afleveret ude i vores medlemsinstitutioner.

Det er en beskeden tak for det store engagement og det gode samarbejde, som Gentofte Børnevenner oplever med alle jer ude i institutionerne. Derfor er der sendt æsker med håndlavet chokolade fra Sv. Michelsen ud til alle personalestuerne, hvor vi håber de må forsøde juletiden.

Der er sendt vingaver ud til alle ledere, souschefer, afdelingsledere og bestyrelsesformænd, med tak for det store engagement i forbindelse med drift og udvikling af vores medlemsinstitutioner. Det gælder både den lønnede ledelse og den store frivillige indsats og medansvar fra bestyrelsesformændene.

Det større ledelsesrum og inddragelsen af frivillige fra civilsamfundet i ledelsen er et af særkenderne ved selvejet. Derfor valgte vi at forære et eksemplar af den nye bog ”Selveje selvsagt – En hjørnesten i det danske velfærdssamfund” til medlemmer af ledelsen og bestyrelsesformændene.

En rigtig glædelig jul ønskes I alle fra Gentofte Børnevenner.