Sådan bliver lønløftet for pædagogerne

1800 kr. ekstra om måneden inkl. pension for fuldtidsansatte pædagoger i det offentlige. Lønstigningen skulle gerne indtræde gradvist og begynde allerede fra 1. januar 2024, (eller med tilbagevirkende kraft, når overenskomsten er indgået) og så være endeligt indfaset i 2026. Trepartsaftalen er indgået ml. regeringen og arbejdsmarkedets parter, herunder Fagbevægelsens Hovedorganisation, som BUPL er med i.

Hvad betyder lønløftet i kroner og ører set over flere år?

BUPL har lavet flere regneeksempler, hvor lønstigningen ses samlet henover resten af ens arbejdsliv. Her kommer et par stykker, men alle deres eksempler kan ses her:

•    En 30-årig pædagog, der arbejder 37 timer om ugen frem til pædagogen er 69 år, vil få 839.000 kroner mere i bruttoløn som følge af trepartsaftalen.
Med en ugentlig arbejdstid på 30 timer vil pædagogen få 680.000 kroner mere.

•    En 50-årig pædagog med 37 timers arbejdsuge vil få 407.000 kroner mere i bruttoløn. 
Med en ugentlig arbejdstid på 30 timer, vil pædagogen få 330.000 kroner mere.

Det har også en positiv betydning for pensionsindbetalingen, det har BUPL regnet på her.

Flere erhverv får glæde af lønløftet

Lønløftet kommer også indenfor kriminalforsorgen og andre erhverv i velfærdsområdet, bl.a. social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, jordemødre og socialpædagoger. Dansk Erhverv skriver i deres pressemeddelelse:

Der er tale om en historisk aftale, som kan få direkte eller indirekte betydning for en række private og selvejende virksomheder, som løser opgaver indenfor de nævnte områder, herunder plejehjem, fritvalgsleverandører, sociale tilbud, privathospitaler, hospices og klinikker mv.