“Det er hård kost og en kold klud i hovedet på 17.000 pædagogstuderende landet over, når de skal læse artikler i Berlingske om, at børnene ikke får de pædagoger, som de fortjener. Og der bliver draget paralleller mellem de triste sager om mistrivsel, der har været i fremme i medierne, og kvaliteten af de dimittender, som vi uddanner på professionshøjskolerne.”

Sådan skriver  Annegrete Juul, dekan for det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole og Sami Stephan Boutaiba, direktør for Pædagogik og Ledelse på Professionshøjskolen Absalon. De har et debatindlæg i Berlingske Tidende i dag d. 24/9, hvor de taler for en langsigtet investeringsplan for pædagoguddannelserne, så der er fokus på både at kunne fastholde og tiltrække studerende.

Læs indlægget her: https://www.kp.dk/om+os/nyheder+og+presse/kp+i+debatten/2019/09/paedagoguddannelsen+berlingske

Børns vilkår har i denne uge offentliggjort en rapporten “Tryg tilknytning i dagtilbud”, der viser, at hvert femte barn savner omsorg og trøst i institutionen. Dette stemmer desværre overens med, at mange pædagoger ofte føler, ifølge formand for BUPL Elisa Rimpler, at de står alene med alt for mange børn og dermed ikke kan yde den omsorg, de gerne ville. På den måde rammer rapporten ind i debatten om bedre normeringer.

“Hvis alle børn skal opbygge en tryg tilknytning til en voksen i dagtilbuddet, forudsætter det, at normeringerne bliver løftet”, lyder en hovedanbefaling fra rapporten.

En anden anbefaling er at styrke den pædagogiske faglighed ved at ’udvikle pædagoguddannelsen med en større vægtning af praktiske færdigheder og en styrket viden om udviklingspsykologi’.

»Vi skal have flere voksne i dagtilbuddene, og det er meget vigtigt, at det er nærværende voksne. Udover bedre normeringer skal vi derfor styrke rammerne om det pædagogiske arbejde,« siger direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl.

Læs en artikel om rapporten fra BUPL HER

Læs rapporten HER

Børneminister Pernille Rosenkrantz-Theil har også lige udtalt sig om minimumsnormeringer på BUPLs hjemmeside. Læs det HER