Torsdag d. 30. marts holdt friluftsinstitutionen Børn & Miljø på Skovvej i Gentofte en eventyrlig  forårsfest for børnene og deres familier i institutionen. Det var i anledning af forårets komme, af at kunne hejse Friluftsrådets blå/grønne spring-ud-i-naturen flag…og så en stor overraskelse, der skulle afsløres inden alle de hyggelige udendørs aktiviteter kunne begynde: Børn & Miljøs leder, Vivi Fischer, havde nemlig indstillet sin souschef Tine Tipsmark til den naturtematiske pædagogpris fra Novo Nordisk Fonden, og hun havde fået den!

Taler med velfortjent ros

Til festen var der særligt indbudte gæster: Borgmester Michael Fenger,  pædagogisk leder af Dagtilbud Michael Andersen, direktør for Gentofte Børnevenner Sabina Holm Larsen og Thomas Dyreborg Andersen fra Novo Nordisk Fonden. Borgmester Michael Fenger holdt en tale, hvor han fremhævede Børn & Miljøs kreative, engagerede tilgang til trivsel og læring i det fri. Herefter fik Thomas Dyreborg Andersen fra Novo Nordisk Fonden ordet og fortalte om Novo Nordisk Fondens begrundelser for at tildele pris til Tine Tipsmark. Prisen var ikke bare et diplom og pæne ord, men 50.000 kr. til Tine Tipsmark og 100.000 kr. til Børn & Miljø.

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris går til Tine Tipsmark!

Prisen tildeles engagerede og dygtige pædagoger, der i daginstitutioner giver børn positive oplevelser med natur, tal og teknologi. Tine Tipsmark er da også indstillet til prisen på baggrund af sit vedvarende og helt særligt engagerede arbejde med vuggestuebørnene i Børn & Miljø. I al slags vejr kommer børnene på eventyr med Tine. Sammen undersøger de naturfænomener, laver skovmatematik, træner både fin- og grovmotorikken ved at fange små biller og orme samt klatre på de væltede træer i skoven, øver sproglig stimulering og læring med størrelser og forholdsord, støtter det sociale ved at igangsætte fælles projekter og ikke mindst det arbejder kreativt ved at skabe ting af naturens materialer. Som om det ikke var nok, så er hun også med til at skabe et naturfagligt miljø blandt institutionens ansatte ved at arrangere temaaftener, hvor der deles erfaringer, ideer og ikke mindst pædagogiske refleksioner.

Her hos Gentofte Børnevenner syntes vi, det er så velfortjent og ønsker stort tillykke!

 

I denne uge udsendes et spørgeskema til alle fastansatte i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner. Målet er at finde ud af, hvad der skal til for at rekruttere og fastholde pædagogisk personale. Dette i lyset af, at der allerede nu er en mangel på pædagogisk personale og at det forudses at blive værre. Så når man kan få et nyt job ved at knipse i fingrene, hvad gør så, at man vælger at blive på sin arbejdsplads? Samt hvad er vigtigt, hvis man søger et nyt arbejde?

Spørgsmålene er formuleret ud fra en grundtanke om, at arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel har afgørende betydning for både fastholdelse og rekruttering. Spørgeskemaet sigter derfor efter at få de ansattes holdninger til og vurderinger af dette på deres nuværende arbejdsplads samt idéer til forbedringer og øget arbejdsglæde.

Det er Gentofte Børnevenners håb, at alle de fastansatte vil bruge tiden på at svare på spørgeskemaet, så svarprocenten bliver så høj som muligt. Resultaterne af undersøgelsen vil blive delt med medlemsinstitutionerne, men også med politikerne og forvaltningen samt BUPL og FOA.

 

Kom forbi os på vej hjem fra vuggestuen eller børnehaven og byd sommeren velkommen d. 1. juni 2023 kl. 16-18. Vi byder på hyggelige aktiviteter for de mindste:

 • Lav blomsterkranse med Grøn guide Karen Stevnbak Andersen
 • Find plantevenner i haven og vind en lille præmie
 • Lav et lille skib af korkpropper
 • Dans og syng med, når Sacha Kjøller synger og spiller sommer- og børnesange
 • Gør det til en leg at affaldssortere med Hanne Hjetting Andersen fra Gentofte Kommune
 • Tag sjove fotos med forskellige hatte i vores fotobod
 • Spis boller og jordbær med hyldeblomstdrik til

Kom selvom det regner – selvom vi håber på solskin – vi har telte og pavilloner i vores have på Smakkegårdsvej 71. Men HUSK alligevel tøj til vejret.

Tilmelding senest onsdag d. 24. maj. 

Sommerfesten er for: Gentofte Børnevenners medlemmer – Børn og forældre i Gentofte Børnevenners institutioner –Personale i Gentofte Børnevenners institutioner med egne børn

Kom og vær med til at fejre Børnenes grundlovsdag i Gentofte Børnevenners hyggelige have d. 31. maj 2023 kl. 9.30-11.45.

Arrangementet er for vores medlemsinstitutioner og aktiviteterne passer til de 4-6 årige børn.

ET TIP! For at få mest muligt ud af dagen, forslår vi, at I hjemmefra deler børnene op i mindre grupper på f.eks. 5 børn, som har hver sin voksen tilknyttet, der så har ansvaret for at følge dem rundt til aktiviteterne og og hjælpe dem med at lave dem også.

Program

Kl. 09.30-09.40:

Fælles velkomst, hvor direktør for Gentofte Børnevenner, Sabina Holm Larsen, byder velkommen og Malene Brandt, medlem af børneudvalget i Gentofte Kommunes kommunalbestyrelse, også holder en tale for os.

9.40-9.55: NYT! Vi har fået en fantastisk chance for at få den franske cykelartist, Serge Huercio, på besøg. I kender ham måske fra Cykelmyggen Egon. Han laver en lille miniforestilling for os, som en festlig indledning på dagen.

Kl. 9.55-11.45: Aktiviteterne er åbne. Her kan børnene gå rundt i små grupper med hver sin pædagog, der hjælper til ved aktiviteten. De kan prøve:

 • At lave suppe over bål – den bedste måde at stoppe madspild på med Frederikke fra Solstrålen – Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion
 • At se og røre ved forskellige insekter og plante frø i vores plantekasser sammen med Grøn Guide Karen Stevnbak – Verdensmål 15 Livet på land
 • At gøre det til en leg at affaldssortere med Hanne fra Affald og Genbrug, Gentofte Kommune – Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion
 • At høre eventyr i TIPIEN, hvor skuespiller Kirsten Breum sidder klar
 • At tale om verdensmålene i Verdensmålscaféen med Ulla og Ulla fra Ribisgården – Verdensmål 16 Fred, Retfærdighed og stærke institutioner
 • Lav en fin papirhat med Tane og Esben fra Åkanden –Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion
 • Lave en lille pose med frø, der bliver til BI-GUF – Verdensmål 15 Livet på land
 • Lege med drenge og pigehatte – pædagogerne kan tage sjove fotos, da vi har stillet bannere op med fine rammer på – Verdensmål 5 Ligestilling mellem kønnene

Som altid får alle børn en mulepose med hjem med forskellige materialer fra dagen, så de også kan arbejde med verdensmålene derhjemme.

OBS! Der er udsolgt i år, men vi glæder os til at udbyde billetter til næste år i begyndelsen af 2024.

Hermed den foreløbige indkaldelse til generalforsamling i Gentofte Børnevenner. I henhold til foreningens vedtægter § 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling: Torsdag den 11. maj 2023 kl. 17.00, Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte. Af hensyn til vores planlægning, skal vi bede om, at man tilmelder sig til generalforsamlingen senest 3. maj 2023 på Billetto:

DAGSORDEN:
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til foreningens hovedbestyrelse
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Valgperioden udløber for bestyrelsesmedlem Anne Busk Ebbesen, der ønsker genvalg. Valgperioden udløber ligeledes for suppleant Margit Stich, der ønsker genvalg. Caroline Ellegaard Madsen og Nadia Ulendorf Thomsen er udtrådt af bestyrelsen hhv. 1. juni 2022 og 1. februar 2023. Suppleant Tane Nikqi indtrådte derfor som bestyrelsesmedlem pr. 1. juni 2022.

Der er herudover 1 ledig hovedbestyrelsespost samt 1 ledig suppleantpost i Hovedbestyrelsen.  Hovedbestyrelsen opstiller Esben Lykkeskov Jensen, pædagog og tillidsrepræsentant i Åkanden, til suppleantposten.

I henhold til vedtægterne skal forslag til dagsorden være foreningen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen

Bo Baltzersen, Formand