Torsdag d. 30. marts holdt friluftsinstitutionen Børn & Miljø på Skovvej i Gentofte en eventyrlig  forårsfest for børnene og deres familier i institutionen. Det var i anledning af forårets komme, af at kunne hejse Friluftsrådets blå/grønne spring-ud-i-naturen flag…og så en stor overraskelse, der skulle afsløres inden alle de hyggelige udendørs aktiviteter kunne begynde: Børn & Miljøs leder, Vivi Fischer, havde nemlig indstillet sin souschef Tine Tipsmark til den naturtematiske pædagogpris fra Novo Nordisk Fonden, og hun havde fået den!

Taler med velfortjent ros

Til festen var der særligt indbudte gæster: Borgmester Michael Fenger,  pædagogisk leder af Dagtilbud Michael Andersen, direktør for Gentofte Børnevenner Sabina Holm Larsen og Thomas Dyreborg Andersen fra Novo Nordisk Fonden. Borgmester Michael Fenger holdt en tale, hvor han fremhævede Børn & Miljøs kreative, engagerede tilgang til trivsel og læring i det fri. Herefter fik Thomas Dyreborg Andersen fra Novo Nordisk Fonden ordet og fortalte om Novo Nordisk Fondens begrundelser for at tildele pris til Tine Tipsmark. Prisen var ikke bare et diplom og pæne ord, men 50.000 kr. til Tine Tipsmark og 100.000 kr. til Børn & Miljø.

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris går til Tine Tipsmark!

Prisen tildeles engagerede og dygtige pædagoger, der i daginstitutioner giver børn positive oplevelser med natur, tal og teknologi. Tine Tipsmark er da også indstillet til prisen på baggrund af sit vedvarende og helt særligt engagerede arbejde med vuggestuebørnene i Børn & Miljø. I al slags vejr kommer børnene på eventyr med Tine. Sammen undersøger de naturfænomener, laver skovmatematik, træner både fin- og grovmotorikken ved at fange små biller og orme samt klatre på de væltede træer i skoven, øver sproglig stimulering og læring med størrelser og forholdsord, støtter det sociale ved at igangsætte fælles projekter og ikke mindst det arbejder kreativt ved at skabe ting af naturens materialer. Som om det ikke var nok, så er hun også med til at skabe et naturfagligt miljø blandt institutionens ansatte ved at arrangere temaaftener, hvor der deles erfaringer, ideer og ikke mindst pædagogiske refleksioner.

Her hos Gentofte Børnevenner syntes vi, det er så velfortjent og ønsker stort tillykke!

 

I denne uge udsendes et spørgeskema til alle fastansatte i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner. Målet er at finde ud af, hvad der skal til for at rekruttere og fastholde pædagogisk personale. Dette i lyset af, at der allerede nu er en mangel på pædagogisk personale og at det forudses at blive værre. Så når man kan få et nyt job ved at knipse i fingrene, hvad gør så, at man vælger at blive på sin arbejdsplads? Samt hvad er vigtigt, hvis man søger et nyt arbejde?

Spørgsmålene er formuleret ud fra en grundtanke om, at arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel har afgørende betydning for både fastholdelse og rekruttering. Spørgeskemaet sigter derfor efter at få de ansattes holdninger til og vurderinger af dette på deres nuværende arbejdsplads samt idéer til forbedringer og øget arbejdsglæde.

Det er Gentofte Børnevenners håb, at alle de fastansatte vil bruge tiden på at svare på spørgeskemaet, så svarprocenten bliver så høj som muligt. Resultaterne af undersøgelsen vil blive delt med medlemsinstitutionerne, men også med politikerne og forvaltningen samt BUPL og FOA.