Hvad skal der til for at rekruttere og fastholde pædagogisk personale?

I denne uge udsendes et spørgeskema til alle fastansatte i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner. Målet er at finde ud af, hvad der skal til for at rekruttere og fastholde pædagogisk personale. Dette i lyset af, at der allerede nu er en mangel på pædagogisk personale og at det forudses at blive værre. Så når man kan få et nyt job ved at knipse i fingrene, hvad gør så, at man vælger at blive på sin arbejdsplads? Samt hvad er vigtigt, hvis man søger et nyt arbejde?

Spørgsmålene er formuleret ud fra en grundtanke om, at arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel har afgørende betydning for både fastholdelse og rekruttering. Spørgeskemaet sigter derfor efter at få de ansattes holdninger til og vurderinger af dette på deres nuværende arbejdsplads samt idéer til forbedringer og øget arbejdsglæde.

Det er Gentofte Børnevenners håb, at alle de fastansatte vil bruge tiden på at svare på spørgeskemaet, så svarprocenten bliver så høj som muligt. Resultaterne af undersøgelsen vil blive delt med medlemsinstitutionerne, men også med politikerne og forvaltningen samt BUPL og FOA.