Østerled fremhævet for deres sundhedstjek

Bostedet Østerled er med i en artikel i nyhedsbrevet Kommunal Sundhed. Artiklen handler om, at voksne med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne på bosteder for et år siden fik krav på et sundhedstjek mindst en gang hvert andet år. Dette er nu implementeret også på  Østerled, hvor de allerede havde en fastansat sygeplejerske, Christina Lindberg. Desuden har Østerled lavet en aftale aftale med en praktiserende læge om at blive ’huslæge’ for bostedet. Alle 29 borgere er blevet tilbudt at skifte til huslægen, hvilket 19 har taget imod. Forstander Kit Rønholm fortæller, “Nu kan beboerne også få sundhedstjekket foretaget på bostedet, og det kan give en større tryghed for borgere, som i mange tilfælde har en dybt rodfæstet frygt for at få taget blodprøver, blive indlagt på hospitalet osv. Nogle har haft dårlige oplevelser tidligere og kan huske, at andre borgere er blevet indlagt og ikke vendt tilbage igen.«

Læs hele artiklen HER.