Fokus på ledelsesrollen i kapacitetstilpasningsprocessen

Kirsten Birk Lassen stod for en workshop på Gentofte Børnevenners Ledelsesforum d. 21. februar 2023. Her var 21 ledere og souschefer mødt frem for at arbejde med ledelses- og bestyrelsesrollen i relation til kapacitetsprocessen i Gentofte Kommune. Der blev arbejdet med at indkredse og definere den ledelsesmæssige opgave, som man i en kommunal tilpasningsproces står overfor. Uanset hvordan og i hvilket omfang den enkelte institution bliver berørt, vil så omfattende en kommunal tilpasningsproces være noget ledelsen og bestyrelsen må forholde sig til. Det arbejde og den proces ønsker Gentofte Børnevenner at støtte op om bl.a. gennem at arrangere workshops som denne.

Workshoppen bestod af en blanding af korte oplæg, samt sparring og refleksion med kollegaer. Der blev talt om:

  • Hvad er mulige scenarier for hvad der skal ske med institutionen efter december 2023?
  • Hvordan understøtter ledelsen personalet i at stå fagligt og trivselsmæssigt stærke december 2023? Hvordan bruger man 2023 på, at det kommer til at ske?
  • Hvor ønsker den enkelte leder at stå december 2023 – f.eks. fagligt, netværksmæssigt, karrieremæssigt?
  • Hvordan værner ledelsen om fællesskab og den gode energi hos personale, forældre og børn frem til december 2023. Hvordan sættes der fokus på, at alle er betydningsfulde i det fællesskab?
  • Hvad er bestyrelsens ansvar og rolle frem til dec. 2023 og hvorledes kan de understøtte en god, tryg og gennemsigtig proces?