Hjemmeside om kapacitetstilpasningen i Gentofte

Hvis du gerne vil følge med i processen omkring kapacitetstilpasningen på dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune, så har kommunen oprettet en underside om emnet med netop det formål: https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/budget-planer-og-politikker/planer-politikker-og-indsatser/et-godt-boerne-og-ungeliv/fysisk-kapacitetstilpasning-paa-dagtilbudsomraadet/

Hjemmesiden indeholder bl.a. en FAQ med svar på nogle af de mest stillede spørgsmål samt en overordnet tidsplan. Siden opdateres løbende.