Fysioterapeut Vibeke Winter har i mere end 30 år leget motorik med mindst 4000 motorisk usikre børn. Hun har skrevet adskillige bøger om motorik, tilbyder holdundervisning, udfører motoriske screeninger, efter et system udviklet af hende selv,  for børn på 10 og 13 måneder, 2.4 år, 4 og 5 år, samt 0. klasse. Et af hendes faste tilbud er, at hun gerne kommer ud på personalemøder i daginstitutioner og holder et gratis oplæg på 20 minutter.

Hvordan ser man om et barn har motoriske udfordringer?

Vibeke Winter fortæller, at man kan kende børnene, der er “motorisk umodne” på at de “er sene fra de er helt små. De har svært ved at kravle, de går sent og løber langsomt. De hopper tungt, er bange for at kravle op på borde og stole. De er bange for at gå på trapper; især nedad. De kan ikke lide at gå balance og er bange for at gå i ujævnt terræn, hvor de ofte falder.”

3 x 3 minutters rul, slå kolbøtter og snurren rundt

Hvis et barn vurderes at skulle have en hjælpende hånd med motorikken, så er der god hjælp at hente hos Vibeke Winter. Hun har lavet et enkelt lille program på 3 x 3 daglige minutter, som man kan lave derhjemme:

  • Lad barnet rulle 8 gange hver vej. Alt efter hvor gammelt barnet er, skal det selv kunne rulle de 8 gange hver vej og nogenlunde holde retningen.
  • Lad barnet skal slå 5 kolbøtter. Ind til børnene er cirka 2 år, kan I hjælpe dem. Det vigtige er, om barnet kan lide at slå kolbøtter, ikke så meget om det kan selv.
  • Drej barnet i en tummelumsk. Barnet skal dreje rundt i 10 til 15 sekunder hver vej. Brug en tummelumsk med flad bund eller en sanse-karrusel.

Herudover kan man gå til motorisk træning hos Vibeke Winter og hun har også en række anbefalinger til motoriske lege, som man supplere med.

Læs mere om Vibeke Winter og hendes tilbud på hendes hjemmeside:  www.boernogmotorik.dk

 

Vuggestuen Ribisgårdens gruppe af 2-årige og deres pædagogiske personale havde stor glæde af et 6-ugers forløb med musiker Mads Kronborg. Forløbet var støttet økonomisk af Gentofte Børnevenners Fond for natur, kultur og bevægelsesaktiviteter. I 30 velplanlagte minutter hver uge tryllebandt Mads både børn og voksne med fagte-sange, som han selv har komponeret. Især “Når man kaster…” blev rigtig populær hos børnene, da det gav en umiddelbar succesoplevelse, da alle børnene kender og kan finde ud af bevægelsen, man laver, når man kaster. Sangen “Laksko” udmærkede sig ved at stimulere den sproglige indlæring, da den indeholder flere ordspil og sjove, nye ord for børnene.

En ægte ørehænger for de 2-årige og deres voksne

“Du cykler så stærkt” hedder en af sangene, som alle sang videre på i dagevis. Her skulle børnene i første omgang cykle med hænderne og trampe i takt. Det var dog lige svært nok for de små, så i stedet for sang de, mens de trampede afsted og holdt hinanden på skuldrene. Det har vist sig at være den perfekte tur-ud-af-huset-sang. Forløbet var ikke bare 6 x 30minutters underholdning. Sangene og deres fagter er blevet vedligeholdt og har givet blod på tanden til at få mere musik ind i hverdagen – personalet har fx. fået mod på at lære at spille og bruge instrumenter og dermed dyrke musikkulturen mere fremover.

Ny artikel af Bjørg Kjær og Ida Danneskiold-Samsøe i Dansk Pædagogisk Tidskrifts temanummer “Andre betingelser. Hverdagsliv med varierende funktionsevne, handicap og diagnoser.” Bjørg Kjær og Ida Danneskiold-Samsøe fremlægger i deres artikel måder at inkludere børn, der er diagnosticeret med autisme, i de 5 forskellige dagtilbud, hvor de har været på feltarbejde. Ofte bliver resultatet af det pædagogiske inklusionsarbejde, at det modsatte sker, at barnet med autisme får for meget rum til at trække sig ind bag “de usynlige hegn,” i stedet for at blive hjulpet til måder at deltage på, hvormed de stadig er en del af fællesskabet. Læs hele artiklen her:  “Mangfoldighed og (u)lighed i almene dagtilbud – Kategorisering og pædagogik i relation til børn med autisme”