Usynlige hegn om børn med autisme

Ny artikel af Bjørg Kjær og Ida Danneskiold-Samsøe i Dansk Pædagogisk Tidskrifts temanummer “Andre betingelser. Hverdagsliv med varierende funktionsevne, handicap og diagnoser.” Bjørg Kjær og Ida Danneskiold-Samsøe fremlægger i deres artikel måder at inkludere børn, der er diagnosticeret med autisme, i de 5 forskellige dagtilbud, hvor de har været på feltarbejde. Ofte bliver resultatet af det pædagogiske inklusionsarbejde, at det modsatte sker, at barnet med autisme får for meget rum til at trække sig ind bag “de usynlige hegn,” i stedet for at blive hjulpet til måder at deltage på, hvormed de stadig er en del af fællesskabet. Læs hele artiklen her:  “Mangfoldighed og (u)lighed i almene dagtilbud – Kategorisering og pædagogik i relation til børn med autisme”