Vil du være med til at dele erfaringer om integration fra et børnefamilieperspektiv?

Er du formand for en bestyrelse i et af kommunens dagtilbud og interesserer du dig samtidig for, hvordan integrationen af nye borgere med ikke-vestlig baggrund foregår, så læs endelig videre:

Gentofte Kommune har et Integrationsråd, som består af flygtninge/indvandrerepræsentanter og udpegede medlemmer fra skoler og dagtilbud, og fra forskellige foreninger i kommunen. Rådet mødes 4 gange om året til møder, der varer to timer. I december holder Integrationsrådet et stort julearrangement for alle interesserede med kager fra hele verden, underholdning og juleklip. Integrationsrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i spørgsmål om integration.

Til februar 2022 skal der sammensættes et nyt råd som skal virke i det næste 4 å. Vi mangler en repræsentant, der skal være formand for en bestyrelse i en daginstitution til at være med i Integrationsrådet, og dele erfaringer med integration fra jeres hverdag i daginstitutionerne til gavn for flere.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til rådets arbejde, er du velkommen til at ringe eller skrive til sekretæren for Integrationsrådet, Ida Juhler, tlf. 20 48 88 68 eller [email protected]

 

Der er nu så mange coronasyge lærere og pædagoger, at BUPL og Danmarks Lærerforening skarpt kritiserer både regering og sundhedsmyndigheder, der ,ifølge dem, bør komme dem i møde med værktøjer til løsning af det meget store problem.

De mange syge samtidigt gør det svært at holde skoler og institutioner åbne på normal vis. En løsning kunne være at give kommunerne større frihed til at løse problemet lokalt ved f.eks. at kunne beslutte at gå over til nødundervisning eller dispensere pasningsgarantien. Læs hele artiklen på Altinget.dk HER

BUPLs formand Elisa Rimpler kommer med en bøn til politikerne: Giv mulighed for at det på lokalt plan, i den enkelte institution, bliver muligt at tilsidesætte pasningsgarantien, som ellers forpligter kommunerne til at sørge for dagtilbud til alle børn i målgruppen.

”Hvis personalet er lagt ned med corona mandag, er de det nok ugen ud. Det har institutionerne brug for at kunne planlægge ud fra, så både børn, forældre og pædagoger kan være trygge ved, at det bare hænger nogenlunde samme. Som det er i dag, kan de hverken tilpasse åbningstid eller antal børn til virkeligheden, når smitten blandt personalet er løbet løbsk,” mener hun. Læs mere HER

Udmeldingen kommer på baggrund af bl.a. Kommunernes Landsforenings undersøgelse af sygefraværet blandt det pædagogiske personale i perioden 3.-5.- januar. 79 af landets kommuners tilbagemeldinger viser et gennemsnitligt fravær blandt det pædagogiske personale på 14 procent.

I 5 % af daginstitutionerne var mere end 1/3 af det pædagogiske personale fraværende, uden at der var mulighed for at erstatte med vikarer eller overflytning af personale. Læs KLs pressemeddelelse HER

Lige inden jul blev restriktionerne ændret for dagtilbuddene og det nye er bl.a.:

  • Forældre igen skal bære mundbind, når de er indendørs i institutionen.
  • Personalet har ret til at bære visir.
  • Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19.
  • Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.
  • Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

Læs mere her: Nye tiltag på børne- og undervisningsområdet som følge af stigende smitte med COVID-19 | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

BUPL kommer med en opfordring

Inden jul var hverdagen allerede meget presset af sygdom blandt personalet, mangel på vikarer og af sløje halvsyge børn. BUPL mener på baggrund, at der er behov for en nødbremse i de hårdest ramte institutioner. Derfor opfordrer pædagogernes fagforening til at genindføre dimensionering – altså muligheden for lokalt at begrænse antallet af børn i en institution.