Bostedet Østerled er med i en artikel i nyhedsbrevet Kommunal Sundhed. Artiklen handler om, at voksne med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne på bosteder for et år siden fik krav på et sundhedstjek mindst en gang hvert andet år. Dette er nu implementeret også på  Østerled, hvor de allerede havde en fastansat sygeplejerske, Christina Lindberg. Desuden har Østerled lavet en aftale aftale med en praktiserende læge om at blive ’huslæge’ for bostedet. Alle 29 borgere er blevet tilbudt at skifte til huslægen, hvilket 19 har taget imod. Forstander Kit Rønholm fortæller, “Nu kan beboerne også få sundhedstjekket foretaget på bostedet, og det kan give en større tryghed for borgere, som i mange tilfælde har en dybt rodfæstet frygt for at få taget blodprøver, blive indlagt på hospitalet osv. Nogle har haft dårlige oplevelser tidligere og kan huske, at andre borgere er blevet indlagt og ikke vendt tilbage igen.«

Læs hele artiklen HER.

Kirsten Birk Lassen stod for en workshop på Gentofte Børnevenners Ledelsesforum d. 21. februar 2023. Her var 21 ledere og souschefer mødt frem for at arbejde med ledelses- og bestyrelsesrollen i relation til kapacitetsprocessen i Gentofte Kommune. Der blev arbejdet med at indkredse og definere den ledelsesmæssige opgave, som man i en kommunal tilpasningsproces står overfor. Uanset hvordan og i hvilket omfang den enkelte institution bliver berørt, vil så omfattende en kommunal tilpasningsproces være noget ledelsen og bestyrelsen må forholde sig til. Det arbejde og den proces ønsker Gentofte Børnevenner at støtte op om bl.a. gennem at arrangere workshops som denne.

Workshoppen bestod af en blanding af korte oplæg, samt sparring og refleksion med kollegaer. Der blev talt om:

  • Hvad er mulige scenarier for hvad der skal ske med institutionen efter december 2023?
  • Hvordan understøtter ledelsen personalet i at stå fagligt og trivselsmæssigt stærke december 2023? Hvordan bruger man 2023 på, at det kommer til at ske?
  • Hvor ønsker den enkelte leder at stå december 2023 – f.eks. fagligt, netværksmæssigt, karrieremæssigt?
  • Hvordan værner ledelsen om fællesskab og den gode energi hos personale, forældre og børn frem til december 2023. Hvordan sættes der fokus på, at alle er betydningsfulde i det fællesskab?
  • Hvad er bestyrelsens ansvar og rolle frem til dec. 2023 og hvorledes kan de understøtte en god, tryg og gennemsigtig proces?

 

Hvis du gerne vil følge med i processen omkring kapacitetstilpasningen på dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune, så har kommunen oprettet en underside om emnet med netop det formål: https://gentofte.dk/det-lokale-demokrati/budget-planer-og-politikker/planer-politikker-og-indsatser/et-godt-boerne-og-ungeliv/fysisk-kapacitetstilpasning-paa-dagtilbudsomraadet/

Hjemmesiden indeholder bl.a. en FAQ med svar på nogle af de mest stillede spørgsmål samt en overordnet tidsplan. Siden opdateres løbende.

1. februar 2023 var det 75 år siden, at Gentofte Børnevenner overtog driften af Vuggestuen Mariehønen, der hed Vuggestuen Lundehus frem til 2010. På samme adresse var der siden 1935 en privat drevet vuggestue. Med Gentofte Børnevenner kom der hjælp til at tilpasse stedet, så det levede op til kravene fra Socialministeriet. Dette for at kunne opnå den vigtige statsstøtte til driften. Lederen af vuggestuen, jordemoder Elisa Mollerup-Thomsen, var også ejer af huset og lejede det til Gentofte Børnevenner, indtil børnevennerne købte huset i 1958.

I dag er vuggestuen Mariehønen ledet af Birgitte Torp Boussnina, og udover hende er der 7 ansatte og plads til 20 glade børn i rammerne af den hyggelige villa i Hellerup.

Stort tillykke med dagen!