Corona har også gjort godt! Takket være en mængde nye studier er vi nu blevet langt mere oplyste om, hvordan smittespredning sker. Det er godt nyt i en tid, hvor der bl.a. på dagtilbudsområdet i forvejen er stor personalemangel. På det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har seniorforsker Lars Andrup gennemgået en stor del af den nyeste forskning udtaler: “Hvor man tidligere troede, at kontaktsmitte var den primære smittevej for de fleste typer virus, kommer der flere og flere studier, som viser, at den luftbårne smitte også har stor betydning.”

Virus smitter mere i tør luft

Lars Andrup fortæller, at forskningen viser, at corona og nogle andre typer af virus smitter mere i tør luft. På arbejdspladser, hvor mange er samlet i de samme rum, for eksempel børnehaver, hospitaler, skoler eller større kontorer, kan det derfor være en god idé at sørge for en relativ luftfugtighed, som er mindst fyrre procent.

“Når vi hoster, nyser, snakker, synger eller blot trækker vejret, udsendes der dråber i mange forskellige størrelser. I tør luft indtørrer dråberne hurtigere til små partikler, som kan spredes over større afstande og blive hængende i luften i længere tid.”

Luk låget, inden du trækker ud

Dette enkle råd giver Lars Andrup med følgende forklaring: “Ny coronavirus bliver, ligesom flere andre typer virus, udskilt med fæces. Det betyder også, at når du trykker på knappen og skyller ud, så bliver der dannet masser af små partikler, som kan indeholde virus, der potentielt kan smitte den næste fra arbejdspladsen, som går på toilettet. Især hvis luftfugtigheden er lav, for så tørrer de ind og kan hænge i luften i timevis og kan spredes over større arealer. Så et simpelt råd til skoler, børnehaver og andre arbejdspladser, hvor mange deler toilet, er helt lavpraktisk: ’Luk låget, inden I trækker ud.’

Gode råd til at forebygge virusinfektioner på arbejdspladsen

  • Sørg for, at I ikke sidder for tæt i et lokale.
  • Husk at lufte godt ud.
  • Sørg for, at der er en god luftfugtighed. Luften må ikke være for tør.
  • Hav en fælles politik for, hvad man gør, hvis man har symptomer på forkølelse eller influenza.
  • Luk låget, inden I trækker ud på toilettet.
  • Følg i øvrigt altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Læs hele artiklen her: Sådan undgår vi virus på arbejdspladsen | Arbejdsmiljø (arbejdsmiljoe.dk)

Paula Martinez fra LUDIKA er netop blevet godkendt af Københavns kommune til at tilbyde hjemmetræning af børn og unge, som har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Programmet Moving to Learn, som Paula Martinez har udviklet, er et motorisk udviklings- og læringsprogram, der fremmer og styrker barnets udvikling og evne til at tilpasse sig det miljø, det befinder sig i. Det er tilrettelagt efter neuropsykologiske og neuropædagogiske principper. Moving to Learn bruger bevægelse som et værktøj til læring og stimulering af forskellige udviklingsområder som kommunikation, kognition, selvstændighed samt social og følelsesmæssig udvikling.

Om Paula Martinez

Paula Martinez er indehaver af Ludika- Center for Development. Hun samarbejder bl.a. med Gentofte Børnevenner og står for undervisningen til familiegymnastik om søndagen samt undervisning i motorisk udvikling i Gentofte Børnevenners medlemsinstitutioner. Hun har en kandidatgrad i Idræt og Pædagogik fra Buenos Aires og har mange års erfaring med motorisk træning af både børn og voksne med forskellige handicap og udfordringer, f.eks. krigsveteraner.

Hele Fuglebakkens personalegruppe har netop været på et kursus i Leg og Massage. På kurset, der er en del af Fri for Mobberi-kampagnen, lærte personalet, hvordan de kan integrere massage i det pædagogiske arbejde. Derfor bød kurset på teoretisk viden om børn, leg og massage, gennemgang af sange og lege fra materialerne og inspiration til, hvordan man kan inddrage massage i hverdagen. Leder af Fuglebakken, Christina Bjørn Thomsen, siger: “Vi mener at massage vil være til gavn for børnene, så de bl.a. øger deres kropsbevidsthed og når de masserer hinanden, får de en fornemmelse af hinanden og at de kan gøre hinanden godt.”

Kurset var støttet af Gentofte Børnevenners uddannelsesfond, som Fuglebakken valgte at søge efter, at personalet havde været på grundkurset i Fri for Mobberi, som var så anvendeligt og inspirerende, at personalegruppen havde lyst til mere. Så ansøgningen til Uddannelsesfonden kom på deres opfordring.

I anledning af Dorthe Birkmoses nye bog Mennesket er motiveret har BUPL netop offentliggjort dette interview med hende. Interviewet handler bl.a. om, hvordan denne bog er mere optimistisk end hendes første bog, der beskriver hvordan pædagoger og andre omsorgsmedarbejdere kan presses derud, hvor empatien og fagligheden svigter.

”Min første bog handlede om forråelse, krænkelser og ondskabens psykologi, altså om fejlene og problemerne. Jeg er blevet kritiseret for at pege på problemer uden at anvise konkrete løsninger. Den kritik svarer jeg på med min nye bog, som er mere håbefuld om al den hjælp, der gives hver eneste dag. På trods af besparelser. På trods af målstyring. Og på trods af pseudoarbejde. Bogomslaget blev dog ikke lysegrønt, men mørkegrønt. Jeg bliver nemlig ved med at være bekymret for, at medarbejdere og ledere slides op, og at deres handlinger derfor kan kippe over i forråelse,” siger Dorthe Birkmose.